Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst för hushåll efter hushållstyp 2011-2019

Medianvärden i tusentals kronor i 2019 års priser

Hushållstyp 1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring
19/18 i %
Förändring
19/11 i %
Antal hushåll 2019
Samtliga hushåll 18- år 224,1 4,5 232,3 3,5 329,5 338,7 346,6 357,5 368,9 373,2 375,7 378,1 380,0 0,5 15,3 4 625 600
Ensamstående utan barn 141,2 3,4 145,0 2,6 175,4 180,9 184,9 188,2 193,7 196,5 199,2 203,7 206,1 1,2 17,5 1 843 900
20-29 år 149,0 3,7 140,0 5,5 169,7 175,6 178,3 185,8 196,5 201,9 205,9 210,4 213,2 1,3 25,6 318 900
30-49 år 173,1 5,1 172,9 4,2 240,0 245,3 249,2 257,3 264,8 269,2 270,7 273,0 274,3 0,5 14,3 391 900
50-64 år 168,5 7,5 177,8 5,3 227,9 233,0 237,1 245,4 254,2 258,0 261,0 263,7 266,9 1,2 17,1 385 500
65-79 år 120,1 3,8 129,0 2,1 157,9 162,9 168,4 169,6 171,5 172,9 173,4 178,5 178,9 0,3 13,3 458 800
80- år 103,6 3,2 118,4 2,0 145,4 150,3 154,9 156,1 157,7 160,4 160,7 165,9 166,5 0,4 14,5 288 800
Ensamstående kvinnor utan barn 127,1 4,0 134,2 2,2 158,4 163,6 168,3 170,5 174,3 176,5 178,4 183,5 184,8 0,7 16,6 946 500
20-29 år 141,6 4,8 129,2 6,6 155,3 161,9 166,4 174,2 186,1 191,8 196,4 200,3 202,4 1,1 30,3 135 100
30-49 år 171,5 7,0 168,8 6,9 226,9 232,3 237,3 245,4 253,1 259,5 261,2 263,7 265,3 0,6 16,9 138 400
50-64 år 167,5 9,3 178,6 6,9 225,5 230,2 234,4 242,4 250,7 253,7 255,7 258,0 260,6 1,0 15,6 183 200
65-79 år 117,4 3,8 126,5 2,0 153,5 158,2 163,4 164,8 166,5 167,8 167,6 173,2 173,3 0,1 12,9 276 400
80- år 103,7 3,4 116,5 1,8 143,4 148,1 152,4 153,9 155,3 157,9 157,7 162,1 162,4 0,2 13,2 213 400
Ensamstående män utan barn 156,4 5,0 163,2 3,8 202,8 208,1 210,9 215,8 222,0 224,7 227,5 231,1 234,1 1,3 15,4 897 400
20-29 år 156,4 6,4 154,7 9,7 186,5 191,7 192,8 199,3 208,1 212,9 216,2 220,8 224,1 1,5 20,2 183 700
30-49 år 175,0 7,2 176,6 5,6 248,0 253,1 256,5 264,7 272,1 275,2 276,2 278,5 279,6 0,4 12,7 253 500
50-64 år 169,6 13,0 176,3 9,6 230,9 236,5 240,3 249,2 258,5 262,7 266,9 270,1 273,8 1,4 18,6 202 300
65-79 år 131,8 11,5 141,7 6,0 169,2 174,3 180,6 181,1 183,1 185,1 186,2 189,8 190,3 0,2 12,5 182 400
80- år .. .. 126,9 4,1 156,9 162,3 167,8 168,0 170,0 173,4 175,6 180,8 182,0 0,6 16,0 75 400
Ensamstående med barn 0-19 år [1] 223,8 8,8 231,0 5,5 283,5 290,4 295,1 304,4 315,5 321,6 323,4 328,2 331,3 0,9 16,9 238 300
1 barn 204,8 7,4 209,5 6,8 268,2 274,4 278,8 287,2 297,1 302,5 304,9 308,8 311,9 1,0 16,3 128 100
2 barn 244,9 13,0 245,3 9,9 298,9 305,8 309,8 320,2 331,5 336,7 338,0 343,3 347,4 1,2 16,2 81 300
3+ barn .. .. 292,1 16,0 310,7 320,3 324,0 333,7 348,4 356,0 354,0 359,6 361,3 0,5 16,3 28 700
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år [1] 213,8 7,9 226,4 5,5 271,9 278,9 283,4 292,1 302,8 309,5 310,3 314,6 316,6 0,7 16,4 177 000
1 barn 197,6 6,6 206,7 7,2 254,6 261,0 265,3 273,6 282,6 288,5 290,4 292,9 295,3 0,8 16,0 92 800
2 barn 240,9 15,9 240,8 9,1 287,2 294,9 298,9 308,0 318,3 324,0 323,9 329,1 331,6 0,8 15,5 60 300
3+ barn .. .. 288,5 18,2 304,1 312,7 316,9 325,4 340,7 348,3 346,2 351,3 352,5 0,3 15,9 23 700
Ensamstående män med barn 0-19 år [1] 271,6 25,0 257,7 21,9 332,5 339,4 343,1 354,9 366,8 367,6 370,4 374,6 379,2 1,2 14,0 61 300
1 barn 271,6 33,8 231,3 26,1 316,1 322,6 327,0 335,5 346,4 348,4 351,8 356,8 360,2 0,9 14,0 35 300
2 barn .. .. .. .. 357,9 364,6 366,2 381,0 393,6 391,2 391,5 394,4 399,9 1,4 11,7 21 000
3+ barn .. .. .. .. 366,8 381,6 383,3 399,9 407,7 409,4 411,7 414,3 416,0 0,4 13,4 5 000
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 325,8 24,7 284,7 22,7 386,0 396,1 404,9 421,8 443,2 455,8 463,6 467,9 467,1 ‑0,2 21,0 62 500
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 326,0 36,1 266,4 26,6 369,3 378,1 389,2 407,1 426,4 439,2 446,1 451,2 450,8 ‑0,1 22,1 38 700
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 417,5 430,7 435,8 450,8 475,8 487,5 494,6 497,6 496,9 ‑0,1 19,0 23 800
Sammanboende utan barn 302,1 5,5 329,9 4,8 419,3 430,2 439,1 453,2 469,6 474,2 480,2 485,0 491,2 1,3 17,2 1 121 400
20-29 år 315,6 7,9 311,2 11,0 389,9 399,2 406,6 425,9 448,8 463,2 473,0 479,8 484,9 1,1 24,4 117 100
30-49 år 361,6 10,4 396,1 12,4 501,8 512,2 519,2 538,2 557,6 566,8 571,3 574,7 579,8 0,9 15,5 135 300
50-64 år 348,6 7,2 378,0 6,2 504,2 517,2 529,2 551,0 573,8 578,6 585,9 591,1 599,7 1,4 18,9 324 300
65-79 år 243,0 8,0 259,5 6,5 352,7 367,7 381,9 389,3 400,9 403,6 409,1 415,0 421,7 1,6 19,6 432 300
80- år 174,6 10,3 216,2 5,6 271,2 282,1 291,4 292,5 297,7 305,3 310,3 318,0 321,7 1,2 18,6 112 400
Sammanboende med barn 0-19 år [1] 390,4 4,5 413,1 4,1 568,6 581,1 590,4 611,8 632,5 637,8 643,1 649,5 655,1 0,9 15,2 893 600
1 barn 378,4 6,7 396,7 7,8 545,3 556,4 564,5 584,2 604,8 609,5 615,4 618,3 623,5 0,8 14,4 307 800
2 barn 390,6 5,7 418,5 6,8 580,6 594,0 604,0 627,1 648,2 654,2 660,8 668,8 676,0 1,1 16,4 420 200
3+ barn 409,2 8,7 427,8 8,7 579,5 591,9 600,5 619,3 637,8 642,4 643,9 651,0 653,9 0,4 12,8 165 600
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] 503,6 18,1 509,3 18,3 697,0 714,8 728,4 761,0 795,2 807,9 820,7 825,8 832,5 0,8 19,4 109 100
Övriga hushåll utan barn 300,2 22,8 324,8 22,3 434,7 445,8 457,9 473,7 492,6 502,2 507,0 509,3 510,6 0,3 17,5 237 700
2 personer 258,8 27,6 264,6 17,7 342,0 349,8 357,9 368,9 383,0 390,5 393,7 398,0 400,0 0,5 17,0 122 100
3 personer 366,1 24,3 428,7 31,4 535,0 546,6 559,0 577,8 601,7 611,9 619,3 621,1 622,8 0,3 16,4 86 300
4 personer .. .. .. .. 741,9 762,4 779,7 816,6 857,8 871,8 871,0 867,4 866,8 ‑0,1 16,8 29 300
Övriga hushåll med barn 0-19 år [3] .. .. .. .. 612,6 627,5 638,8 664,1 693,3 705,3 704,6 708,3 710,7 0,3 16,0 119 100
1 barn .. .. .. .. 551,4 571,6 580,0 607,4 630,4 639,5 642,1 642,8 645,9 0,5 17,1 50 000
2 barn .. .. .. .. 651,4 664,9 673,2 697,7 729,9 740,3 739,6 745,9 747,6 0,2 14,8 39 500
3+ barn .. .. .. .. 672,6 682,9 700,1 722,6 752,0 766,4 760,3 766,0 769,6 0,5 14,4 29 600
  1. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0–19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.
  2. Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst en person 20–29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. I hushållet finns inga personer 0–19 år.
  3. Med barn avses personer 0–19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.

Kommentarer

* En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

* Barn är personer 0–19 år, under förutsättning att personen själv saknar barn i samma hushåll, ej ingått äktenskap, registrerat partnerskap eller är sammanboende, i vilka fall personen räknas som vuxen. Personer som är 18 eller 19 år och som inte bor med föräldrar eller annan vuxen person räknas som vuxna.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?