Till innehåll på sidan

Inkomstsummor för samtliga hushåll [1]

Belopp i miljontals kronor i 2014 års priser

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.

 199119952000200520062007200820092010201120122013Fel-
marg-
inal
(±)
Faktorinkomst arbete och kapital
                         
Löneinkomst
879 711 819 037 1 064 111 1 169 823 1 210 022 1 280 497 1 297 151 1 304 013 1 340 344 1 408 694 1 428 869 1 447 772 23 893
Näringsinkomst med mera
29 099 24 269 49 832 57 682 57 030 57 655 59 490 57 802 50 962 47 477 43 591 50 874 5 408
Ränta/utdelning
61 447 53 300 59 195 50 030 80 213 95 019 102 327 95 168 80 822 104 493 114 648 116 755 10 714
Kapitalvinst
52 249 16 643 162 481 115 647 162 019 212 406 106 514 104 329 130 753 130 246 103 161 117 669 15 068
Summa faktorinkomst
1 022 505 913 248 1 335 617 1 393 184 1 509 285 1 645 576 1 565 481 1 561 313 1 602 881 1 690 910 1 690 270 1 733 070 30 684
Skattepliktiga transfereringar
                         
Pensioner
261 625 291 725 319 236 329 863 339 950 344 609 349 605 377 605 381 005 376 335 395 288 426 996 12 305
Sjuk- och aktivitetsersättning[2]
0 0 0 60 751 61 701 63 748 56 869 57 975 50 173 41 884 41 003 39 249 2 564
Sjukersättningar[3]
56 026 24 240 42 273 38 123 35 631 29 015 24 671 19 863 19 157 20 357 25 308 26 381 1 907
Föräldrapenning
23 820 22 675 17 250 25 042 25 731 25 185 26 715 28 384 29 479 30 217 30 032 30 234 1 727
Arbetsmarknadsstöd
25 345 63 758 45 883 47 119 42 902 27 297 21 570 31 910 33 988 26 424 27 517 29 400 1 950
Övrigt
6 758 5 537 10 311 3 446 2 539 2 689 2 891 2 755 2 922 2 792 2 978 2 996 430
Summa skattepliktiga transfereringar
373 577 407 934 434 952 504 344 508 454 492 544 482 322 518 492 516 724 498 009 522 126 555 257 12 250
Skattefria transfereringar
                         
Barnbidrag
23 798 20 541 23 519 25 045 27 016 25 749 24 720 24 329 24 485 25 109 25 604 25 450 797
Studiestöd inkl studielån
13 808 16 712 21 634 25 061 25 157 24 370 22 586 25 625 26 415 26 989 27 590 27 935 1 588
Bostadsbidrag
17 321 24 321 18 347 18 091 18 347 17 385 16 464 15 429 16 648 15 828 16 454 17 668 1 011
Ekonomiskt bistånd[4]
6 786 13 329 11 634 10 432 9 634 10 351 10 212 10 767 11 655 11 172 10 326 10 931 1 144
Övrigt
9 157 9 523 9 037 10 149 10 494 9 956 8 678 9 396 10 201 9 802 11 093 11 558 615
Summa skattefria transfereringar
70 869 84 426 84 172 88 778 90 649 87 812 82 660 85 547 89 404 88 900 91 069 93 543 2 558
Skatt och allmänna egenavgifter
375 382 407 340 573 124 577 982 603 923 593 786 551 303 536 909 532 442 542 445 540 712 565 690 9 846
Betalt underhåll och återbetalt studielån m.m.
19 908 20 203 28 018 29 779 30 706 31 075 27 368 28 393 28 379 27 752 26 126 26 360 794
Disponibel inkomst
1 071 661 978 067 1 253 601 1 378 546 1 473 759 1 601 071 1 551 792 1 600 049 1 648 187 1 707 621 1 736 626 1 789 820 19 780

1) Inkluderar även personer boende på institution, avlidna samt inflyttade till och utflyttade från Sverige under året.

2) Tidigare benämnt förtidspension. Ingick då i pensioner.

3) Sjuklön utbetald av arbetsgivare ingår i löneinkomst.

4) Tidigare benämnt socialbidrag.

Kommentarer

2016-02-04: Tabellerna är reviderad p.g.a. ny fastprisberäkning till 2014-års prisnivå.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?