Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst för hushåll efter hushållstyp 2011-2018

Medianvärden i tusentals kronor i 2018 års priser

Hushållstyp 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Förändring
18/17 i %
Förändring
18/11 i %
Antal hushåll 2018
Samtliga hushåll 18- år 323,7 332,8 340,5 351,2 362,4 366,6 369,0 371,4 0,7 14,7 4 561 400
Ensamstående utan barn 172,3 177,7 181,7 184,9 190,3 193,1 195,7 200,2 2,3 16,2 1 804 400
20-29 år 166,8 172,5 175,1 182,6 193,0 198,4 202,3 206,7 2,2 23,9 313 300
30-49 år 235,8 241,0 244,8 252,8 260,2 264,4 265,9 268,1 0,8 13,7 378 500
50-64 år 223,9 228,9 232,9 241,1 249,8 253,5 256,4 259,1 1,0 15,7 379 500
65-79 år 155,2 160,0 165,5 166,6 168,5 169,9 170,4 175,4 2,9 13,0 449 700
80- år 142,9 147,6 152,2 153,4 154,9 157,6 157,8 162,9 3,2 14,1 283 400
Ensamstående kvinnor utan barn 155,7 160,7 165,3 167,5 171,3 173,5 175,3 180,3 2,9 15,8 928 500
20-29 år 152,6 159,1 163,5 171,1 182,9 188,4 193,0 196,8 2,0 29,0 132 300
30-49 år 222,9 228,3 233,1 241,1 248,6 255,2 256,8 259,2 0,9 16,3 133 000
50-64 år 221,5 226,1 230,3 238,1 246,3 249,3 251,3 253,5 0,9 14,4 180 100
65-79 år 150,8 155,4 160,6 161,9 163,6 164,9 164,6 170,2 3,4 12,9 272 400
80- år 140,9 145,5 149,8 151,2 152,5 155,1 154,9 159,3 2,9 13,1 210 700
Ensamstående män utan barn 199,3 204,5 207,2 212,0 218,1 220,8 223,5 227,0 1,6 14,0 875 900
20-29 år 183,2 188,3 189,4 195,8 204,5 209,2 212,4 216,9 2,1 18,4 180 900
30-49 år 243,7 248,7 252,0 260,1 267,3 270,1 271,2 273,4 0,8 12,2 245 600
50-64 år 226,9 232,3 236,1 244,8 254,0 258,0 262,2 265,4 1,2 17,0 199 400
65-79 år 166,2 171,3 177,4 177,9 179,9 181,9 183,0 186,5 1,9 12,2 177 300
80- år 154,2 159,5 164,8 165,1 167,1 170,4 172,5 177,7 3,0 15,2 72 600
Ensamstående med barn 0-19 år [1] 278,5 285,3 289,9 299,0 310,0 315,5 317,2 322,1 1,5 15,6 231 700
1 barn 263,5 269,6 273,9 282,2 291,9 296,8 299,1 303,0 1,3 15,0 125 500
2 barn 293,7 300,5 304,4 314,6 325,7 330,5 331,5 336,8 1,6 14,7 78 200
3+ barn 305,2 314,6 318,4 327,9 342,3 348,6 347,1 352,9 1,7 15,6 27 700
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år [1] 267,1 274,0 278,4 287,0 297,5 304,0 304,6 308,8 1,4 15,6 173 400
1 barn 250,1 256,5 260,6 268,8 277,7 283,4 285,2 287,7 0,9 15,0 91 500
2 barn 282,2 289,8 293,6 302,6 312,7 318,2 318,1 323,2 1,6 14,5 58 700
3+ barn 298,8 307,2 311,3 319,7 334,7 341,5 339,3 344,9 1,7 15,4 23 000
Ensamstående män med barn 0-19 år [1] 326,6 333,5 337,1 348,6 360,4 359,9 362,7 366,9 1,2 12,3 58 200
1 barn 310,5 316,9 321,3 329,6 340,3 341,3 344,6 349,5 1,4 12,5 34 000
2 barn 351,6 358,2 359,8 374,3 386,7 383,0 382,9 386,6 1,0 9,9 19 600
3+ barn 360,4 374,9 376,6 392,9 400,6 399,9 402,8 405,2 0,6 12,4 4 700
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 379,3 389,1 397,8 414,4 435,5 447,8 455,6 459,7 0,9 21,2 63 700
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 362,8 371,5 382,4 400,0 419,0 431,6 438,4 443,5 1,1 22,2 39 300
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 410,2 423,2 428,2 442,9 467,4 479,0 486,0 488,8 0,6 19,2 24 400
Sammanboende utan barn 411,9 422,7 431,4 445,2 461,3 465,9 471,8 476,5 1,0 15,7 1 109 700
20-29 år 383,0 392,2 399,5 418,4 440,9 455,0 464,7 471,4 1,4 23,1 117 400
30-49 år 493,0 503,2 510,1 528,8 547,8 556,8 561,3 564,5 0,6 14,5 132 200
50-64 år 495,3 508,1 519,9 541,3 563,7 568,4 575,7 580,8 0,9 17,2 323 100
65-79 år 346,5 361,3 375,2 382,5 393,8 396,5 401,9 407,8 1,5 17,7 429 300
80- år 266,4 277,1 286,3 287,3 292,4 300,0 304,9 312,4 2,5 17,3 107 800
Sammanboende med barn 0-19 år [1] 558,6 570,9 580,1 601,1 621,4 626,6 631,1 638,1 1,1 14,2 882 800
1 barn 535,7 546,7 554,6 574,0 594,2 598,7 603,7 607,5 0,6 13,4 306 300
2 barn 570,4 583,6 593,4 616,1 636,8 642,7 648,5 657,0 1,3 15,2 414 200
3+ barn 569,4 581,5 590,0 608,5 626,6 631,2 632,0 639,6 1,2 12,3 162 300
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 684,8 702,3 715,7 747,6 781,3 793,7 806,4 811,3 0,6 18,5 113 700
Övriga hushåll utan barn 427,1 438,0 449,9 465,4 483,9 493,6 498,2 500,5 0,5 17,2 235 800
2 personer 336,0 343,7 351,6 362,4 376,3 383,8 386,9 391,2 1,1 16,4 120 800
3 personer 525,6 537,0 549,2 567,7 591,2 601,2 608,5 610,3 0,3 16,1 85 700
4 personer 728,9 749,0 766,0 802,3 842,7 856,6 855,7 852,1 ‑0,4 16,9 29 300
Övriga hushåll med barn 0-19 år [3] 601,8 616,5 627,6 652,4 681,1 693,0 692,1 696,0 0,6 15,6 119 600
1 barn 541,7 561,5 569,9 596,7 619,3 628,5 630,7 631,7 0,2 16,6 50 500
2 barn 640,0 653,2 661,4 685,5 717,1 727,6 726,6 733,1 0,9 14,5 39 400
3+ barn 660,8 670,9 687,9 709,9 738,8 752,6 746,3 752,5 0,8 13,9 29 600
  1. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.
  2. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst en person 20–29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. I hushållet finns inga personer 0–19 år.
  3. Med barn avses personer 0–19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.

Kommentarer

* En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

* Barn är personer 0–19 år, under förutsättning att personen själv saknar barn i samma hushåll, ej ingått äktenskap, registrerat partnerskap eller är sammanboende, i vilka fall personen räknas som vuxen. Personer som är 18 eller 19 år och som inte bor med föräldrar eller annan vuxen person räknas som vuxna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?