Till innehåll på sidan

Antal hushåll i Sverige med olika beräkningsmetoder

Ålder efter referens-
person/hushålls-
föreståndare
HushållFamiljeenheter
Bostads-
hushåll
Kost-
hushåll
Fel-
marg-
inal
(±)
Familjeenhet
enligt HEK
Fel-
marg-
inal
(±)
RTB-
familj
FoB 1990201320132013
Enpersonshushåll
           
Kvinnor
           
18–24
82 106 134 800 16 300 361 100 19 700 171 798
25–64
311 850 529 400 31 000 668 500 32 200 662 836
65–74
176 545 205 900 19 700 216 600 19 900 221 343
75–
259 085 312 300 24 200 322 400 24 400 331 699
Samtliga
829 586 1 182 300 44 200 1 568 700 44 400 1 387 676
Män
           
18–24
94 630 124 800 15 700 406 300 19 900 164 764
25–64
426 635 742 600 36 300 871 800 37 000 950 855
65–74
81 532 159 300 17 700 166 100 17 900 171 490
75–
81 098 108 600 14 800 112 300 14 900 131 841
Samtliga
683 895 1 135 300 43 800 1 556 500 43 900 1 418 950
Båda könen
           
18–24
176 736 259 500 22 500 767 500 26 600 336 562
25–64
738 485 1 272 000 45 500 1 540 300 45 800 1 613 691
65–74
258 077 365 200 26 200 382 800 26 400 392 833
75–
340 183 420 900 28 100 434 700 28 300 463 540
Samtliga
1 513 481 2 317 600 56 300 3 125 300 51 400 2 806 626
Sammanboende utan barn
endast tvåpersonshushåll
           
18–24
43 885 21 700 4 600 22 700 4 700 2 125
25–64
503 690 487 700 20 700 654 400 22 000 311 000
65–74
265 596 303 300 16 900 321 200 17 200 314 723
75–
162 529 189 900 13 500 193 800 13 500 203 288
Samtliga
975 700 1 002 500 27 300 1 192 100 27 400 831 136
Ensamstående med barn
           
Yngsta barnet 0–17 år
183 868 255 300 10 400 255 300 10 400 261 308
Yngsta barnet 18–24 år
. 104 700 9 700 . . 106 467
Yngsta barnet 0–24 år
. 360 000 14 100 . . 367 775
Därav kvinnor med barn
           
Yngsta barnet 0–17 år
150 207 193 700 9 200 193 700 9 200 205 506
Yngsta barnet 18–24 år
. 74 300 8 100 . . 74 402
Yngsta barnet 0–24 år
. 268 000 12 200 . . 279 908
Därav män med barn
           
Yngsta barnet 0–17 år
33 661 61 600 6 800 61 600 6 800 55 802
Yngsta barnet 18–24 år
. 30 400 5 400 . . 32 065
Yngsta barnet 0–24 år
. 92 000 8 600 . . 87 867
Sammanboende med barn
           
Yngsta barnet 0–17 år
838 307 840 500 24 900 840 500 24 900 843 312
Yngsta barnet 18–24 år
. 139 000 9 000 . . 156 103
Yngsta barnet 0–24 år
. 979 500 25 100 . . 999 415
1 barn 0–17 år
336 378 303 100 15 800 303 200 15 800 316 496
2 barn 0–17 år
350 928 401 000 18 900 400 900 18 900 387 651
3± barn 0–17 år
151 001 136 400 11 600 136 400 11 600 139 165
Ensamstående med övriga boende
135 356 57 600 7 400 . . 58 754
Sammanboende med övriga boende
183 261 48 300 5 600 . . 58 397
Hushåll yngre än 18 år och övriga
.. . . . . 7 333
Samtliga
3 829 973 4 765 600 35 000 5 413 200 2 800 5 129 436

Bostadshushåll avser den person eller grupp av personer som var kyrkobokförda i samma kommun och som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet inräknas även kyrkobokförda inneboende och hushållsmedlemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på grund av studier eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande var kyrkobokförda i hushållet.

Kosthushåll avser det hushåll som utgörs av alla personer som den 31 december ett visst år bodde i samma bostad och hade gemensam ”hushållning”. I kosthushållet ingår barn som är 18 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan ort p.g.a. arbete, studier eller militärtjänstgöring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med i hushållet som intervjuas. För bortfallet skapas kosthushållet enligt RTB-familj. År 2013 var bortfallet cirka 50 %.

Familjeenhet är ett snävare begrepp än kosthushåll. Alla sammanboende eller ensamstående, som är 18 år eller äldre, utgör en egen familjeenhet. Det innebär att ungdomar som fyllt 18 år, men bor kvar hos föräldrarna, räknas som en egen familjeenhet.

RTB-familj baseras på folkbokföringen. En RTB-familj utgörs av maximalt två generationer där personerna har relationer med varandra och är folkbokförda på samma fastighet. Med relation menas giftermål, registrerat partnerskap, biologisk förälder, adoptivförälder och vårdnadshavare. Om fler än två generationer är folkbokförda på samma fastighet bildas den första familjen med utgångspunkt från den yngsta generationen. Det stor svaghet med detta begrepp är att en sambofamilj utan gemensamma barn inte kan kopplas samman utan redovisas som ensamstående.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?