Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITCVärde januari-marsAndel
i %
Föränd-
ring i %
 2020201920202020/2019
TOTAL 390 320 381 060 100,0 2
Skogsvaror 39 451 38 953 10,1 1
Trävaror 8 559 8 225 2,2 4
Pappersmassa 6 441 6 678 1,7 ‑4
Papper 22 697 22 296 5,8 2
Mineralvaror 38 972 40 853 10,0 ‑5
Järnmalm 6 775 5 309 1,7 28
Järn och stål 16 737 20 804 4,3 ‑20
Övriga metaller 7 513 6 855 1,9 10
Kemivaror 65 094 54 552 16,7 19
Grundämnen, föreningar 5 047 5 017 1,3 1
Läkemedel 36 356 27 020 9,3 35
Plaster 9 044 9 061 2,3 0
Energivaror 23 477 25 104 6,0 ‑6
Oljeprodukter 20 935 20 474 5,4 2
Verkstadsvaror 170 613 172 900 43,7 ‑1
Metallarbeten 10 218 10 449 2,6 ‑2
Maskiner 57 118 58 136 14,6 ‑2
Elektronik, telekom 38 684 35 078 9,9 10
Vägfordon 54 238 58 309 13,9 ‑7
Personbilar 30 078 27 940 7,7 8
Last- och dragbilar 6 856 8 599 1,8 ‑20
Delar, tillbehör 13 923 17 587 3,6 ‑21
Övriga transportmedel 1 676 2 810 0,4 ‑40
Instrument, optiska varor 8 680 8 118 2,2 7
Övriga varor 52 712 48 698 13,5 8
Livsmedel, drycker, tobak 25 084 22 588 6,4 11
Tekovaror, skor 10 213 9 123 2,6 12
Möbler 4 981 4 964 1,3 0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm