Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster

Nästa publicering: 2023-06-02

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Nyckeltal för Sverige

Tjänstehandelsnetto

-14 692

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 4 2022

Export av tjänster

274 103

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 4 2022

23,2 %

jämfört med samma period föregående år

Import av tjänster

288 795

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 4 2022

26,8 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Fortsatt stark tjänstehandel för årets sista kvartal

2023-03-03

Den positiva trenden i utrikeshandeln med tjänster höll i sig under fjärde kvartalet 2022. Både tjänsteexporten och tjänsteimporten ökade jämfört med samma period föregående år. Importen var starkare än exporten vilket resulterade i ett lågt tjänstenetto.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
uht@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ha0202