Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019
TOTAL 717 683 768 397 100,0 ‑7
Skogsvaror 75 616 77 457 10,5 ‑2
Trävaror 17 325 16 927 2,4 2
Pappersmassa 12 392 13 395 1,7 ‑7
Papper 42 468 43 644 5,9 ‑3
Mineralvaror 74 245 81 592 10,3 ‑9
Järnmalm 13 537 12 318 1,9 10
Järn och stål 31 282 39 360 4,4 ‑21
Övriga metaller 13 615 13 956 1,9 ‑2
Kemivaror 127 693 109 195 17,8 17
Grundämnen, föreningar 9 816 9 963 1,4 ‑1
Läkemedel 72 800 53 733 10,1 35
Plaster 17 655 18 475 2,5 ‑4
Energivaror 35 243 51 687 4,9 ‑32
Oljeprodukter 31 278 42 757 4,4 ‑27
Verkstadsprodukter 304 514 350 343 42,4 ‑13
Metallarbeten 19 004 20 849 2,6 ‑9
Maskiner 105 247 117 108 14,7 ‑10
Elektronik, telekom 74 833 71 237 10,4 5
Vägfordon 83 993 117 376 11,7 ‑28
Personbilar 45 587 56 132 6,4 ‑19
Last- och dragbilar 10 460 17 116 1,5 ‑39
Delar, tillbehör 22 040 35 905 3,1 ‑39
Övriga transportmedel 4 171 6 798 0,6 ‑39
Instrument, optiska varor 17 268 16 975 2,4 2
Övriga varor 100 373 98 124 14,0 2
Livsmedel, drycker, tobak 47 841 46 623 6,7 3
Tekovaror, skor 19 155 17 646 2,7 9
Möbler 9 528 9 948 1,3 ‑4

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna