Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2018

Medianvärden efter födelseland. Personer som var 20 år och äldre och folkbokförda i Sverige både 2018-01-01 och 2018-12-31

Födelseland samt antal år i SverigeKvinnor och mänKvinnorMän
 20– år20–64 år20– år20–64 år20– år20–64 år
Samtliga individer 20- år
291,9 328,7 255,0 298,8 333,0 361,7
Födda i Sverige
308,0 347,8 269,2 316,4 350,5 382,7
Födda utomlands
223,5 247,2 194,5 218,2 255,9 276,5
1–2 år i Sverige
65,2 67,9 37,0 38,4 129,4 133,8
3–4 år i Sverige
149,2 154,8 79,5 82,0 206,5 211,2
5–9 år i Sverige
200,4 207,2 147,7 155,0 255,0 260,6
10–19 år i Sverige
250,7 260,5 227,6 238,1 281,0 290,7
20– år i Sverige
258,2 319,2 234,6 302,0 286,7 341,3
Norden utom Sverige
233,9 330,4 211,0 313,6 265,0 355,3
1–2 år i Sverige
177,1 178,2 140,6 141,0 253,1 256,4
3–4 år i Sverige
205,6 210,6 188,6 191,6 255,3 267,1
5–9 år i Sverige
245,4 260,4 233,1 246,9 262,9 284,3
10–19 år i Sverige
244,9 287,1 264,8 291,9 206,6 276,0
20– år i Sverige
234,0 347,4 209,4 330,1 268,0 375,0
EU27 utom Norden
254,2 290,8 215,3 254,9 295,0 323,5
1–2 år i Sverige
217,1 221,1 134,8 139,6 276,2 278,4
3–4 år i Sverige
238,6 243,7 175,9 180,1 292,0 294,7
5–9 år i Sverige
257,1 264,6 203,0 211,7 308,6 314,1
10–19 år i Sverige
295,0 304,7 264,7 275,3 329,5 338,9
20– år i Sverige
243,9 339,0 217,6 319,6 271,7 364,0
Europa utom EU27 och Norden
261,4 288,5 225,8 257,0 299,4 322,8
1–2 år i Sverige
187,9 189,7 76,2 77,4 272,4 273,1
3–4 år i Sverige
219,7 222,1 133,3 135,5 290,6 291,5
5–9 år i Sverige
244,6 247,9 189,4 193,2 298,8 300,3
10–19 år i Sverige
275,2 281,1 252,0 259,3 309,1 314,1
20– år i Sverige
269,2 315,7 242,4 292,2 301,0 343,1
Afrika
180,9 187,5 137,2 143,7 217,0 223,8
1–2 år i Sverige
45,8 47,4 33,2 34,3 69,4 72,1
3–4 år i Sverige
121,6 124,7 71,0 71,7 173,6 176,1
5–9 år i Sverige
162,1 169,1 101,0 107,3 223,2 228,4
10–19 år i Sverige
228,0 233,5 198,0 204,2 264,1 268,4
20– år i Sverige
283,8 302,6 278,1 292,4 290,0 315,7
Nordamerika
268,2 288,1 234,7 257,0 302,9 319,4
1–2 år i Sverige
182,2 183,1 100,9 101,9 243,8 249,0
3–4 år i Sverige
214,9 219,0 160,3 161,3 267,5 271,6
5–9 år i Sverige
219,2 229,8 179,7 185,0 266,6 274,9
10–19 år i Sverige
273,5 283,9 246,4 256,3 304,2 312,4
20– år i Sverige
300,5 336,6 275,8 314,9 326,8 358,4
Sydamerika
271,9 291,4 247,0 270,7 298,8 315,6
1–2 år i Sverige
160,5 164,9 69,7 72,7 260,8 263,3
3–4 år i Sverige
203,6 207,8 141,8 143,8 265,3 265,8
5–9 år i Sverige
223,5 225,6 196,1 199,7 263,5 265,7
10–19 år i Sverige
268,0 273,4 248,2 255,5 293,6 297,8
20– år i Sverige
288,9 316,5 270,8 301,4 310,2 333,4
Asien
186,4 198,4 152,1 167,8 216,0 228,0
1–2 år i Sverige
33,5 35,0 21,8 22,9 63,6 67,5
3–4 år i Sverige
104,2 112,5 57,1 57,9 175,2 180,8
5–9 år i Sverige
177,5 184,2 116,0 125,0 230,6 236,5
10–19 år i Sverige
223,9 234,3 203,0 213,9 251,5 261,7
20– år i Sverige
276,7 301,0 266,0 288,9 291,2 320,2
Oceanien
317,1 323,2 262,3 272,5 340,8 345,5
1–2 år i Sverige
232,3 233,0 191,6 200,7 259,5 259,5
3–4 år i Sverige
283,0 283,8 206,5 210,7 300,6 300,9
5–9 år i Sverige
276,9 279,4 202,4 206,2 310,8 313,2
10–19 år i Sverige
337,7 341,0 257,6 261,5 370,4 371,1
20– år i Sverige
352,7 374,5 312,9 334,8 388,7 397,5

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medianvärdet anger det mittersta värdet i en population.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?