Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-mars Andel
i %
Föränd-
ring i %
2020 2019   2020 2019 2020 2020/2019
    TOTALT 390 320 381 060 100,0 2
1 1 Tyskland 42 042 40 716 10,8 3
2 2 Norge 38 928 38 928 10,0 0
3 3 USA 33 075 29 527 8,5 12
4 5 Danmark 27 494 25 923 7,0 6
5 4 Finland 26 114 26 417 6,7 ‑1
6 8 Kina 22 330 16 845 5,7 33
7 7 Nederländerna 20 406 21 291 5,2 ‑4
8 6 Storbritannien 20 359 21 339 5,2 ‑5
9 9 Frankrike 16 747 16 188 4,3 3
10 10 Belgien 14 965 16 159 3,8 ‑7
11 11 Polen 12 942 13 529 3,3 ‑4
12 12 Italien 10 731 11 362 2,7 ‑6
13 14 Japan 7 398 6 130 1,9 21
14 13 Spanien 7 300 7 857 1,9 ‑7
15 18 Australien 5 809 3 914 1,5 48
16 15 Ryssland 4 796 4 855 1,2 ‑1
17 16 Schweiz 4 501 4 548 1,2 ‑1
18 22 Turkiet 3 792 3 130 1,0 21
19 19 Sydkorea 3 582 3 578 0,9 0
20 17 Österrike 3 479 3 993 0,9 ‑13
21 21 Tjeckien 3 262 3 241 0,8 1
22 23 Estland 3 000 3 024 0,8 ‑1
23 36 För. Arabemiraten 2 882 1 457 0,7 98
24 24 Kanada 2 823 2 814 0,7 0
25 20 Indien 2 695 3 484 0,7 ‑23
26 28 Brasilien 2 573 2 090 0,7 23
27 25 Litauen 2 421 2 504 0,6 ‑3
28 33 Saudiarabien 2 287 1 627 0,6 41
29 35 Portugal 2 248 1 597 0,6 41
30 27 Singapore 2 214 2 240 0,6 ‑1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm