Till innehåll på sidan

Livsmedel fördelat på varugrupper 2021

Försäljning av livsmedel ökade under 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-09-29 8.00

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2021 till 334 miljarder kronor och ökade därmed med 9 miljarder kronor jämfört med 2020. Detta motsvarar en uppgång på 2,9 procent vilket är mindre än under första pandemiåret. Uppgången beror på att volymen sålda livsmedel och drycker ökade med 2,5 procent samtidigt som priserna ökade med endast 0,4 procent.

Under 2021 ökade försäljningen inom livsmedel och drycker med 2,9 procent. Alkoholfria drycker ökade med 7,9 procent under 2021 och inom gruppen var det Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer som ökade mest 8,0 procent. Alkoholhaltiga drycker ökade med 3,9 procent och inom gruppen ökade spritdrycker med 8,0 procent, vin med 3,1 procent och öl 2,7 procent. Volymen ökade med 3,4 procent för alkoholhaltiga drycker och priserna ökade med 0,5 procent.

Varugruppen sötsaker ökade sin försäljning medan grupperna frukt och grönsaker minskade sin försäljning. Sötsaker ökade med 6,0 procent, grönsaker minskade med 0,1 procent och frukt med 2,1 procent. Bakverk som ingår i gruppen bröd och spannmålsprodukter ökade med hela 11,5 procent jämfört med 2020 och med 28,9 procent jämfört med 2016.

Försäljningen av alkoholfria drycker ökade med 7,9 procent jämfört med 2020 och det beror mer på att volymen ökade och mindre på prisökningar. Priserna för alkoholfria drycker steg med 2,4 procent vilket betyder att volymen ökade med 5,4 procent.

Försäljningen av godis per capita uppgick till 2 312 kronor 2021. Det motsvarar en veckoförsäljning på 44 kr per capita och är en ökning med två kronor jämfört med 2020. Det är betydligt högre än försäljningen av frukt per capita som ligger på 31 kronor per vecka vilket är lika mycket som för 2020. Jämfört med 2016 har försäljningen av godis ökat med 6 kr per vecka och frukt med 4 kr.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statististisk meddelande.

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2021 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se