Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-juni Andel
i %
Föränd-
ring i %
2020 2019   2020 2019 2020 2020/2019
    TOTALT 676 159 749 657 100,0 ‑10
1 1 Tyskland 121 857 135 122 18,0 ‑10
2 3 Norge 66 969 64 382 9,9 4
3 2 Nederländerna 64 562 68 332 9,5 ‑6
4 4 Danmark 46 016 49 824 6,8 ‑8
5 6 Kina 34 999 36 943 5,2 ‑5
6 9 Polen 30 827 31 791 4,6 ‑3
7 5 Finland 30 801 37 203 4,6 ‑17
8 7 Storbritannien 29 511 34 712 4,4 ‑15
9 8 Belgien 29 260 34 085 4,3 ‑14
10 10 Frankrike 24 394 28 986 3,6 ‑16
11 11 Italien 23 154 25 468 3,4 ‑9
12 13 USA 21 407 18 327 3,2 17
13 15 Spanien 11 875 10 764 1,8 10
14 14 Tjeckien 11 103 12 307 1,6 ‑10
15 16 Österrike 8 968 9 221 1,3 ‑3
16 12 Ryssland 8 098 21 252 1,2 ‑62
17 17 Ungern 7 314 7 925 1,1 ‑8
18 20 Irland 7 234 7 431 1,1 ‑3
19 21 Litauen 6 623 6 961 1,0 ‑5
20 19 Estland 6 594 7 469 1,0 ‑12
21 18 Japan 5 924 7 728 0,9 ‑23
22 27 Vietnam 5 811 4 865 0,9 19
23 23 Turkiet 5 285 5 837 0,8 ‑9
24 25 Schweiz 5 233 5 141 0,8 2
25 28 Slovakien 4 923 4 684 0,7 5
26 24 Sydkorea 4 295 5 735 0,6 ‑25
27 26 Lettland 4 187 4 950 0,6 ‑15
28 29 Hongkong 3 536 4 089 0,5 ‑14
29 31 Taiwan 3 264 3 486 0,5 ‑6
30 30 Indien 2 972 3 600 0,4 ‑17

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna