Till innehåll på sidan

Konsoliderade skulder i förhållande till BNP

Konsoliderade skulder i förhållande till BNP

Definitioner och förklaringar

Diagrammet visar förändringar i de konsoliderade skulderna för sektorerna S11 Icke-finansiella bolag, S14 Hushåll, S15 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer och en summering av S11, S14 och S15 vilket motsvarar Eurostats MIP (Macroeconomic Imbalance Procedure) -indikator Private debt in % of GDP-consolidated-annual data. De finansiella instrument som ingår är certifikat, obligationer och lån. De instrument som inte ingår är inlåning, aktier, andra ägarandelar, fonder, försäkringssparande, finansiella derivat samt handelskrediter och andra obetalda utgifter. För S13 Offentlig förvaltning är det den nominella skulden som avses och inte den marknadsvärderade skulden vilket är normen för Finansräkenskaperna och det som de andra sektorerna i diagrammet visas i. Dessutom ingår även inlåning i den offentliga förvaltningens skuld. Detta motsvarar Eurostats MIP (Macroeconomic Imbalance Procedure) -indikator General government gross debt (EDP) in % of GDP-consolidated-annual data. Konsolidering innebär att man drar av de tillgångar/skulder som sektorn har mot den egna sektorn. Värdena för den offentliga förvaltningens skuld, Maastrichtskulden värderad till nominellt värde, uppdateras i samband med publiceringen av finansräkenskaperna kvartal 1 och 3 varje år. Vid beräkningarna av kvartal 2 och 4 publiceras Maastrichtskulden istället tillsammans med EDP, dvs. den sista mars och sista september varje år (eventuella uppdateringar kan ske omkring 20 april och 20 oktober). Därmed kan mer aktuella värden för offentlig förvaltning finnas på hemsidan för EDP under vissa perioder.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se