Till innehåll på sidan

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Nästa publicering: 2021-11-24

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Statistiknyheter

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

2021-08-24

Den totala fondförmögenheten uppgick till 6 032 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet 2021. Det är en ökning med 324 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-10
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Investeringsfonder, 4:a kvartalet 2016 SM 2017-02-17

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se

Gustav Jonason

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0403