Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
2021 2020   2021 2020 2021 2021/2020
    TOTALT 791 060 718 258 100,0 10
1 1 Tyskland 83 665 77 294 10,6 8
2 2 Norge 83 346 74 188 10,5 12
3 3 USA 68 858 62 527 8,7 10
4 4 Danmark 60 110 52 187 7,6 15
5 5 Finland 54 572 49 596 6,9 10
6 8 Storbritannien och Nordirland 43 855 34 809 5,5 26
7 7 Nederländerna 42 089 35 905 5,3 17
8 6 Kina 35 885 42 936 4,5 ‑16
9 9 Frankrike 32 221 28 973 4,1 11
10 10 Belgien 30 763 24 780 3,9 24
11 11 Polen 29 571 22 952 3,7 29
12 12 Italien 23 258 19 583 2,9 19
13 14 Spanien 15 104 13 171 1,9 15
14 13 Japan 12 034 13 683 1,5 ‑12
15 16 Ryssland 11 531 9 439 1,5 22
16 15 Australien 7 539 9 490 1,0 ‑21
17 19 Sydkorea 7 359 6 788 0,9 8
18 17 Schweiz 7 333 7 856 0,9 ‑7
19 18 Turkiet 7 077 7 545 0,9 ‑6
20 21 Tjeckien 7 075 5 707 0,9 24
21 20 Österrike 7 007 6 699 0,9 5
22 23 Estland 6 645 5 471 0,8 21
23 26 Indien 5 419 4 632 0,7 17
24 28 Litauen 5 348 4 514 0,7 18
25 22 Kanada 5 230 5 481 0,7 ‑5
26 29 Brasilien 4 980 4 501 0,6 11
27 25 Saudiarabien 4 965 5 063 0,6 ‑2
28 30 Singapore 4 544 4 088 0,6 11
29 32 Ungern 3 959 3 233 0,5 22
30 31 Portugal 3 781 3 835 0,5 ‑1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna