Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
2021 2020   2021 2020 2021 2021/2020
    TOTALT 763 465 676 949 100,0 13
1 1 Tyskland 136 411 121 502 17,9 12
2 2 Norge 80 542 66 921 10,5 20
3 3 Nederländerna 77 714 64 904 10,2 20
4 4 Danmark 52 364 45 906 6,9 14
5 5 Kina 38 422 34 941 5,0 10
6 7 Polen 36 648 30 874 4,8 19
7 9 Belgien 35 518 29 144 4,7 22
8 6 Finland 33 719 31 964 4,4 5
9 10 Frankrike 30 755 24 336 4,0 26
10 11 Italien 28 019 23 146 3,7 21
11 8 Storbritannien och Nordirland 24 882 29 408 3,3 ‑15
12 12 USA 20 420 21 399 2,7 ‑5
13 14 Tjeckien 13 170 11 066 1,7 19
14 13 Spanien 13 155 11 990 1,7 10
15 15 Österrike 8 939 8 991 1,2 ‑1
16 18 Irland 8 907 7 174 1,2 24
17 17 Ungern 8 743 7 290 1,1 20
18 20 Estland 7 642 6 568 1,0 16
19 16 Ryssland 7 418 7 900 1,0 ‑6
20 19 Litauen 7 347 6 715 1,0 9
21 23 Turkiet 6 640 5 287 0,9 26
22 27 Sydkorea 6 372 4 299 0,8 48
23 21 Japan 5 826 5 913 0,8 ‑1
24 24 Schweiz 5 588 5 000 0,7 12
25 22 Vietnam 5 406 5 812 0,7 ‑7
26 25 Slovakien 5 046 4 919 0,7 3
27 26 Lettland 4 380 4 668 0,6 ‑6
28 28 Hongkong 3 917 3 536 0,5 11
29 30 Indien 3 766 2 979 0,5 26
30 29 Taiwan 3 262 3 266 0,4 0

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna