Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster

Nästa publicering: 2021-09-03

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Nyckeltal för Sverige

Tjänstehandelsnetto

5 121

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 1 2021

Export av tjänster

150 009

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 1 2021

-8,9 %

jämfört med samma period föregående år

Import av tjänster

144 888

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 1 2021

-15,4 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 1 2021

2021-06-04

Under det första kvartalet 2021 syns fortfarande en corona-effekt på utrikeshandeln med tjänster. Framförallt är det resor som är starkt negativt påverkat.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
uht@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0202