Till innehåll på sidan

Andel med låg disponibel inkomst per k.e. – ålder 1991-2019

Ålder Andel personer med låg ekonomisk standard (%)                         Antal personer
  1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Samtliga personer 7,3 0,7 9,3 0,6 13,9 13,8 13,8 14,4 14,8 14,4 14,9 14,6 15,1 8 457 032 8 682 637 9 246 971 9 309 034 9 386 461 9 469 252 9 562 644 9 667 746 9 813 984 9 945 470 10 059 294
0-5 9,5 1,9 14,4 2,1 20,0 20,5 21,0 21,5 21,7 21,5 22,1 22,0 22,4 673 890 559 889 658 748 664 808 670 674 677 500 682 459 686 610 696 267 702 207 704 267
6-9 8,6 2,0 10,2 2,0 17,3 17,3 17,7 18,2 18,5 18,5 19,4 19,8 20,5 404 402 477 034 411 171 421 603 430 599 440 736 452 737 464 690 474 083 482 607 487 048
10-15 7,3 1,6 9,4 1,7 16,7 16,6 16,7 16,8 16,8 16,3 17,0 17,2 17,9 600 395 701 616 576 971 579 753 592 306 608 887 626 881 647 378 671 402 691 662 710 251
16-19 8,0 1,8 13,4 2,2 15,1 15,4 15,9 16,4 16,4 16,2 16,8 16,8 16,9 437 664 414 345 478 452 453 839 431 626 414 274 404 926 406 884 416 670 430 310 441 099
20-24 10,9 2,0 17,3 2,3 20,4 20,0 20,0 19,7 18,2 17,6 17,9 17,8 18,9 540 931 495 771 623 603 639 484 644 586 641 478 625 816 603 946 586 357 570 121 558 626
25-29 6,3 1,4 10,3 1,7 17,6 17,5 17,4 17,2 16,1 15,1 15,1 14,7 14,8 603 412 538 721 556 817 571 474 593 608 615 213 641 756 665 457 690 754 701 740 701 433
30-34 7,1 1,6 8,8 1,5 14,6 15,0 15,3 15,6 15,5 15,1 15,4 14,9 15,0 557 825 619 811 555 062 560 277 568 191 574 479 583 364 600 542 623 932 653 085 680 286
35-39 6,6 1,4 8,5 1,4 12,7 13,0 13,5 14,0 14,3 14,2 14,7 14,7 15,3 574 496 596 872 604 308 594 261 585 620 578 867 581 677 587 354 599 243 611 767 622 847
40-44 4,1 0,9 8,0 1,4 11,3 11,5 11,6 11,8 12,0 11,9 12,5 12,7 13,4 621 297 580 234 629 287 623 345 622 980 630 155 631 026 625 063 619 884 615 030 611 155
45-49 4,0 1,0 4,9 1,1 10,3 10,2 10,2 10,4 10,5 10,4 10,6 10,4 11,0 647 742 582 021 648 160 662 399 665 738 654 205 645 603 640 853 639 677 642 130 651 879
50-54 2,6 0,8 4,9 1,1 9,4 9,6 9,8 10,0 10,1 9,8 9,8 9,5 9,9 504 784 617 258 573 164 576 375 587 829 608 024 630 244 650 987 668 756 674 142 664 921
55-59 3,5 1,2 3,2 0,9 8,3 8,6 8,8 9,2 9,8 9,8 10,2 9,9 10,3 421 294 609 588 565 573 566 646 566 246 568 869 569 308 569 444 575 573 588 395 609 782
60-64 3,5 1,2 4,9 1,3 7,8 8,1 8,4 9,2 9,9 10,2 10,4 10,2 10,7 403 033 418 818 590 960 576 822 565 063 554 707 550 968 554 092 556 867 557 665 561 159
65-69 7,1 2,6 4,9 1,5 7,7 7,6 7,2 8,0 9,0 9,1 9,7 9,5 10,1 429 855 346 396 574 187 591 348 598 605 594 346 584 032 568 020 555 550 544 738 535 685
70-74 7,4 3,0 8,1 2,0 11,0 10,5 9,4 10,6 12,2 11,8 12,6 12,0 12,7 394 323 365 748 399 077 420 071 446 167 476 366 508 171 536 609 553 348 560 583 557 444
75-79 9,9 4,1 11,0 1,8 13,9 12,8 11,6 13,7 16,2 15,5 16,0 14,6 14,9 303 656 334 101 305 224 310 217 320 769 333 545 343 828 354 867 374 784 398 884 426 786
80- 25,9 6,4 18,5 2,3 23,3 21,3 19,6 22,7 26,1 24,2 25,5 22,8 23,4 338 032 424 414 496 207 496 312 495 854 497 601 499 848 504 950 510 837 520 404 534 626
0-19 8,4 1,2 11,6 1,2 17,5 17,7 18,1 18,5 18,6 18,4 19,1 19,1 19,6 2 116 351 2 152 884 2 125 342 2 120 003 2 125 205 2 141 397 2 167 003 2 205 562 2 258 422 2 306 786 2 342 665
20-64 5,5 0,5 7,7 0,5 12,5 12,7 12,8 13,1 13,0 12,7 13,0 12,8 13,2 4 874 814 5 059 094 5 346 934 5 371 083 5 399 861 5 425 997 5 459 762 5 497 738 5 561 043 5 614 075 5 662 088
65- 12,1 2,3 11,0 1,2 13,9 12,9 11,8 13,5 15,6 14,9 15,7 14,6 15,3 1 465 867 1 470 659 1 774 695 1 817 948 1 861 395 1 901 858 1 935 879 1 964 446 1 994 519 2 024 609 2 054 541

* Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e. under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?