Till innehåll på sidan

Hushållens boende

Nästa publicering: 2022-04-21

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken ger information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Statistiknyheter

Hushållens boende 2020

2021-04-22

Vid utgången av 2020 var småhus med äganderätt den vanligaste boendeformen i Sverige följt av hyresrätter i flerbostadshus. I Stockholms län var däremot bostadsrätter i flerbostadshus den vanligaste boendeformen. Hushållets sammansättning påverkar valet av boendeform. För ensamstående kvinnor med eller utan barn var den vanligaste boendeformen hyresrätt i flerbostadshus.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/he0111