Till innehåll på sidan

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-24

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Statistiknyheter

Negativa trenden för fondförmögenheten bromsade upp

2022-11-24

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder värderades till 5 572 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet 2022. Det är en minskning med 52 miljarder kronor, motsvarande 1 procent, jämfört med föregående kvartal. Den negativa utvecklingen på börsen avtog något under kvartalet, vilket syns i fondutvecklingen.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-10
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Investeringsfonder, 4:a kvartalet 2016 SM 2017-02-17

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Gustav Jonason, ekonom

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0403