Till innehåll på sidan

Export och import fördelade på världsdelar

Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor

Världsdel Export Import
  Värde januari-mars Andel
i %
Föränd-
ring i %
Värde januari-mars Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
TOTALT 390 320 381 060 100,0 2 360 784 369 992 100,0 ‑2
Europa 277 983 279 526 71,2 ‑1 306 076 308 266 84,8 ‑1
EU27_2020 202 930 204 254 52,0 ‑1 240 109 243 831 66,6 ‑2
EMU-19 154 986 157 202 39,7 ‑1 187 601 191 557 52,0 ‑2
EU28 223 290 225 593 57,2 ‑1 256 802 262 179 71,2 ‑2
Övriga Europa 75 052 75 272 19,2 0 65 967 64 435 18,3 2
Afrika 7 519 8 105 1,9 ‑7 3 230 5 317 0,9 ‑39
Nordafrika 3 945 4 159 1,0 ‑5 551 427 0,2 29
Västafrika 782 869 0,2 ‑10 2 129 4 227 0,6 ‑50
Central/Öst-/Södra Afrika 2 792 3 078 0,7 ‑9 551 663 0,2 ‑17
Amerika 43 514 40 572 11,1 7 13 610 13 915 3,8 ‑2
Nordamerika 36 030 32 362 9,2 11 11 586 9 998 3,2 16
Central-/Sydamerika 7 484 8 209 1,9 ‑9 2 024 3 917 0,6 ‑48
Asien 54 015 45 099 13,8 20 37 270 41 501 10,3 ‑10
Mellanöstern 8 474 5 982 2,2 42 1 768 1 767 0,5 0
Övriga länder i Asien 45 541 39 116 11,7 16 35 502 39 733 9,8 ‑11
Oceanien och Antarktis 6 207 4 419 1,6 40 451 708 0,1 ‑36

Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 lagts till i denna tabell. I denna grupp ingår inte längre Storbritannien. Även den tidigare gruppen EU28, där Storbritannien ingår, kommer under en tid framöver redovisas i tabellen.

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm