Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2018 – decilindelning

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer folkbokförda i Sverige både 2018-01-01 och 2018-12-31

Decilgrupper

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  20– år 20–64 år 20– år 20–64 år 20– år 20–64 år
1
24 798 12 559 24 973 13 019 24 882 12 202
2
118 098 103 537 109 388 94 936 135 265 114 951
3
172 240 190 592 151 946 171 039 203 957 217 455
4
218 701 258 381 189 384 232 164 254 950 292 062
5
267 093 307 782 231 983 278 895 308 121 341 127
6
315 483 348 384 277 932 316 943 356 011 382 174
7
362 052 390 076 322 147 353 771 403 307 425 571
8
415 740 440 656 369 386 398 127 458 208 477 788
9
491 264 515 680 436 030 463 104 542 131 563 947
10
796 619 837 474 655 011 694 350 913 138 952 180
Medelvärde topp 5 %
992 222 1 045 731 787 774 836 665 1 157 501 1 211 661
Medelvärde topp 1 %
1 741 779 1 859 056 1 240 268 1 322 259 2 137 478 2 274 154
Medelvärde 1
318 209 340 512 276 818 301 635 359 997 377 946
Medelvärde 2
331 260 358 851 287 235 316 803 376 001 399 607
P10
83 451 53 088 78 019 50 489 89 425 56 652
P25
172 560 192 078 152 205 172 134 204 130 218 381
P50 median
291 864 328 698 255 019 298 783 333 033 361 705
P75
415 013 439 872 368 578 397 371 457 702 476 003
P90
549 162 576 356 483 054 510 679 609 613 632 022
P90/P10
6,6 10,9 6,2 10,1 6,8 11,2
Gini-koefficient
0,361 0,360 0,349 0,346 0,358 0,361

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medelvärde 1 beräknas för samtliga.

Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.

Decilgrupp är en tiondel av befolkningen. Värdet som anges är medelvärdet i respektive grupp. Decilgrupp 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst.

Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas median.

Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?