Till innehåll på sidan

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019

Medianvärden efter födelseland. Personer som var 20 år och äldre och folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31

Födelseland samt antal år i Sverige

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  20– år 20–64 år 20– år 20–64 år 20– år 20–64 år
Samtliga individer 20- år
299,4 337,4 261,7 307,1 341,0 370,4
Födda i Sverige
316,3 357,9 276,8 326,1 359,5 393,0
Födda utomlands
230,4 255,7 198,7 224,3 264,7 286,5
1–2 år i Sverige
79,8 82,9 38,0 39,3 171,3 176,0
3–4 år i Sverige
142,7 149,9 68,4 70,9 205,4 209,9
5–9 år i Sverige
205,7 212,7 150,6 158,0 259,6 264,8
10–19 år i Sverige
256,2 266,1 231,4 242,1 288,3 298,0
20– år i Sverige
264,2 328,4 240,6 311,3 292,6 350,1
Norden utom Sverige
238,1 339,6 214,8 323,7 269,9 364,0
1–2 år i Sverige
210,9 212,8 176,9 177,9 262,8 266,8
3–4 år i Sverige
232,0 236,9 208,1 208,0 274,1 289,6
5–9 år i Sverige
275,0 286,5 263,1 273,4 291,0 309,7
10–19 år i Sverige
249,2 290,9 268,1 297,9 211,5 277,6
20– år i Sverige
237,2 357,1 212,1 339,2 272,0 385,1
EU28 utom Norden
264,5 302,9 224,8 266,4 306,5 336,4
1–2 år i Sverige
235,4 239,4 148,3 152,1 296,5 299,0
3–4 år i Sverige
255,4 260,1 187,9 193,8 306,9 310,1
5–9 år i Sverige
272,7 279,6 219,1 226,9 323,5 328,5
10–19 år i Sverige
299,8 310,3 270,3 280,5 334,4 344,2
20– år i Sverige
249,4 350,5 222,5 331,7 278,6 375,5
Europa utom EU28 och Norden
271,0 298,4 233,7 266,9 308,5 332,9
1–2 år i Sverige
215,5 217,1 84,4 85,8 291,2 292,0
3–4 år i Sverige
233,7 236,0 144,8 147,2 299,8 300,8
5–9 år i Sverige
253,2 256,5 193,8 197,2 309,2 311,4
10–19 år i Sverige
284,7 290,5 260,9 268,4 319,2 323,8
20– år i Sverige
277,2 326,7 250,3 303,1 308,5 352,9
Afrika
188,6 195,9 143,7 150,4 225,8 233,6
1–2 år i Sverige
39,2 41,1 26,1 27,0 74,5 79,6
3–4 år i Sverige
122,8 126,8 69,7 70,6 181,5 184,1
5–9 år i Sverige
167,3 173,8 105,4 111,0 225,1 230,7
10–19 år i Sverige
225,4 232,0 191,0 197,7 265,4 271,0
20– år i Sverige
288,9 310,3 284,9 300,5 293,5 322,0
Nordamerika
277,3 298,7 241,8 264,1 314,7 332,6
1–2 år i Sverige
193,2 195,8 123,7 126,1 276,9 283,6
3–4 år i Sverige
235,4 237,2 169,7 173,7 294,3 297,2
5–9 år i Sverige
232,8 241,2 188,2 193,4 285,1 293,7
10–19 år i Sverige
276,7 287,7 250,9 259,5 306,0 316,6
20– år i Sverige
308,1 347,7 281,9 325,8 336,5 368,8
Sydamerika
281,4 301,8 255,2 279,7 308,6 327,4
1–2 år i Sverige
172,4 177,0 70,1 72,1 304,2 306,6
3–4 år i Sverige
223,9 226,8 151,4 152,4 300,1 302,0
5–9 år i Sverige
235,3 239,5 204,1 208,5 277,1 278,4
10–19 år i Sverige
278,6 283,5 259,2 264,3 302,0 306,0
20– år i Sverige
296,9 327,0 277,6 311,9 317,0 342,8
Asien
194,8 207,4 157,0 172,7 227,3 239,9
1–2 år i Sverige
36,9 38,6 18,0 18,9 82,2 86,7
3–4 år i Sverige
95,7 103,0 51,3 52,4 174,2 180,1
5–9 år i Sverige
179,2 186,6 113,0 121,3 233,1 239,4
10–19 år i Sverige
230,2 241,0 207,4 218,7 260,9 271,2
20– år i Sverige
282,6 309,1 273,5 297,2 296,3 327,7
Oceanien
328,1 336,6 269,2 286,4 353,1 356,5
1–2 år i Sverige
275,6 277,3 241,4 242,8 292,2 292,6
3–4 år i Sverige
271,6 278,7 210,0 210,3 314,5 314,5
5–9 år i Sverige
287,6 289,9 210,0 219,2 330,4 330,4
10–19 år i Sverige
357,7 359,5 245,4 252,7 388,8 388,3
20– år i Sverige
362,3 390,4 334,0 358,4 398,6 411,2

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Medianvärdet anger det mittersta värdet i en population.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?