Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor

Världsdel Export Import
  Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 717 683 768 397 100,0 ‑7 676 159 749 657 100,0 ‑10
Europa 508 172 561 012 70,8 ‑9 568 220 628 581 84,0 ‑10
EU27_2020 368 820 408 221 51,4 ‑10 450 686 494 889 66,7 ‑9
EMU-19 280 318 315 299 39,1 ‑11 351 409 389 375 52,0 ‑10
EU28 403 778 450 595 56,3 ‑10 480 197 529 601 71,0 ‑9
Övriga Europa 139 352 152 790 19,4 ‑9 117 534 133 692 17,4 ‑12
Afrika 13 798 15 248 1,9 ‑10 4 265 10 886 0,6 ‑61
Nordafrika 7 626 7 591 1,1 0 858 1 677 0,1 ‑49
Västafrika 1 670 1 673 0,2 0 2 337 6 900 0,3 ‑66
Central/Öst-/Södra Afrika 4 503 5 985 0,6 ‑25 1 071 2 309 0,2 ‑54
Amerika 81 436 82 991 11,3 ‑2 27 926 27 833 4,1 0
Nordamerika 68 242 66 661 9,5 2 23 616 20 196 3,5 17
Central-/Sydamerika 13 195 16 330 1,8 ‑19 4 310 7 637 0,6 ‑44
Asien 102 084 94 180 14,2 8 73 830 80 182 10,9 ‑8
Mellanöstern 15 901 13 110 2,2 21 3 317 3 400 0,5 ‑2
Övriga länder i Asien 86 184 81 071 12,0 6 70 513 76 782 10,4 ‑8
Oceanien och Antarktis 10 244 9 933 1,4 3 1 239 1 513 0,2 ‑18

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 lagts till i denna tabell. I denna grupp ingår inte längre Storbritannien. Även den tidigare gruppen EU28, där Storbritannien ingår, kommer under en tid framöver redovisas i tabellen.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna