Till innehåll på sidan

Export för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges export av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020
TOTAL 791 060 718 258 100,0 10
Skogsvaror 80 675 75 325 10,2 7
Trävaror 23 249 17 266 2,9 35
Pappersmassa 13 489 12 345 1,7 9
Papper 40 087 42 291 5,1 ‑5
Mineralvaror 88 779 74 240 11,2 20
Järnmalm 19 166 13 519 2,4 42
Järn och stål 34 570 31 274 4,4 11
Övriga metaller 17 775 13 635 2,2 30
Kemivaror 113 808 127 473 14,4 ‑11
Grundämnen, föreningar 11 474 9 786 1,5 17
Läkemedel 49 963 72 710 6,3 ‑31
Plaster 20 923 17 557 2,6 19
Energivaror 51 244 35 519 6,5 44
Oljeprodukter 39 740 31 211 5,0 27
Verkstadsprodukter 349 880 304 624 44,2 15
Metallarbeten 21 624 18 946 2,7 14
Maskiner 114 935 105 049 14,5 9
Elektronik, telekom 80 041 74 386 10,1 8
Vägfordon 110 740 84 402 14,0 31
Personbilar 58 292 45 681 7,4 28
Last- och dragbilar 15 815 10 468 2,0 51
Delar, tillbehör 28 712 22 173 3,6 29
Övriga transportmedel 3 922 4 600 0,5 ‑15
Instrument, optiska varor 18 618 17 241 2,4 8
Övriga varor 106 675 101 076 13,5 6
Livsmedel, drycker, tobak 48 440 47 749 6,1 1
Tekovaror, skor 21 770 19 714 2,8 10
Möbler 10 363 9 496 1,3 9

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna