Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2021 2020 2021 2021/2020
TOTAL 763 465 676 949 100,0 13
Skogsvaror 20 229 20 133 2,6 0
Mineralvaror 63 921 50 694 8,4 26
Järn och stål 26 143 20 909 3,4 25
Övriga metaller 13 577 9 981 1,8 36
Malmer, skrot 10 966 7 586 1,4 45
Kemivaror 98 108 94 123 12,9 4
Grundämnen, föreningar 17 589 18 603 2,3 ‑5
Läkemedel 26 410 27 041 3,5 ‑2
Plaster 19 905 17 671 2,6 13
Gummi, gummivaror 8 726 7 605 1,1 15
Energivaror 67 354 57 104 8,8 18
Råolja 36 166 27 810 4,7 30
Oljeprodukter 23 311 24 510 3,1 ‑5
Verkstadsprodukter 344 622 292 002 45,1 18
Metallarbeten 26 152 23 211 3,4 13
Maskiner 82 699 73 503 10,8 13
Elektronik, telekom 122 511 106 279 16,0 15
Vägfordon 89 301 66 581 11,7 34
Personbilar 46 436 31 487 6,1 47
Delar, tillbehör 28 385 22 864 3,7 24
Övriga transportmedel 3 910 4 361 0,5 ‑10
Instrument, optiska varor 20 049 18 068 2,6 11
Övriga varor 169 230 162 893 22,2 4
Livsmedel, drycker, tobak 77 517 81 122 10,2 ‑4
Tekovaror, skor 41 381 36 301 5,4 14
Möbler 13 864 12 251 1,8 13

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna