Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
2020 2019   2020 2019 2020 2020/2019
    TOTALT 717 683 768 397 100,0 ‑7
1 1 Tyskland 77 506 83 643 10,8 ‑7
2 2 Norge 74 136 79 540 10,3 ‑7
3 3 USA 62 476 60 435 8,7 3
4 5 Danmark 52 270 51 514 7,3 1
5 4 Finland 49 038 52 157 6,8 ‑6
6 8 Kina 42 935 35 135 6,0 22
7 6 Nederländerna 35 973 42 493 5,0 ‑15
8 7 Storbritannien 34 958 42 374 4,9 ‑18
9 9 Frankrike 29 055 32 602 4,0 ‑11
10 10 Belgien 24 894 32 155 3,5 ‑23
11 11 Polen 22 758 25 888 3,2 ‑12
12 12 Italien 19 652 21 981 2,7 ‑11
13 14 Japan 13 683 12 642 1,9 8
14 13 Spanien 13 206 15 661 1,8 ‑16
15 17 Australien 9 490 8 877 1,3 7
16 15 Ryssland 9 439 10 121 1,3 ‑7
17 16 Schweiz 7 856 9 010 1,1 ‑13
18 23 Turkiet 7 548 6 447 1,1 17
19 19 Sydkorea 6 788 7 104 0,9 ‑4
20 18 Österrike 6 528 7 727 0,9 ‑16
21 20 Tjeckien 5 707 6 565 0,8 ‑13
22 21 Estland 5 487 6 508 0,8 ‑16
23 24 Kanada 5 481 5 784 0,8 ‑5
24 34 För. Arabemiraten 5 306 3 128 0,7 70
25 30 Saudiarabien 5 063 3 988 0,7 27
26 22 Indien 4 633 6 494 0,6 ‑29
27 31 Egypten 4 568 3 682 0,6 24
28 25 Litauen 4 550 5 142 0,6 ‑12
29 27 Brasilien 4 453 4 551 0,6 ‑2
30 28 Singapore 4 088 4 452 0,6 ‑8

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna