Till innehåll på sidan

Finansräkenskaper, kvartal och år

Nästa publicering: 2020-06-17

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Statistiskt meddelande utgår

Från och med publiceringen av Finansräkenskaper 4:e kvartalet 2017 (2018-03-20) redovisas inte statistiken längre i form av Statistiskt meddelande. Data som tidigare publicerades i Statistiskt meddelande finns nu under rubriken Tabeller och diagram. Mer detaljerad data finns i Statistikdatabasen.

Korrigering 2019-10-03

I statistikdatabasen har tabellerna  Finansräkenskaper efter sektor, kontopost och motsektor (ENS2010). Kvartal 1996K1 - 2019K2 och Finansräkenskaper efter sektor, kontopost och motsektor (ENS2010). År 1995 - 2018 korrigerats avseende Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter (FA.89, FL.89) för sektorn S1311 Statlig förvaltning för kvartalen 2017K1-2019K2 samt åren 2017-2018.

Statistiknyheter

Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2019

2020-03-19

Hushållens finansiella sparande uppgick till 20 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2019, vilket är högt för ett fjärde kvartal. Hushållens finansiella förmögenhet ökade totalt med 384 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-09-21
Finansräkenskaper första kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-06-20
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-03-21
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-12-21

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0103