Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–december 2019, i löpande och fasta priser

Starkare varuexport än varuimport 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-02-27 9.30

Under perioden januari–december 2019 ökade den svenska varuexporten med 5 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan. För varuimporten var ökningen 1 procent. I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 2 procent medan importen minskade med 1 procent.

I löpande priser uppgick värdet av Sveriges varuexport under januari–december 2019 till 1 518 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 1 procent och uppgick till 1 501 miljarder kronor. Det ger ett positivt handelsnetto på 17 miljarder kronor. Under samma period 2018 var det ett negativt handelsnetto på 40 miljarder kronor. I volym ökade exporten med 2 procent medan importen minskade med 1 procent.

Under fjärde kvartalet var Sveriges varuexport oförändrad i löpande priser jämfört med samma kvartal 2018. Samtidigt minskade varuimporten med 2 procent. I volym minskade varuexporten från Sverige med 2 procent och varuimporten till Sverige minskade med 4 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma period året innan. Det fjärde kvartalet är värde- och volymmässigt det starkaste under 2019 för varuimporten. Värde- och volymmässigt har även varuexporten stärkts under fjärde kvartalet och är nu på samma nivå som för de första två kvartalen under 2019.

Detaljerade uppgifter för januari–december 2019 (löpande priser):

Varuexporten till USA steg 23 procent

Både Sveriges varuexport till och varuimport från EU-28 steg med 2 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 2 procent och importen därifrån med 3 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 2 procent, till Storbritannien med 1 procent och till Danmark med 6 procent. Importen från Tyskland ökade med 1 procent medan importen från Storbritannien och Danmark minskade med 8 respektive 4 procent.

Exporten till övriga Europa steg med 6 procent och importen därifrån ökade med 1 procent. Exporten till Norge ökade med 7 procent och importen därifrån med 8 procent. Exporten till Ryssland ökade med 10 procent medan importen därifrån minskade med 19 procent.

Både exporten till och importen från Asien ökade med 7 procent. Exporten till Kina ökade med 7 procent och importen därifrån med 13 procent.

Exporten till USA ökade med 23 procent medan importen därifrån minskade med 1 procent.

Exporten av läkemedel ökade 28 procent

Exporten av verkstadsvaror steg med 5 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 11 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 4 procent, skogsvaror ökade med 3 procent medan energivaror minskade med 10 procent. Exporten av kemivaror steg med 16 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 28 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 17 procent.

Importen av råolja minskade 17 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 3 procent. Importen av mineralvaror minskade med 5 procent och importen av skogsvaror minskade med 1 procent. Importen av kemivaror steg med 5 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 14 procent. Importen av energivaror minskade med 10 procent. Inom detta varuområde sjönk råolja med 17 procent. Importen av övriga varor ökade med 5 procent.

Detaljerade uppgifter i volym (värde i fasta priser), fjärde kvartalet 2019:

Exportvolymen av vägfordon minskade 8 procent

Varuexporten från Sverige minskade i volym med 2 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Exportvolymen av verkstadsvaror minskade med 7 procent. Inom detta varuområde minskade exporten av vägfordon med 8 procent. Exporten av energivaror minskade med 5 procent och mineralvaror minskade med 12 procent i volym. Kemivaror ökade med 7 procent i volym. Inom varuområdet ökade läkemedel med 13 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 6 procent i volym. Inom övriga varor ökade exporten för tekovaror/skor med 15 procent och varuområdet livsmedel, drycker och tobak ökade med 8 procent.

Importvolymen av råolja minskade 28 procent

Under fjärde kvartalet 2019 minskade varuimporten till Sverige i volym med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Importen av verkstadsvaror minskade i volym med 1 procent. Importvolymen av energivaror minskade med 17 procent. Inom varuområdet minskade importen av råolja med 28 procent. För kemivaror ökade importvolymen med 1 procent. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel 18 procent. Importen av skogsvaror minskade med 8 procent och mineralvaror minskade med 17 procent i volym. Inom övriga varor minskade importen för varuområdet livsmedel, drycker och tobak med 2 procent.

 ExportImport
 Värde (löpande priser)Värde (löpande priser)
VärldsdelJanuari-decemberAndel i %Förändring i %Januari-decemberAndel i %Förändring i %
 2019201820192019/20182019201820192019/2018
Totalt 1 518 041 1 441 786 100,0 5 1 500 876 1 482 330 100,0 1
Europa 1 104 288 1 070 871 72,7 3 1 257 208 1 238 488 83,8 2
EU-28 878 734 858 077 57,9 2 1 054 621 1 037 985 70,3 2
EMU-19 610 838 598 165 40,2 2 774 732 754 765 51,6 3
Övriga Europa 225 553 212 794 14,9 6 202 587 200 503 13,5 1
Afrika 28 599 27 696 1,9 3 16 681 28 616 1,1 ‑42
Nordafrika 14 524 14 148 1,0 3 3 718 6 890 0,2 ‑46
Västafrika 3 170 2 778 0,2 14 9 415 18 454 0,6 ‑49
Central-, Öst- och Södra Afrika 10 905 10 769 0,7 1 3 549 3 272 0,2 8
Amerika 164 837 137 661 10,9 20 57 212 58 405 3,8 ‑2
Nordamerika 133 500 110 015 8,8 21 43 299 43 762 2,9 ‑1
Central- och Sydamerika 31 337 27 646 2,1 13 13 913 14 643 0,9 ‑5
Asien 191 887 180 163 12,6 7 164 286 152 900 10,9 7
Mellanöstern 30 646 27 449 2,0 12 6 521 7 286 0,4 ‑10
Övriga länder i Asien 161 242 152 714 10,6 6 157 765 145 614 10,5 8
Oceanien och Antarktis 19 623 19 334 1,3 1 4 209 3 594 0,3 17

 Exports
 Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC  Andel i %Förändring i %Förändring i %
 Januari-december 2019Januari-december 2018Januari-december 2019Januari-december 2019/2018Kv4 2019/Kv4 2018Kv1-4 2019/Kv1-4 2018
Totalt 1 518 041 1 441 786 100,0 5 ‑2 2
Skogsvaror 149 553 144 516 9,9 3 6 3
Trävaror 31 321 30 979 2,1 1 7 5
Pappersmassa 25 924 25 038 1,7 4 14 15
Papper 85 616 82 062 5,6 4 4 ‑1
Mineralvaror 152 604 147 046 10,1 4 ‑12 ‑2
Järnmalm 24 482 20 749 1,6 18 ‑15 ‑7
Järn och stål 70 196 66 100 4,6 6 ‑13 2
Övriga metaller 25 961 28 720 1,7 ‑10 ‑17 ‑8
Kemivaror 214 856 185 208 14,2 16 7 11
Grundämnen, föreningar 20 440 19 458 1,3 5 4 0
Läkemedel 105 318 82 238 6,9 28 13 21
Plaster 35 600 34 272 2,3 4 3 4
Energivaror 103 621 115 013 6,8 ‑10 ‑5 ‑5
Oljeprodukter 85 803 97 904 5,7 ‑12 ‑10 ‑9
Verkstadsvaror 690 721 658 778 45,5 5 ‑7 0
Metallarbeten 40 160 38 634 2,6 4 ‑6 ‑1
Maskiner 223 758 215 199 14,7 4 ‑11 ‑1
Elektronik, telekom 154 485 149 172 10,2 4 ‑5 ‑3
Vägfordon 224 578 214 722 14,8 5 ‑8 0
Personbilar 113 014 101 927 7,4 11 ‑2 5
Last- och dragbilar 32 480 35 050 2,1 ‑7 ‑16 ‑11
Delar, tillbehör 64 642 63 388 4,3 2 ‑12 ‑1
Övriga transportmedel 12 293 8 542 0,8 44 52 33
Instrument, optiska varor 35 447 32 510 2,3 9 3 3
Övriga varor 206 686 191 225 13,6 8 8 4
Livsmedel, drycker, tobak 97 462 91 798 6,4 6 8 2
Tekovaror, skor 38 410 32 738 2,5 17 15 10
Möbler 20 522 18 743 1,4 9 4 8

 Import
 Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC  Andel i %Förändring i %Förändring i %
 Januari-december 2019Januari-december 2018Januari-december 2019Januari-december 2019/2018Kv4 2019/Kv4 2018Kv1-4 2019/Kv1-4 2018
Totalt 1 500 876 1 482 330 100,0 1 ‑4 ‑1
Skogsvaror 42 497 43 098 2,8 ‑1 ‑8 ‑4
Mineralvaror 112 378 118 062 7,5 ‑5 ‑17 ‑7
Järn och stål 50 212 56 597 3,3 ‑11 ‑22 ‑12
Övriga metaller 21 949 22 371 1,5 ‑2 ‑11 ‑3
Malmer, skrot 15 154 15 865 1,0 ‑4 ‑27 ‑5
Kemivaror 185 592 176 280 12,4 5 1 3
Grundämnen, föreningar 38 447 37 471 2,6 3 ‑2 0
Läkemedel 47 303 41 387 3,2 14 18 15
Plaster 36 144 36 100 2,4 0 ‑4 ‑1
Gummi, gummivaror 17 504 17 625 1,2 ‑1 ‑13 ‑5
Energivaror 157 710 175 495 10,5 ‑10 ‑17 ‑9
Råolja 75 640 91 663 5,0 ‑17 ‑28 ‑16
Oljeprodukter 65 657 65 057 4,4 1 ‑3 ‑1
Verkstadsvaror 662 767 646 247 44,2 3 ‑1 0
Metallarbeten 49 585 45 938 3,3 8 ‑4 4
Maskiner 159 020 151 821 10,6 5 ‑3 0
Elektronik, telekom 226 393 225 388 15,1 0 0 0
Vägfordon 173 876 170 251 11,6 2 2 ‑1
Personbilar 81 446 75 814 5,4 7 21 5
Delar, tillbehör 61 219 64 048 4,1 ‑4 ‑15 ‑8
Övriga transportmedel 16 708 18 502 1,1 ‑10 ‑16 ‑17
Instrument, optiska varor 37 185 34 347 2,5 8 7 7
Övriga varor 339 932 323 149 22,6 5 ‑2 2
Livsmedel 164 121 158 246 10,9 4 ‑2 1
Tekovaror, skor 82 155 74 748 5,5 10 2 4
Möbler 25 090 23 920 1,7 5 ‑4 0

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Vid den kvartalsvisa beräkningen av varuexportens och varuimportens volymutveckling jämförs först det aktuella kvartalet uppräknat till helårsnivå med närmast föregående helår.

För varje vara enligt KN8 beräknas kvartalets värde i föregående års genomsnittspris genom att dividera kvartalets värde i löpande priser med prisutvecklingen mellan perioderna. I nästa steg beräknas indextalen i en kedjeindexserie med basåret 2015 (2015=100). Volym- och värdeindex för den aktuella perioden jämfört med föregående helår kedjas ihop med motsvarande index för de tidigare helåren jämförda med respektive föregående helår tillbaka till år 2015.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Utrikeshandel, export och import av varor januari–december 2019, i löpande och fasta priser (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se

Maria Rodriguez Hjalmarsson

Telefon
010-479 45 41
E-post
maria.rodriguezhjalmarsson@scb.se