Till innehåll på sidan

Hushållens låneskulder i procent av justerad disponibel inkomst och av hushållens finansiella tillgångar

Hushållens låneskulder i procent av justerad disponibel inkomst och av hushållens finansiella tillgångar

Definitioner och förklaringar

Diagrammet visar hushållssektorns låneskulder i procent av disponibel inkomst brutto/netto plus pensionsrätter (B6G+D8.REC), samt i procent av hushållens finansiella tillgångar. Skillnad mellan brutto och netto disponibel inkomst är kapitalförslitningen. Det vill säga man drar av kapitalförslitningen från brutto disponibel inkomst, då får man netto disponibel inkomst. Om man vill jämföra olika länders disponibel inkomst är det lämpligt att använda brutto disponibel inkomst, eftersom olika länder kan skilja sig i beräkningen av kapitalförslitningen. T.ex. Eurostat redovisar brutto disponibel inkomst på sin hemsida. Däremot om man vill beskriva ett enskilt lands disponibel inkomst, då använder man oftast netto disponibel inkomst.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se