Till innehåll på sidan

Tjänsteproduktionsindex (TjPI)

Nästa publicering: 2021-11-09

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistiknyheter publiceras ej längre för Tjänsteproduktionsindex. Statistiken finns dock tillgänglig i Statistikdatabasen. För statistiknyheter gällande näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Användare som söker information om Producentprisindex för tjänster (TPI) , hänvisas till Prisindex i producent- och importled (PPI) där TPI ingår.

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Statistiknyheter

Tjänsteproduktionsindex, augusti 2017

2017-10-05

Tjänsteproduktionen ökade med 0,1 procent i augusti 2017 jämfört med juli i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 5,2 procent i augusti, jämfört med motsvarande månad 2016.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0104