Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst per k.e. efter födelseland och antal år i Sverige 1991-2018

Medianvärden i tusentals kronor i 2018 års priser

Födelseland samt antal år i Sverige 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Förändring
18/17 i %
Förändring
18/11 i %
Förändring
18/91 i %
Samtliga personer 157,5 1,5 165,6 1,6 223,4 228,8 233,1 240,8 249,0 251,6 253,3 255,4 0,9 14,3 62,2
Samtliga 20- år 163,3 1,6 172,6 1,5 229,7 235,4 240,0 248,0 256,6 259,6 261,7 263,9 0,9 14,9 61,6
Födda i Sverige 164,5 1,7 176,6 1,6 238,2 244,3 249,3 258,0 267,3 270,4 273,7 276,5 1,0 16,1 68,0
Utrikes födda 148,3 4,7 147,2 3,8 181,9 186,7 191,0 196,9 204,6 209,3 209,6 212,4 1,3 16,8 43,2
Norden exkl. Sverige 165,7 8,3 166,6 6,7 208,0 213,3 217,2 221,3 227,1 229,4 231,6 234,4 1,2 12,7 41,4
Norden -10 år i Sverige 151,8 23,2 163,7 29,4 157,7 163,2 172,8 182,6 198,3 209,2 221,7 231,6 4,4 46,8 52,5
Norden 11-20 år i Sverige 145,2 12,8 145,3 17,6 222,7 227,7 228,9 231,2 236,1 235,8 237,0 235,5 ‑0,6 5,8 62,2
Norden 21- år i Sverige 171,7 10,4 168,2 6,6 211,8 216,9 220,7 224,5 229,4 231,0 232,1 234,6 1,1 10,8 36,7
EU28 exkl. Norden 151,4 9,2 170,1 8,5 201,1 206,7 211,7 218,3 227,2 231,8 236,3 240,8 1,9 19,7 59,0
EU28 -10 år i Sverige 139,9 21,5 143,4 15,6 179,9 185,5 190,7 200,6 213,4 220,3 227,9 235,8 3,5 31,1 68,6
EU28 11-20 år i Sverige 147,0 13,4 149,2 17,5 215,5 222,6 229,3 239,1 246,4 249,0 249,7 248,9 ‑0,3 15,5 69,3
EU28 21- år i Sverige 163,7 18,5 187,2 11,6 212,0 218,7 223,9 228,7 235,3 238,3 239,7 241,9 0,9 14,1 47,8
Europa exkl. EU28 och Norden 129,5 10,7 128,2 6,7 184,3 189,8 194,1 202,3 212,2 218,9 222,8 226,8 1,8 23,1 75,2
Europa exkl. EU28 och Norden -10 år i Sverige 114,1 14,4 120,7 7,4 159,7 163,8 166,8 174,9 185,8 195,7 203,2 210,1 3,4 31,5 84,2
Europa exkl. EU28 och Norden 11-20 år i Sverige 127,1 18,0 127,8 15,3 192,9 198,8 203,6 205,6 208,1 215,4 218,3 221,0 1,2 14,5 73,9
Europa exkl. EU28 och Norden 21- år i Sverige 149,5 18,8 159,1 19,7 190,8 195,8 201,1 216,2 226,3 231,4 234,2 237,8 1,5 24,6 59,0
Övriga länder 128,3 6,1 128,1 4,6 160,2 165,3 170,0 176,4 184,9 190,0 189,1 192,4 1,8 20,1 50,0
Övriga länder -10 år i Sverige 121,7 7,0 111,6 6,3 131,9 136,6 142,5 148,1 155,3 159,6 159,3 165,9 4,1 25,8 36,3
Övriga länder 11-20 år i Sverige 135,2 12,1 130,9 6,7 164,0 168,0 171,4 179,6 190,6 199,7 199,7 201,3 0,8 22,8 48,9
Övriga länder 21- år i Sverige .. .. 154,8 13,1 199,5 204,0 208,2 216,4 226,5 232,4 234,8 237,0 1,0 18,8 ..
Därav Afrika 121,3 9,7 130,1 11,3 142,6 145,1 149,7 153,7 160,7 165,9 167,9 173,9 3,5 21,9 43,3
Afrika -10 år i Sverige .. .. 110,9 14,5 123,3 124,6 131,0 134,1 140,2 145,7 149,9 157,4 5,0 27,7 ..
Afrika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 151,5 155,3 160,0 165,7 177,1 183,7 182,6 184,0 0,7 21,4 ..
Afrika 21- år i Sverige .. .. .. .. 187,9 189,0 192,7 200,0 207,1 213,1 215,2 219,0 1,8 16,6 ..
Nordamerika .. .. 139,6 17,9 211,4 217,0 221,8 231,7 242,5 249,5 254,4 258,7 1,7 22,3 ..
Nordamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 194,8 201,7 207,8 218,3 234,0 239,9 244,7 252,4 3,1 29,6 ..
Nordamerika 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 216,7 221,7 227,7 236,4 242,4 249,7 253,5 255,1 0,6 17,7 ..
Nordamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 222,9 228,6 233,0 242,3 251,6 257,8 263,1 266,5 1,3 19,6 ..
Sydamerika 138,2 17,7 135,2 10,1 198,7 203,3 208,7 216,9 227,4 233,5 237,7 241,3 1,5 21,4 74,6
Sydamerika -10 år i Sverige .. .. .. .. 178,8 181,6 185,8 193,8 204,8 216,5 223,4 231,3 3,5 29,3 ..
Sydamerika 11-20 år i Sverige .. .. 129,4 8,2 199,1 203,3 208,6 216,3 225,5 229,7 232,7 236,7 1,7 18,9 ..
Sydamerika 21- år i Sverige .. .. .. .. 207,7 212,9 218,9 227,6 237,3 242,5 244,8 247,1 0,9 18,9 ..
Asien 122,7 9,2 119,8 6,3 154,7 160,7 165,7 172,9 182,2 187,5 185,6 189,1 1,9 22,2 54,1
Asien -10 år i Sverige 120,7 11,4 108,7 6,5 127,8 133,6 139,6 146,2 153,8 158,0 156,1 162,5 4,1 27,2 34,6
Asien 11-20 år i Sverige .. .. 127,4 9,0 159,9 163,8 166,5 174,7 186,2 196,8 197,4 199,6 1,1 24,8 ..
Asien 21- år i Sverige .. .. 155,9 28,8 196,3 201,7 205,7 214,3 225,6 232,1 234,4 236,3 0,8 20,3 ..
Oceanien .. .. .. .. 234,2 240,5 246,5 260,2 267,1 268,9 275,2 278,0 1,0 18,7 ..
Oceanien -10 år i Sverige .. .. .. .. 224,6 228,4 236,0 248,0 255,7 259,8 267,3 268,4 0,4 19,5 ..
Oceanien 11-20 år i Sverige .. .. .. .. 242,4 250,1 248,4 268,6 271,4 271,7 280,4 281,2 0,3 16,0 ..
Oceanien 21- år i Sverige .. .. .. .. 244,8 258,6 266,0 276,7 282,0 284,9 291,0 297,5 2,2 21,6 ..
Samtliga personer 0-19 år 145,8 1,9 150,1 2,0 207,6 211,8 214,8 221,7 228,9 230,8 231,6 233,6 0,9 12,5 60,2
Födda i Sverige 147,1 1,9 151,4 2,1 210,7 215,1 218,6 226,1 233,9 236,2 238,0 240,7 1,1 14,3 63,7
Födda i Sverige - inrikes födda föräldrar .. .. 155,2 2,4 220,9 225,9 229,8 238,5 247,1 249,4 252,0 255,5 1,4 15,7 ..
Födda i Sverige - en inrikes och en utrikes född förälder .. .. 152,5 6,9 197,1 201,5 205,7 212,8 220,8 224,5 226,7 230,0 1,5 16,7 ..
Födda i Sverige - två utrikes födda föräldrar .. .. 119,1 5,1 143,9 147,5 150,3 155,5 162,6 167,8 168,8 172,1 1,9 19,6 ..
Utrikes födda 126,3 7,8 125,4 9,8 133,8 136,7 138,9 140,6 143,5 145,6 143,1 146,5 2,4 9,4 16,0

Kommentarer

* Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.

* Klassificeringen av födelseregion gäller förhållandet för senast gällande inkomstår.

* Uppgift om antal år i Sverige avser tid sedan senaste tidpunkt för invandring, dvs. inte ackummulerad tid i Sverige sedan första tidpunkt för invandring (vid förekomst av flera in- och utvandringar).

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?