Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst per k.e. efter hushållstyp 1991-2019

Medianvärden i tusentals kronor i 2019 års priser

Hushållstyp 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring
19/18 i %
Förändring
19/11 i %
Förändring
19/91 i %
Samtliga personer 160,3 1,5 168,6 1,6 227,4 232,9 237,2 245,1 253,4 256,1 258,0 260,0 261,8 0,7 15,1 63,4
Samtliga personer 20- år 166,2 1,7 175,7 1,5 233,8 239,6 244,3 252,4 261,1 264,2 266,4 268,6 270,4 0,7 15,7 62,7
Ensamstående utan barn 142,1 3,2 146,3 2,6 176,2 181,6 185,6 188,9 194,4 197,2 200,0 204,6 206,9 1,1 17,5 45,7
20-29 år 150,8 3,4 144,8 5,5 174,1 179,8 182,3 189,8 200,1 205,6 209,9 214,7 216,9 1,0 24,6 43,8
30-49 år 173,1 5,1 172,9 4,2 240,0 245,3 249,2 257,3 264,8 269,2 270,7 273,0 274,3 0,5 14,3 58,5
50-64 år 168,5 7,5 177,8 5,3 227,9 233,0 237,1 245,4 254,2 258,0 261,0 263,7 266,9 1,2 17,1 58,4
65-79 år 120,1 3,8 129,0 2,1 157,9 162,9 168,4 169,6 171,5 172,9 173,4 178,5 178,9 0,3 13,3 48,9
80- år 103,6 3,2 118,4 2,0 145,4 150,3 154,9 156,1 157,7 160,4 160,7 165,9 166,5 0,4 14,5 60,7
Ensamstående kvinnor utan barn 127,8 4,0 135,0 2,2 158,9 164,0 168,6 170,8 174,7 176,9 178,8 183,9 185,2 0,7 16,6 44,9
20-29 år 142,9 4,1 135,3 6,4 159,3 165,4 169,7 177,5 188,9 194,9 199,4 203,3 205,5 1,1 29,0 43,8
30-49 år 171,5 7,0 168,8 6,9 226,9 232,3 237,3 245,4 253,1 259,5 261,2 263,7 265,3 0,6 16,9 54,7
50-64 år 167,5 9,3 178,6 6,9 225,5 230,2 234,4 242,4 250,7 253,7 255,7 258,0 260,6 1,0 15,6 55,6
65-79 år 117,4 3,8 126,5 2,0 153,5 158,2 163,4 164,8 166,5 167,8 167,6 173,2 173,3 0,1 12,9 47,6
80- år 103,7 3,4 116,5 1,8 143,4 148,1 152,4 153,9 155,3 157,9 157,7 162,1 162,4 0,2 13,2 56,6
Ensamstående män utan barn 158,1 4,6 164,5 3,6 203,8 209,1 211,9 216,8 223,0 225,7 228,7 232,5 235,2 1,1 15,4 48,7
20-29 år 161,3 6,0 161,5 9,1 190,7 196,0 197,2 203,9 212,2 217,2 221,0 226,3 228,4 0,9 19,8 41,6
30-49 år 175,0 7,2 176,6 5,6 248,0 253,1 256,5 264,7 272,1 275,2 276,2 278,5 279,6 0,4 12,7 59,8
50-64 år 169,6 13,0 176,3 9,6 230,9 236,5 240,3 249,2 258,5 262,7 266,9 270,1 273,8 1,4 18,6 61,5
65-79 år 131,8 11,5 141,7 6,0 169,2 174,3 180,6 181,1 183,1 185,1 186,2 189,8 190,3 0,2 12,5 44,4
80- år .. .. 126,9 4,1 156,9 162,3 167,8 168,0 170,0 173,4 175,6 180,8 182,0 0,6 16,0 ..
Ensamstående med barn 0-19 år [1] 130,1 3,0 130,1 3,1 160,8 164,4 166,5 171,6 177,5 180,8 181,6 183,9 185,4 0,8 15,3 42,5
1 barn 135,5 4,3 136,1 4,2 173,0 176,8 179,8 185,7 192,5 196,5 198,5 200,8 202,7 0,9 17,2 49,6
2 barn 126,2 6,8 126,4 5,1 152,7 156,1 158,2 163,6 169,4 172,5 173,0 175,7 177,7 1,1 16,4 40,8
3+ barn .. .. 113,6 5,7 123,3 126,6 127,6 131,2 137,0 139,7 139,5 142,2 142,4 0,1 15,5 ..
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år [1] 127,9 3,1 126,8 3,2 152,6 156,7 158,5 163,3 168,7 171,9 172,5 174,5 175,6 0,7 15,1 37,3
1 barn 131,2 4,3 133,2 5,0 164,6 168,7 171,5 177,1 183,2 187,4 189,1 190,8 192,1 0,7 16,7 46,5
2 barn 124,2 8,6 124,1 4,6 146,8 150,7 152,7 157,5 162,9 166,1 166,1 168,6 169,9 0,8 15,7 36,9
3+ barn .. .. 112,2 6,6 120,0 123,1 124,4 127,4 133,4 136,7 136,3 138,6 138,2 ‑0,3 15,2 ..
Ensamstående män med barn 0-19 år [1] 163,3 12,9 142,7 9,4 189,0 192,3 194,5 200,4 207,3 209,1 209,9 212,4 214,2 0,9 13,3 31,2
1 barn 168,0 16,7 143,5 13,1 197,8 200,9 204,2 210,5 218,8 221,5 224,0 227,1 229,2 0,9 15,9 36,5
2 barn .. .. .. .. 178,3 181,8 182,6 190,2 197,0 196,9 197,9 199,6 202,7 1,5 13,7 ..
3+ barn .. .. .. .. 144,9 148,6 148,0 153,5 158,0 160,3 160,8 161,9 162,2 0,2 12,0 ..
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 199,0 15,2 176,2 15,6 229,4 234,2 239,2 249,3 261,8 269,1 273,9 276,3 275,9 ‑0,1 20,3 38,7
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 199,0 22,2 163,6 18,1 224,3 229,3 235,4 246,0 257,3 265,0 269,0 271,7 272,0 0,1 21,3 36,7
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 199,0 17,5 179,9 17,8 236,1 240,7 243,7 253,6 267,4 274,6 279,7 281,7 281,3 ‑0,1 19,2 41,4
Sammanboende utan barn 200,3 3,6 218,7 3,2 278,0 285,2 291,1 300,4 311,2 314,3 318,2 321,4 325,6 1,3 17,1 62,6
20-29 år 213,7 5,1 214,2 7,7 265,2 271,0 275,9 288,5 303,5 312,7 319,0 323,4 326,6 1,0 23,2 52,8
30-49 år 239,5 5,7 258,2 7,8 333,1 339,9 344,3 356,9 369,6 375,4 378,6 380,4 383,8 0,9 15,2 60,3
50-64 år 223,6 4,8 250,2 4,0 335,8 344,7 352,4 367,4 382,7 385,7 390,5 393,7 399,6 1,5 19,0 78,7
65-79 år 153,9 5,1 170,7 3,9 232,1 241,7 250,7 255,8 262,9 264,6 268,1 272,1 276,4 1,6 19,1 79,5
80- år 114,8 6,9 142,3 4,0 180,0 187,2 193,4 194,3 197,7 202,9 206,4 211,5 214,0 1,2 18,9 86,4
Sammanboende med barn 0-19 år [1] 161,7 1,8 172,5 2,0 236,3 241,5 245,2 254,0 262,6 264,9 267,4 269,9 272,3 0,9 15,2 68,4
1 barn 183,6 3,2 192,2 3,4 257,5 263,0 266,3 276,4 286,7 289,8 293,3 295,5 298,3 0,9 15,8 62,5
2 barn 158,9 2,2 169,7 2,5 234,5 239,9 244,1 253,4 262,1 264,6 267,4 270,7 273,6 1,1 16,6 72,2
3+ barn 138,5 2,9 143,5 2,9 194,6 198,8 201,7 207,9 214,0 215,5 215,9 218,0 218,6 0,3 12,3 57,9
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 230,7 7,6 237,8 7,6 311,3 317,8 323,2 337,3 352,7 358,5 364,8 367,6 370,1 0,7 18,9 60,4
Övriga hushåll utan barn 167,3 9,6 184,4 10,3 237,0 242,7 248,2 257,0 267,6 272,5 274,6 275,7 276,1 0,1 16,5 65,0
2 personer 161,8 17,0 166,3 11,3 214,0 218,9 223,9 230,8 239,6 244,2 246,3 249,1 250,2 0,4 16,9 54,7
3 personer 171,4 11,3 202,6 15,6 251,4 256,9 262,2 270,9 282,3 287,1 290,2 291,2 292,1 0,3 16,2 70,4
4 personer .. .. .. .. 254,5 260,8 266,9 278,9 291,3 296,5 295,4 293,9 293,0 ‑0,3 15,1 ..
Övriga hushåll med barn 0-19 år [3] .. .. .. .. 204,9 208,0 211,0 218,6 228,1 232,0 231,8 232,0 231,8 ‑0,1 13,1 ..
1 barn .. .. .. .. 218,3 223,3 226,1 235,2 245,1 250,1 251,4 250,8 251,3 0,2 15,1 ..
2 barn .. .. .. .. 209,4 212,8 216,3 223,2 232,6 236,6 236,3 238,8 238,6 ‑0,1 13,9 ..
3+ barn .. .. .. .. 176,3 177,1 179,9 185,9 195,2 199,5 198,0 198,1 197,3 ‑0,4 11,9 ..
Samtliga personer 0-19 år 148,4 2,0 152,8 2,0 211,3 215,6 218,7 225,6 233,0 234,9 235,9 237,8 239,3 0,7 13,2 61,2
Barn till ensamstående 127,8 3,0 125,9 3,4 150,1 153,9 155,5 159,9 165,3 167,8 168,3 170,5 172,1 1,0 14,6 34,7
Barn till ensamstående kvinnor 125,9 3,3 122,6 3,6 143,2 147,1 148,5 152,6 157,8 160,6 160,4 162,3 163,3 0,6 14,1 29,7
Barn till ensamstående män 161,1 16,6 142,7 11,4 184,8 188,3 189,7 195,6 201,0 200,8 201,3 203,1 205,4 1,2 11,2 27,5
Barn till sammanboende 154,1 1,9 163,2 1,9 225,7 230,8 234,5 242,5 250,4 252,2 254,1 256,5 258,7 0,9 14,6 67,9
Barn i övriga hushåll .. .. .. .. 189,9 192,4 195,6 202,1 211,0 214,2 213,4 214,3 214,0 ‑0,1 12,7 ..
Ej boende med förälder 101,4 18,9 62,1 11,9 97,9 97,1 98,9 102,8 109,7 113,5 110,1 111,4 117,6 5,6 20,1 16,0
  1. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.
  2. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst en person 20–29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. I hushållet finns inga personer 0–19 år.
  3. Med barn avses personer 0–19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.

Kommentarer

* En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

* Barn är personer 0–19 år, under förutsättning att personen själv saknar barn i samma hushåll, ej ingått äktenskap, registrerat partnerskap eller är sammanboende, i vilka fall personen räknas som vuxen. Personer som är 18 eller 19 år och som inte bor med föräldrar eller annan vuxen person räknas som vuxna.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:

Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?