Till innehåll på sidan

Hushållens konsumtion, utvecklingstal

Årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  jul 2021 jul 2021 jul

2021

Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
7,2 6,2 5,9 4,3 6,4 4,7 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
4,8 2,9 4,5 2,1 4,4 2,6 0,20
Beklädnadshandel
20,9 11,4 17,2 6,2 17,2 7,0 0,02
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
3,4 4,5 0,8 2,0 0,8 2,0 0,27
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
‑0,1 8,2 ‑1,2 6,9 ‑0,3 7,6 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
6,7 12,7 4,7 8,2 6,7 9,0 0,14
Post- och telekommunikationer
11,6 3,6 12,4 4,7 12,4 4,8 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
8,0 9,0 8,3 8,9 9,2 9,5 0,12
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice
32,9 3,3 28,8 1,6 29,7 2,1 0,05
Övriga varor och tjänster
‑4,8 ‑3,0 ‑7,2 ‑6,2 ‑5,5 ‑5,4 0,02

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för innovation, Näringslivets produktion och forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna