Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljningsvolym (Kalender)

Total detaljhandel exkl. bensinstationer. Förändring från motsvarande månad föregående år, procent. Kalenderkorrigerade värden

Detaljhandelns försäljningsvolym (Kalender)

 

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-28

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se