Till innehåll på sidan

Andel personer i hushåll med en låg disponibel inkomst per k.e., efter födelseland och antal år i Sverige 1991-2019

Födelseland samt antal år i Sverige Andel personer med låg ekonomisk standard (%)                     Antal personer
  1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Samtliga personer 7,3 9,3 13,9 13,8 13,8 14,4 14,8 14,4 14,9 14,6 15,1 8 457 032 8 682 637 9 246 971 9 309 034 9 386 461 9 469 252 9 562 644 9 667 746 9 813 984 9 945 470 10 059 294
Samtliga 20- år 7,0 8,5 12,9 12,7 12,6 13,2 13,7 13,3 13,7 13,2 13,8 6 340 680 6 529 753 7 121 629 7 189 031 7 261 256 7 327 855 7 395 641 7 462 184 7 555 562 7 638 684 7 716 629
Födda i Sverige 6,5 7,4 10,0 9,8 9,6 10,2 10,6 10,1 10,3 9,8 10,1 5 675 871 5 713 254 5 988 921 6 021 119 6 052 692 6 079 903 6 099 433 6 108 535 6 116 505 6 123 827 6 131 513
Utrikes födda 11,6 16,0 28,1 27,9 27,4 27,9 28,2 27,4 28,2 27,2 27,8 664 810 816 500 1 132 708 1 167 912 1 208 564 1 247 952 1 296 208 1 353 649 1 439 057 1 514 857 1 585 116
Norden exkl. Sverige 5,7 8,4 18,1 17,9 17,4 18,8 19,9 19,3 19,7 18,8 19,2 296 761 262 684 235 523 232 345 228 925 225 425 221 993 218 519 215 714 212 513 208 955
Norden -10 år i Sverige .. .. 43,7 43,0 40,9 40,3 37,7 35,1 32,9 30,5 28,9 .. .. 27 961 27 511 26 618 25 858 25 379 25 121 25 052 24 818 24 298
Norden 11-20 år i Sverige .. 15,3 22,2 22,9 24,6 26,8 27,9 28,0 29,0 29,5 29,9 .. 34 770 15 101 15 716 16 723 17 668 18 095 18 634 19 447 20 171 20 662
Norden 21- år i Sverige .. 6,4 14,1 13,9 13,4 15,0 16,6 16,1 16,7 15,8 16,4 .. 206 275 192 461 189 118 185 584 181 899 178 519 174 764 171 215 167 524 163 995
EU28 exkl. Norden 11,8 10,5 21,7 21,7 21,1 21,2 21,2 20,4 20,0 19,1 19,2 146 985 164 634 215 016 222 988 237 293 245 700 254 772 265 349 277 020 288 676 297 707
EU28 -10 år i Sverige .. 20,7 32,4 31,8 30,5 28,7 26,8 25,0 23,3 21,7 21,0 .. 35 209 79 185 86 042 93 721 100 599 106 941 113 861 118 213 120 392 120 941
EU28 11-20 år i Sverige .. 15,9 20,6 20,5 19,3 19,8 19,5 18,7 18,6 18,6 19,1 .. 35 958 27 909 27 408 31 123 32 203 34 019 37 654 44 817 54 422 63 146
EU28 21- år i Sverige .. .. 14,2 14,1 13,7 15,0 16,5 16,3 17,2 16,5 17,3 .. .. 107 922 109 538 112 449 112 898 113 812 113 834 113 990 113 862 113 620
Europa exkl. EU28 och Norden 17,8 21,1 24,8 24,3 24,1 23,9 23,9 22,7 22,5 21,2 21,8 74 882 132 136 202 093 206 986 206 925 210 101 214 261 218 556 223 226 229 624 236 426
Europa exkl. EU28 och Norden -10 år i Sverige .. 23,4 37,2 36,8 36,7 35,4 33,4 30,5 28,0 25,5 25,1 .. 77 511 49 009 50 180 51 142 51 038 51 819 53 032 51 783 54 523 57 782
Europa exkl. EU28 och Norden 11-20 år i Sverige .. .. 22,9 22,1 21,7 23,8 26,0 23,9 23,1 22,5 23,1 .. .. 95 563 96 545 95 668 75 592 45 796 44 093 48 546 47 422 47 880
Europa exkl. EU28 och Norden 21- år i Sverige .. 18,3 17,3 17,3 17,1 17,1 18,8 18,8 19,9 18,8 19,8 .. 34 712 57 521 60 261 60 115 83 471 116 646 121 431 122 897 127 679 130 764
Övriga länder 20,5 24,8 37,2 36,7 35,8 35,8 35,6 34,7 35,6 34,2 34,7 138 473 257 046 480 076 505 593 535 421 566 726 605 182 651 225 723 097 784 044 842 028
Övriga länder -10 år i Sverige 24,3 33,6 51,1 50,3 48,6 48,2 47,4 46,1 46,7 44,3 44,1 90 921 115 429 209 110 222 854 238 102 255 495 280 060 311 650 354 180 385 260 415 148
Övriga länder 11-20 år i Sverige .. 19,4 34,1 33,9 33,7 33,3 32,3 29,9 30,3 29,8 30,8 .. 96 836 114 936 111 899 112 437 115 661 118 446 125 546 146 971 166 870 186 361
Övriga länder 21- år i Sverige .. 13,7 20,7 20,7 20,5 21,0 21,6 20,9 21,4 20,7 21,5 .. 44 780 156 030 170 840 184 882 195 570 206 676 214 029 221 946 231 914 240 519
Därav Afrika .. 29,7 45,0 45,7 44,3 45,1 44,6 43,1 42,4 40,1 40,9 .. 48 938 83 911 90 085 96 895 106 175 115 650 128 089 142 292 155 241 166 700
Afrika -10 år i Sverige .. .. 56,7 57,4 55,1 55,7 54,9 52,7 51,2 47,9 48,5 .. .. 45 281 50 166 55 046 61 931 68 862 77 936 86 281 92 996 98 126
Afrika 11-20 år i Sverige .. .. 39,2 38,8 38,3 38,0 36,2 34,2 35,0 34,7 36,6 .. .. 20 150 18 320 17 763 18 150 18 052 19 936 24 384 28 937 34 424
Afrika 21- år i Sverige .. .. 22,9 24,2 24,2 24,8 25,1 24,1 24,1 22,9 23,6 .. .. 18 480 21 599 24 086 26 094 28 736 30 217 31 627 33 308 34 150
Nordamerika .. .. 20,4 20,2 19,9 19,4 19,6 18,4 18,2 17,3 17,5 .. .. 23 991 24 779 25 922 26 686 27 201 27 955 28 814 30 230 31 488
Nordamerika -10 år i Sverige .. .. 27,4 26,9 25,9 24,6 23,6 21,5 20,9 19,8 19,4 .. .. 9 146 9 580 10 261 10 587 10 727 10 976 11 266 12 076 12 618
Nordamerika 11-20 år i Sverige .. .. 18,2 18,5 18,5 17,9 18,4 18,0 17,5 17,3 17,4 .. .. 5 287 5 217 5 251 5 462 5 508 5 769 6 079 6 401 6 801
Nordamerika 21- år i Sverige .. .. 15,0 14,6 14,6 15,2 16,2 15,5 16,0 14,8 15,7 .. .. 9 558 9 982 10 410 10 637 10 966 11 210 11 469 11 753 12 069
Sydamerika .. .. 20,3 20,2 19,5 19,7 19,1 18,3 18,0 17,3 17,7 .. .. 54 291 55 743 57 162 58 262 59 072 60 424 61 612 63 137 64 659
Sydamerika -10 år i Sverige .. .. 28,9 28,5 28,1 27,5 25,1 23,0 21,0 20,1 19,2 .. .. 13 475 13 867 14 229 14 335 14 174 14 373 14 092 14 274 14 690
Sydamerika 11-20 år i Sverige .. .. 20,6 20,4 19,9 20,0 19,4 19,3 18,5 17,2 18,0 .. .. 9 376 9 399 9 583 9 836 9 803 10 280 11 136 11 700 12 371
Sydamerika 21- år i Sverige .. .. 16,5 16,5 15,8 16,3 16,6 16,2 16,8 16,3 16,9 .. .. 31 440 32 477 33 350 34 091 35 095 35 771 36 384 37 163 37 598
Asien 27,0 27,2 39,5 38,4 37,5 37,0 36,7 35,7 37,1 35,6 35,9 71 329 148 517 314 093 331 009 351 304 371 338 398 844 430 038 485 349 530 107 573 544
Asien -10 år i Sverige 29,5 32,6 53,5 51,9 50,1 49,1 47,9 46,8 48,1 45,7 45,2 55 205 69 784 138 940 146 889 156 154 166 200 183 792 205 676 239 652 262 863 286 503
Asien 11-20 år i Sverige .. 24,0 35,6 35,5 35,6 35,1 34,0 31,1 31,4 30,6 31,3 .. 61 244 79 428 78 207 79 038 81 358 84 171 88 565 104 295 118 666 131 502
Asien 21- år i Sverige .. .. 22,3 21,8 21,8 22,1 22,7 21,9 22,5 21,8 22,6 .. .. 95 725 105 913 116 112 123 780 130 881 135 797 141 402 148 578 155 539
Oceanien .. .. 16,0 16,2 15,1 15,1 14,8 13,8 13,5 13,8 13,5 .. .. 3 351 3 511 3 656 3 737 3 831 4 034 4 273 4 496 4 724
Oceanien -10 år i Sverige .. .. 18,4 19,8 18,2 18,2 17,5 16,1 15,5 16,4 15,1 .. .. 1 927 2 001 2 046 2 049 2 073 2 177 2 313 2 415 2 518
Oceanien 11-20 år i Sverige .. .. 13,5 11,6 12,0 11,6 11,2 11,6 12,0 11,0 12,4 .. .. 622 671 727 769 806 874 952 1 028 1 096
Oceanien 21- år i Sverige .. .. 12,2 11,1 10,6 11,2 12,1 10,5 10,2 10,6 10,9 .. .. 802 839 883 919 952 983 1 008 1 053 1 110
Samtliga personer 0-19 år 8,4 11,6 17,5 17,7 18,1 18,5 18,6 18,4 19,1 19,1 19,6 2 116 351 2 152 884 2 125 342 2 120 003 2 125 205 2 141 397 2 167 003 2 205 562 2 258 422 2 306 786 2 342 665
Födda i Sverige 7,9 10,5 15,3 15,5 15,7 15,9 15,7 15,2 15,4 15,3 15,7 2 012 821 2 040 471 1 993 710 1 984 120 1 981 233 1 984 424 1 996 748 2 019 121 2 047 529 2 076 257 2 103 716
Födda i Sverige - inrikes födda föräldrar .. 9,0 9,9 10,0 10,1 10,0 9,8 9,4 9,3 9,1 9,2 .. 1 654 883 1 514 426 1 494 457 1 479 457 1 468 720 1 464 242 1 466 585 1 469 778 1 473 871 1 476 736
Födda i Sverige - en inrikes och en utrikes född förälder .. 10,1 20,7 20,4 20,6 20,6 20,3 19,4 19,4 19,1 19,0 .. 215 692 242 363 245 215 249 137 253 603 259 220 265 851 272 717 279 313 284 800
Födda i Sverige - två utrikes födda föräldrar .. 26,6 44,2 44,2 44,1 44,0 43,1 41,2 41,3 40,4 41,0 .. 169 895 236 921 244 448 252 639 262 101 273 286 286 685 305 034 323 073 342 180
Utrikes födda 18,4 31,6 50,1 50,3 50,5 51,8 52,6 52,5 54,1 53,5 54,0 103 530 112 413 131 632 135 883 143 972 156 973 170 255 186 441 210 893 230 529 238 949

Kommentarer

* Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

* Klassificeringen av födelseregion gäller förhållandet för senast gällande inkomstår.

* Uppgift om antal år i Sverige avser tid sedan senaste tidpunkt för invandring, dvs. inte ackummulerad tid i Sverige sedan första tidpunkt för invandring (vid förekomst av flera in- och utvandringar).

* Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?