Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst per k.e. efter ålder 1991-2018. Korrigerad 2020-10-01

Medianvärden i tusentals kronor i 2018 års priser

Ålder1991Felmarginal (±)2000Felmarginal (±)20112012201320142015201620172018Förändring
18/17 i %
Förändring
18/11 i %
Förändring
18/91 i %
Samtliga personer 157,5 1,5 165,6 1,6 223,4 228,8 233,1 240,8 249,0 251,6 253,3 255,4 0,9 14,3 62,2
0-5 138,1 2,2 147,6 3 196,8 199,9 202,3 207,6 213,5 214,4 214,6 217,1 1,2 10,3 57,2
6-9 140,9 2,9 146 3 206,5 211,4 214,6 221,3 228,0 229,3 229,2 230,4 0,6 11,6 63,6
10-15 150,2 3,1 149,5 3 209,5 214,7 219,5 228,0 236,5 239,6 241,3 243,1 0,7 16,0 61,8
16-19 166,2 3,7 164,1 3,8 224,0 228,7 232,0 240,3 249,6 252,4 254,7 257,2 1,0 14,8 54,7
20-24 159,4 4,2 155,9 5,1 211,7 218,1 222,9 232,7 243,2 248,6 250,0 250,3 0,1 18,3 57,1
25-29 162,5 4,2 171,5 4,6 218,9 223,7 227,7 237,1 247,8 253,8 257,1 259,7 1,0 18,7 59,8
30-34 152,5 3,1 164,1 3,2 222,7 226,5 228,8 235,9 243,6 246,4 247,5 250,6 1,3 12,5 64,3
35-39 155 3 162 3,4 225,5 229,8 232,5 240,1 247,1 249,0 249,5 251,6 0,8 11,5 62,3
40-44 172 3,3 166,2 3,7 235,2 240,1 244,3 253,3 261,7 263,8 264,7 266,2 0,5 13,2 54,8
45-49 194,9 4 187,9 4,2 251,0 258,1 263,1 273,9 284,2 287,1 289,0 290,9 0,7 15,9 49,3
50-54 205,3 4,2 218,2 4,2 271,8 277,3 282,2 294,5 307,2 312,0 316,6 319,2 0,8 17,4 55,5
55-59 205,5 4,2 228,5 4,6 289,4 295,5 299,9 311,5 322,8 326,1 328,7 331,0 0,7 14,4 61,1
60-64 190,2 5,1 208,4 5,6 284,8 291,7 297,8 308,5 319,8 321,4 324,0 325,0 0,3 14,1 70,9
65-69 154,7 6,2 174,2 6,1 243,6 252,1 260,4 267,5 277,1 279,7 283,3 286,5 1,1 17,6 85,2
70-74 140,6 5 148,5 3,9 194,0 202,1 211,1 215,5 221,3 224,7 227,2 231,5 1,9 19,3 64,6
75-79 121,7 4,9 136,8 2,6 175,5 182,4 189,2 190,7 193,6 197,5 201,0 206,2 2,6 17,5 69,5
80- 104,7 2,6 122,7 1,4 155,9 161,8 167,0 167,9 170,2 174,1 176,6 181,2 2,6 16,2 73
0-19 145,8 1,9 150,1 2 207,6 211,8 214,8 221,7 228,9 230,8 231,6 233,6 0,9 12,5 60,2
20-64 174,6 1,7 182,9 1,7 243,2 248,5 252,5 262,0 271,8 275,2 277,4 279,2 0,7 14,8 59,9
65- 128,6 3,6 141,2 2,1 188,5 196,1 203,3 205,9 210,2 213,1 215,5 219,5 1,9 16,5 70,7

2020-10-01 Kolumnen "Förändring 18/11 i %" har korrigerats.

Kommentarer

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?