Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-mars Andel
i %
Föränd-
ring i %
2020 2019   2020 2019 2020 2020/2019
    TOTALT 360 784 369 992 100,0 ‑2
1 1 Tyskland 67 109 66 689 18,6 1
2 3 Norge 38 516 30 457 10,7 26
3 2 Nederländerna 33 652 33 311 9,3 1
4 4 Danmark 24 036 24 805 6,7 ‑3
5 5 Kina 16 744 19 092 4,6 ‑12
6 6 Storbritannien 16 692 18 348 4,6 ‑9
7 9 Polen 16 097 15 766 4,5 2
8 8 Belgien 15 772 16 361 4,4 ‑4
9 7 Finland 15 489 17 979 4,3 ‑14
10 10 Frankrike 13 457 14 292 3,7 ‑6
11 11 Italien 12 490 12 704 3,5 ‑2
12 13 USA 10 285 9 164 2,9 12
13 15 Spanien 6 341 5 350 1,8 19
14 14 Tjeckien 6 200 6 005 1,7 3
15 16 Österrike 4 225 4 555 1,2 ‑7
16 19 Ungern 4 217 3 846 1,2 10
17 12 Ryssland 3 917 9 190 1,1 ‑57
18 22 Irland 3 478 3 510 1,0 ‑1
19 20 Estland 3 427 3 622 0,9 ‑5
20 21 Litauen 3 327 3 516 0,9 ‑5
21 17 Japan 3 174 4 223 0,9 ‑25
22 28 Vietnam 2 956 2 281 0,8 30
23 27 Slovakien 2 940 2 387 0,8 23
24 25 Schweiz 2 805 2 644 0,8 6
25 24 Turkiet 2 801 2 668 0,8 5
26 23 Sydkorea 2 504 3 215 0,7 ‑22
27 26 Lettland 2 186 2 459 0,6 ‑11
28 18 Nigeria 2 118 4 192 0,6 ‑49
29 31 Indien 1 805 1 750 0,5 3
30 29 Hongkong 1 650 2 240 0,5 ‑26

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm