Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst per k.e. efter ålder 1991-2019

Medianvärden i tusentals kronor i 2019 års priser

Ålder 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring
19/18 i %
Förändring
19/11 i %
Förändring
19/91 i %
Samtliga personer 160,3 1,5 145,8 1,2 227,4 232,9 237,2 245,1 253,4 256,1 258,0 260,0 261,8 0,7 15,1 63,4
0-5 140,6 2,2 125,9 2,2 200,3 203,5 205,9 211,3 217,4 218,2 218,8 221,0 221,9 0,4 10,7 57,8
6-9 143,4 2,9 128,4 2,7 210,2 215,2 218,4 225,3 232,1 233,4 233,5 234,6 235,3 0,3 11,9 64,1
10-15 152,9 3,1 133,8 2,6 213,3 218,6 223,4 232,1 240,8 243,9 245,7 247,5 249,0 0,6 16,8 62,9
16-19 169,2 3,8 145,1 4 228,0 232,8 236,1 244,6 254,0 257,0 259,3 261,8 265,6 1,5 16,5 57
20-24 162,2 4,3 134 3,7 215,5 222,0 226,8 236,9 247,5 253,0 254,5 254,8 252,7 ‑0,8 17,3 55,8
25-29 165,4 4,3 145,3 2,9 222,8 227,7 231,7 241,3 252,2 258,4 261,8 264,3 266,5 0,8 19,6 61,1
30-34 155,2 3,2 141,4 2,7 226,7 230,5 232,9 240,1 247,9 250,8 252,1 255,0 257,5 1,0 13,6 65,9
35-39 157,7 3,1 141,6 3,2 229,6 233,9 236,6 244,4 251,5 253,4 254,3 256,0 257,4 0,5 12,1 63,2
40-44 175,1 3,3 150,5 3,2 239,4 244,4 248,6 257,9 266,4 268,5 269,7 271,0 272,3 0,5 13,7 55,5
45-49 198,4 4 172,7 3,6 255,4 262,7 267,8 278,8 289,3 292,2 294,3 296,1 298,2 0,7 16,7 50,3
50-54 209 4,2 191,2 3,9 276,6 282,3 287,3 299,7 312,7 317,6 322,2 324,9 327,8 0,9 18,5 56,8
55-59 209,2 4,3 192,3 4,4 294,6 300,8 305,2 317,1 328,5 331,9 334,6 336,9 340,9 1,2 15,7 63
60-64 193,6 5,2 180,4 4,4 289,9 296,9 303,1 314,0 325,5 327,2 329,8 330,8 333,2 0,7 14,9 72,1
65-69 157,5 6,3 158 3,8 248,0 256,6 265,1 272,3 282,1 284,7 288,4 291,6 296,3 1,6 19,5 88,2
70-74 143,1 5,1 139 3,1 197,4 205,7 214,8 219,3 225,2 228,7 231,3 235,6 238,4 1,2 20,7 66,6
75-79 123,8 5 130,6 2,4 178,7 185,7 192,5 194,1 197,0 201,0 204,6 209,8 212,6 1,3 19,0 71,7
80- 106,6 2,6 116,9 1,6 158,7 164,7 170,0 170,9 173,2 177,2 179,8 184,4 186,2 1,0 17,3 74,6
0-19 148,4 2 131,4 1,6 211,3 215,6 218,7 225,6 233,0 234,9 235,9 237,8 239,3 0,7 13,2 61,2
20-64 177,7 1,7 157,7 1,3 247,6 252,9 257,0 266,7 276,7 280,2 282,5 284,2 286,0 0,6 15,5 60,9
65- 130,9 3,6 134,7 1,7 191,8 199,6 206,9 209,6 214,0 216,9 219,4 223,5 225,2 0,8 17,4 72

Kommentarer

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?