Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019 – decilindelning

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31

Decilgrupper

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  20– år 20–64 år 20– år 20–64 år 20– år 20–64 år
1
23 322 11 234 23 304 11 457 23 615 11 118
2
119 836 103 505 111 057 94 517 136 771 115 354
3
175 493 194 418 155 123 174 105 207 414 222 294
4
223 314 265 354 193 364 238 148 260 555 299 429
5
273 803 315 998 237 665 286 654 315 391 349 336
6
323 647 357 647 285 420 325 857 364 442 391 482
7
371 621 400 802 331 067 364 077 413 051 436 184
8
427 130 453 356 380 276 410 568 470 709 491 478
9
505 942 531 140 450 034 478 681 556 304 578 592
10
816 181 858 467 675 917 717 133 931 926 971 914
Medelvärde topp 5 %
1 014 790 1 070 040 812 469 864 183 1 178 504 1 233 754
Medelvärde topp 1 %
1 771 073 1 891 276 1 278 119 1 367 546 2 159 002 2 294 509
Medelvärde 1
326 029 349 192 284 323 310 120 368 018 386 718
Medelvärde 2
339 965 368 836 295 588 326 593 384 913 409 645
P10
81 490 50 593 75 872 47 759 88 356 54 291
P25
175 812 195 982 155 396 175 267 207 600 223 204
P50 median
299 441 337 411 261 747 307 065 340 959 370 371
P75
426 242 452 384 379 418 409 847 469 820 490 909
P90
564 491 592 635 500 058 527 611 625 167 648 158
P90/P10
6,9 11,7 6,6 11,0 7,1 11,9
Gini-koefficient
0,363 0,362 0,352 0,350 0,360 0,362

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medelvärde 1 beräknas för samtliga.

Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.

Decilgrupp är en tiondel av befolkningen. Värdet som anges är medelvärdet i respektive grupp. Decilgrupp 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomst.

Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas median.

Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?