Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor.

Världsdel Export Import
  Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
TOTALT 791 060 718 258 100,0 10 763 465 676 949 100,0 13
Europa 583 142 508 158 73,7 15 648 114 568 966 84,9 14
EU27_2020 423 063 368 908 53,5 15 520 048 452 011 68,1 15
EMU-19 316 744 280 339 40,0 13 404 866 352 919 53,0 15
EU28 466 919 403 718 59,0 16 544 930 481 419 71,4 13
Övriga Europa 160 079 139 250 20,2 15 128 066 116 955 16,8 10
Afrika 13 124 13 793 1,7 ‑5 5 065 4 050 0,7 25
Nordafrika 6 877 7 625 0,9 ‑10 2 226 856 0,3 160
Västafrika 1 428 1 669 0,2 ‑14 1 791 2 126 0,2 ‑16
Central/Öst-/Södra Afrika 4 819 4 499 0,6 7 1 047 1 068 0,1 ‑2
Amerika 88 448 81 666 11,2 8 28 726 28 010 3,8 3
Nordamerika 74 537 68 292 9,4 9 22 743 23 605 3,0 ‑4
Central-/Sydamerika 13 910 13 374 1,8 4 5 983 4 405 0,8 36
Asien 95 300 102 451 12,0 ‑7 79 940 73 892 10,5 8
Mellanöstern 14 756 15 899 1,9 ‑7 1 725 3 397 0,2 ‑49
Övriga länder i Asien 80 543 86 553 10,2 ‑7 78 215 70 495 10,2 11
Oceanien och Antarktis 8 463 10 242 1,1 ‑17 1 283 1 353 0,2 ‑5

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 lagts till i denna tabell. I denna grupp ingår inte längre Storbritannien. Även den tidigare gruppen EU28, där Storbritannien ingår, kommer under en tid framöver redovisas i tabellen.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna