Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITCVärde januari-marsAndel
i %
Föränd-
ring i %
 2020201920202020/2019
TOTAL 360 784 369 992 100,0 ‑2
Skogsvaror 10 292 10 987 2,9 ‑6
Mineralvaror 27 082 29 919 7,5 ‑9
Järn och stål 11 613 13 834 3,2 ‑16
Övriga metaller 5 468 5 701 1,5 ‑4
Malmer, skrot 3 758 4 157 1,0 ‑10
Kemivaror 47 212 47 233 13,1 0
Grundämnen, föreningar 9 030 9 831 2,5 ‑8
Läkemedel 13 212 12 201 3,7 8
Plaster 9 167 9 386 2,5 ‑2
Gummi, gummivaror 4 256 4 550 1,2 ‑6
Energivaror 33 319 38 708 9,2 ‑14
Råolja 19 144 18 804 5,3 2
Oljeprodukter 11 967 15 879 3,3 ‑25
Verkstadsvaror 158 731 160 277 44,0 ‑1
Metallarbeten 11 955 12 146 3,3 ‑2
Maskiner 39 088 39 642 10,8 ‑1
Elektronik, telekom 54 840 54 411 15,2 1
Vägfordon 41 383 42 260 11,5 ‑2
Personbilar 20 469 18 092 5,7 13
Delar, tillbehör 14 266 16 928 4,0 ‑16
Övriga transportmedel 1 997 2 936 0,6 ‑32
Instrument, optiska varor 9 467 8 881 2,6 7
Övriga varor 84 148 82 868 23,3 2
Livsmedel, drycker, tobak 41 357 39 626 11,5 4
Tekovaror, skor 20 004 20 648 5,5 ‑3
Möbler 6 387 6 439 1,8 ‑1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm