Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2023, i löpande priser

Handelsnettot 11,1 miljarder kronor i januari

Statistiknyhet från SCB 2023-02-28 8.00

Varuexporten uppgick under januari 2023 till 172,6 miljarder kronor och varuimporten till 161,5 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 11,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 11,1 miljarder kronor under januari 2023, enligt preliminära beräkningar. För januari 2022 var det ett underskott på 1,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 172,6 miljarder kronor, och varuimporten till 161,5 miljarder. Motsvarande värden för januari 2022 var 141,3 miljarder kronor för varuexporten och 142,4 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 22 procent, och varuimporten har ökat med 13 procent jämfört med januari 2022. Det var en vardag mer i januari 2023 än i januari 2022.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 18,3 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 7,2 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2021–2023 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder[*] Övriga länder
  Månad 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Export Jan 114,1 141,3 172,6 63,2 78,8 97,2 50,9 62,5 75,4
  Febr 123,3 151,0   65,8 81,8   57,5 69,2  
  Mars 144,1 183,9   77,9 99,3   66,2 84,6  
  April 131,7 155,9   69,8 84,5   61,9 71,4  
  Maj 133,5 172,1   70,4 92,7   63,1 79,4  
  Juni 144,4 181,4   76,2 98,9   68,2 82,5  
  Juli 126,7 152,8   66,4 79,1   60,3 73,7  
  Aug 115,6 149,5   64,2 84,3   51,4 65,2  
  Sept 146,8 180,1   79,2 98,8   67,6 81,3  
  Okt 145,5 176,6   79,4 94,6   66,1 82,0  
  Nov 153,4 183,1   83,7 98,5   69,7 84,6  
  Dec 147,4 170,8   77,8 88,7   69,6 82,1  
  Årstotal 1 626,5 1 998,5 172,6 874,0 1 080,0 97,2 752,5 918,5 75,4
Import Jan 110,1 142,4 161,5 75,1 89,1 104,4 35,0 53,3 57,1
  Febr 118,8 150,0   80,8 97,3   38,0 52,7  
  Mars 141,7 179,7   96,6 115,2   45,1 64,5  
  April 130,3 159,5   88,5 99,8   41,8 59,7  
  Maj 130,3 177,4   86,9 112,1   43,4 65,3  
  Juni 135,5 179,7   91,1 116,5   44,4 63,2  
  Juli 120,0 156,6   79,5 91,0   40,5 65,6  
  Aug 126,4 167,2   81,4 101,8   45,0 65,4  
  Sept 141,3 180,9   91,5 119,2   49,8 61,7  
  Okt 146,0 188,0   94,5 121,4   51,5 66,6  
  Nov 153,9 189,6   101,2 119,6   52,7 70,0  
  Dec 152,1 173,6   99,9 113,6   52,2 60,0  
  Årstotal 1 606,4 2 044,6 161,5 1 067,0 1 296,6 104,4 539,4 748,0 57,1
Handelsnetto Jan 4,0 ‑1,1 11,1 ‑11,9 ‑10,3 ‑7,2 15,9 9,2 18,3
  Febr 4,5 1,0   ‑15,0 ‑15,5   19,5 16,5  
  Mars 2,4 4,2   ‑18,7 ‑15,9   21,1 20,1  
  April 1,4 ‑3,6   ‑18,7 ‑15,3   20,1 11,7  
  Maj 3,2 ‑5,3   ‑16,5 ‑19,4   19,7 14,1  
  Juni 8,9 1,7   ‑14,9 ‑17,6   23,8 19,3  
  Juli 6,7 ‑3,8   ‑13,1 ‑11,9   19,8 8,1  
  Aug ‑10,8 ‑17,7   ‑17,2 ‑17,5   6,4 ‑0,2  
  Sept 5,5 ‑0,8   ‑12,3 ‑20,4   17,8 19,6  
  Okt ‑0,5 ‑11,4   ‑15,1 ‑26,8   14,6 15,4  
  Nov ‑0,5 ‑6,5   ‑17,5 ‑21,1   17,0 14,6  
  Dec ‑4,7 ‑2,8   ‑22,1 ‑24,9   17,4 22,1  
  Årstotal 20,1 ‑46,1 11,1 ‑193,0 ‑216,6 ‑7,2 213,1 170,5 18,3

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 2,6 miljarder kronor för januari, och ett överskott på 1,0 miljard i december. För november var motsvarande värde ett underskott på 1,1 miljarder kronor.

Handelsnettot för november 2022 - januari 2023 visade ett överskott på 1,8 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten ökat med 19 procent, och varuimporten ökat med 17 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 526,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 524,7 miljarder. Handelsnettot för november 2022 – januari 2023 gav därmed ett överskott på 1,8 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 6,3 miljarder kronor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se

Amanda Akinyi Lagehäll

Telefon
010 479 41 58
E-post
amanda.akinyilagehall@scb.se