Till innehåll på sidan

Import för viktiga varuområden enligt SITC

Sveriges import av varor enligt SITC, i miljoner kronor

Varuområden enligt SITC Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
  2020 2019 2020 2020/2019
TOTAL 676 159 749 657 100,0 ‑10
Skogsvaror 20 200 22 136 3,0 ‑9
Mineralvaror 50 784 60 642 7,5 ‑16
Järn och stål 20 947 27 726 3,1 ‑24
Övriga metaller 10 011 11 625 1,5 ‑14
Malmer, skrot 7 604 8 530 1,1 ‑11
Kemivaror 94 261 93 179 13,9 1
Grundämnen, föreningar 18 599 19 094 2,8 ‑3
Läkemedel 27 042 22 885 4,0 18
Plaster 17 740 19 198 2,6 ‑8
Gummi, gummivaror 7 611 9 085 1,1 ‑16
Energivaror 56 380 80 667 8,3 ‑30
Råolja 28 643 38 839 4,2 ‑26
Oljeprodukter 22 942 34 352 3,4 ‑33
Verkstadsprodukter 291 883 327 016 43,2 ‑11
Metallarbeten 23 079 25 550 3,4 ‑10
Maskiner 73 374 82 443 10,9 ‑11
Elektronik, telekom 106 535 106 997 15,8 0
Vägfordon 66 541 87 683 9,8 ‑24
Personbilar 31 553 38 376 4,7 ‑18
Delar, tillbehör 22 951 33 166 3,4 ‑31
Övriga transportmedel 4 229 6 121 0,6 ‑31
Instrument, optiska varor 18 126 18 223 2,7 ‑1
Övriga varor 162 651 166 017 24,1 ‑2
Livsmedel, drycker, tobak 81 054 81 667 12,0 ‑1
Tekovaror, skor 36 058 38 729 5,3 ‑7
Möbler 12 327 12 650 1,8 ‑3

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna