Till innehåll på sidan

Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per k.e., efter födelseland och antal år i Sverige 1991-2018

Korrigerad 2020-05-08.

Födelseland samt antal år i SverigeInkomstAntal personer
 19912000201120122013201420152016201720181991200020112012201320142015201620172018
Samtliga personer 7,3 9,3 13,9 13,8 13,8 14,4 14,8 14,4 14,9 14,6 8 457 032 8 682 637 9 246 971 9 309 034 9 386 461 9 469 252 9 562 644 9 667 733 9 813 975 9 945 451
Samtliga 20- år 7,0 8,5 12,9 12,7 12,6 13,2 13,7 13,3 13,6 13,2 6 340 680 6 529 753 7 121 629 7 189 031 7 261 256 7 327 855 7 395 641 7 462 178 7 555 558 7 638 676
Födda i Sverige 6,5 7,4 10,0 9,8 9,6 10,2 10,6 10,1 10,2 9,8 5 675 871 5 713 254 5 988 921 6 021 119 6 052 692 6 079 903 6 099 433 6 108 535 6 116 505 6 123 826
Utrikes födda 11,6 16,0 28,1 27,9 27,4 27,9 28,2 27,4 28,1 27,2 664 810 816 500 1 132 708 1 167 912 1 208 564 1 247 952 1 296 208 1 353 643 1 439 053 1 514 850
Norden exkl. Sverige 5,7 8,4 18,1 17,9 17,4 18,8 19,9 19,3 19,6 18,8 296 761 262 684 235 523 232 345 228 925 225 425 221 993 218 519 215 713 212 512
Norden -10 år i Sverige .. .. 43,7 43,0 40,9 40,3 37,7 35,1 32,9 30,5 .. .. 27 961 27 511 26 618 25 858 25 379 25 121 25 052 24 818
Norden 11-20 år i Sverige .. 15,3 22,2 22,9 24,6 26,8 27,9 28,0 29,1 29,5 .. 34 770 15 101 15 716 16 723 17 668 18 095 18 634 19 446 20 170
Norden 21- år i Sverige .. 6,4 14,1 13,9 13,4 15,0 16,6 16,1 16,6 15,8 .. 206 275 192 461 189 118 185 584 181 899 178 519 174 764 171 215 167 524
EU28 exkl. Norden 11,8 10,5 21,7 21,7 21,1 21,2 21,2 20,4 20,0 19,1 146 985 164 634 215 016 222 988 237 293 245 700 254 772 265 347 277 019 288 674
EU28 -10 år i Sverige .. 20,7 32,4 31,8 30,5 28,7 26,8 25,0 23,3 21,7 .. 35 209 79 185 86 042 93 721 100 599 106 941 113 860 118 213 120 391
EU28 11-20 år i Sverige .. 15,9 20,6 20,5 19,3 19,8 19,5 18,8 18,6 18,6 .. 35 958 27 909 27 408 31 123 32 203 34 019 37 653 44 816 54 421
EU28 21- år i Sverige .. .. 14,2 14,1 13,7 15,0 16,5 16,3 17,1 16,5 .. .. 107 922 109 538 112 449 112 898 113 812 113 834 113 990 113 862
Europa exkl. EU28 och Norden 17,8 21,1 24,8 24,3 24,1 23,9 23,9 22,6 22,4 21,1 74 882 132 136 202 093 206 986 206 925 210 101 214 261 218 556 223 226 229 624
Europa exkl. EU28 och Norden -10 år i Sverige .. 23,4 37,2 36,8 36,7 35,4 33,4 30,5 28,0 25,5 .. 77 511 49 009 50 180 51 142 51 038 51 819 53 032 51 783 54 523
Europa exkl. EU28 och Norden 11-20 år i Sverige .. .. 22,9 22,1 21,7 23,8 26,0 23,8 23,1 22,5 .. .. 95 563 96 545 95 668 75 592 45 796 44 093 48 546 47 422
Europa exkl. EU28 och Norden 21- år i Sverige .. 18,3 17,3 17,3 17,1 17,1 18,8 18,7 19,8 18,8 .. 34 712 57 521 60 261 60 115 83 471 116 646 121 431 122 897 127 679
Övriga länder 20,5 24,8 37,2 36,7 35,8 35,8 35,6 34,6 35,5 34,2 138 473 257 046 480 076 505 593 535 421 566 726 605 182 651 221 723 095 784 040
Övriga länder -10 år i Sverige 24,3 33,6 51,1 50,3 48,6 48,2 47,4 46,1 46,7 44,3 90 921 115 429 209 110 222 854 238 102 255 495 280 060 311 647 354 179 385 257
Övriga länder 11-20 år i Sverige .. 19,4 34,1 33,9 33,7 33,3 32,3 29,9 30,3 29,8 .. 96 836 114 936 111 899 112 437 115 661 118 446 125 545 146 970 166 869
Övriga länder 21- år i Sverige .. 13,7 20,7 20,7 20,5 21,0 21,6 20,8 21,3 20,6 .. 44 780 156 030 170 840 184 882 195 570 206 676 214 029 221 946 231 914
Därav Afrika .. 29,7 45,0 45,7 44,3 45,1 44,6 43,0 42,3 40,0 .. 48 938 83 911 90 085 96 895 106 175 115 650 128 088 142 291 155 240
Afrika -10 år i Sverige .. .. 56,7 57,4 55,1 55,7 54,9 52,6 51,1 47,8 .. .. 45 281 50 166 55 046 61 931 68 862 77 935 86 280 92 995
Afrika 11-20 år i Sverige .. .. 39,2 38,8 38,3 38,0 36,2 34,2 34,9 34,7 .. .. 20 150 18 320 17 763 18 150 18 052 19 936 24 384 28 937
Afrika 21- år i Sverige .. .. 22,9 24,2 24,2 24,8 25,1 23,9 23,9 22,8 .. .. 18 480 21 599 24 086 26 094 28 736 30 217 31 627 33 308
Nordamerika .. .. 20,4 20,2 19,9 19,4 19,6 18,4 18,2 17,3 .. .. 23 991 24 779 25 922 26 686 27 201 27 955 28 814 30 230
Nordamerika -10 år i Sverige .. .. 27,4 26,9 25,9 24,6 23,6 21,6 20,9 19,8 .. .. 9 146 9 580 10 261 10 587 10 727 10 976 11 266 12 076
Nordamerika 11-20 år i Sverige .. .. 18,2 18,5 18,5 17,9 18,4 18,0 17,5 17,3 .. .. 5 287 5 217 5 251 5 462 5 508 5 769 6 079 6 401
Nordamerika 21- år i Sverige .. .. 15,0 14,6 14,6 15,2 16,2 15,5 15,9 14,8 .. .. 9 558 9 982 10 410 10 637 10 966 11 210 11 469 11 753
Sydamerika .. .. 20,3 20,2 19,5 19,7 19,1 18,3 17,9 17,3 .. .. 54 291 55 743 57 162 58 262 59 072 60 424 61 612 63 137
Sydamerika -10 år i Sverige .. .. 28,9 28,5 28,1 27,5 25,1 23,0 20,9 20,1 .. .. 13 475 13 867 14 229 14 335 14 174 14 373 14 092 14 274
Sydamerika 11-20 år i Sverige .. .. 20,6 20,4 19,9 20,0 19,4 19,3 18,4 17,1 .. .. 9 376 9 399 9 583 9 836 9 803 10 280 11 136 11 700
Sydamerika 21- år i Sverige .. .. 16,5 16,5 15,8 16,3 16,6 16,2 16,6 16,3 .. .. 31 440 32 477 33 350 34 091 35 095 35 771 36 384 37 163
Asien 27,0 27,2 39,5 38,4 37,5 37,0 36,7 35,7 37,0 35,6 71 329 148 517 314 093 331 009 351 304 371 338 398 844 430 035 485 348 530 104
Asien -10 år i Sverige 29,5 32,6 53,5 51,9 50,1 49,1 47,9 46,8 48,1 45,7 55 205 69 784 138 940 146 889 156 154 166 200 183 792 205 674 239 652 262 861
Asien 11-20 år i Sverige .. 24,0 35,6 35,5 35,6 35,1 34,0 31,1 31,4 30,6 .. 61 244 79 428 78 207 79 038 81 358 84 171 88 564 104 294 118 665
Asien 21- år i Sverige .. .. 22,3 21,8 21,8 22,1 22,7 21,8 22,4 21,7 .. .. 95 725 105 913 116 112 123 780 130 881 135 797 141 402 148 578
Oceanien .. .. 16,0 16,2 15,1 15,1 14,8 13,8 13,5 13,8 .. .. 3 351 3 511 3 656 3 737 3 831 4 034 4 273 4 496
Oceanien -10 år i Sverige .. .. 18,4 19,8 18,2 18,2 17,5 16,1 15,5 16,4 .. .. 1 927 2 001 2 046 2 049 2 073 2 177 2 313 2 415
Oceanien 11-20 år i Sverige .. .. 13,5 11,6 12,0 11,6 11,2 11,6 11,7 11,0 .. .. 622 671 727 769 806 874 952 1 028
Oceanien 21- år i Sverige .. .. 12,2 11,1 10,6 11,2 12,1 10,5 10,5 10,7 .. .. 802 839 883 919 952 983 1 008 1 053
Samtliga personer 0-19 år 8,4 11,6 17,5 17,7 18,1 18,5 18,6 18,4 19,1 19,1 2 116 351 2 152 884 2 125 342 2 120 003 2 125 205 2 141 397 2 167 003 2 205 555 2 258 417 2 306 775
Födda i Sverige 7,9 10,5 15,3 15,5 15,7 15,9 15,7 15,2 15,5 15,3 2 012 821 2 040 471 1 993 710 1 984 120 1 981 233 1 984 424 1 996 748 2 019 117 2 047 524 2 076 247
Födda i Sverige - inrikes födda föräldrar .. 9,0 9,9 10,0 10,1 10,0 9,8 9,4 9,3 9,1 .. 1 654 883 1 514 426 1 494 457 1 479 457 1 468 720 1 464 242 1 466 585 1 469 778 1 473 869
Födda i Sverige - en inrikes och en utrikes född förälder .. 10,1 20,7 20,4 20,6 20,6 20,3 19,4 19,4 19,1 .. 215 692 242 363 245 215 249 137 253 603 259 220 265 849 272 715 279 311
Födda i Sverige - två utrikes födda föräldrar .. 26,6 44,2 44,2 44,1 44,0 43,1 41,3 41,3 40,5 .. 169 895 236 921 244 448 252 639 262 101 273 286 286 683 305 031 323 067
Utrikes födda 18,4 31,6 50,1 50,3 50,5 51,8 52,6 52,5 54,1 53,5 103 530 112 413 131 632 135 883 143 972 156 973 170 255 186 438 210 893 230 528

I en tidigare version av tabellen förekom en förskjutning av data mellan världsdelar och länder. Detta korrigerades 2020-05-08. Felet förekom inte i källdatafilen i Excel.

Kommentarer

* Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

* Klassificeringen av födelseregion gäller förhållandet för senast gällande inkomstår.

* Uppgift om antal år i Sverige avser tid sedan senaste tidpunkt för invandring, dvs. inte ackummulerad tid i Sverige sedan första tidpunkt för invandring (vid förekomst av flera in- och utvandringar).

* Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?