Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster 2018 efter kön och ålder. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2018-01-01 och 2018-12-31

Kön, ålder

Total-summa, mnkr Andel personer med vinst/förlust, % Medianvärde för personer med vinst/förlust, kr Medelvärde för personer med vinst/förlust, kr Vinstens/förlustens andel av total inkomst, %[4]
Samtliga
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
177 574 13,7 3 226 130 262 6,6
–17 år
416 2,0 2 735 10 445 12,1
18–24
1 923 14,4 2 944 16 763 1,8
25–34
13 499 14,9 1 247 65 226 3,4
35–44
21 176 16,1 1 180 105 293 4,3
45–54
31 975 18,3 1 981 131 187 5,3
55–64
37 296 18,0 4 764 178 963 7,6
65–74
37 728 18,5 7 621 183 367 9,9
75–
33 561 15,5 11 981 235 140 13,9
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
117 706 2,4 216 042 497 895 4,3
–17 år
17 0,0 149 882 408 251 0,5
18–24
458 0,7 30 382 83 985 0,4
25–34
10 170 3,6 114 774 203 340 2,6
35–44
13 500 3,3 180 800 331 750 2,8
45–54
19 101 3,1 219 978 467 481 3,2
55–64
24 174 3,4 272 517 606 634 4,9
65–74
26 085 3,1 347 689 768 618 6,8
75–
24 201 2,8 517 870 946 907 10,0
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
59 868 11,8 1 705 50 948 2,2
–17 år
399 2,0 2 733 10 033 11,6
18–24
1 465 13,8 2 763 13 281 1,4
25–34
3 329 12,0 476 20 036 0,8
35–44
7 676 13,5 486 45 576 1,6
45–54
12 874 15,9 974 60 824 2,1
55–64
13 123 15,3 2 176 73 976 2,7
65–74
11 642 16,2 4 222 64 876 3,0
75–
9 360 13,2 6 400 76 772 3,9
Kvinnor
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
74 544 12,1 3 680 124 293 6,5
–17 år
196 1,9 2 725 10 435 11,2
18–24
854 12,6 3 688 17 837 1,8
25–34
5 561 12,9 1 725 63 753 3,3
35–44
7 385 13,5 1 276 89 110 3,6
45–54
11 839 15,7 2 007 114 334 4,7
55–64
15 166 16,0 4 676 164 396 7,2
65–74
16 132 16,9 7 572 169 199 10,2
75–
17 411 13,7 12 961 242 310 15,1
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
57 574 2,3 223 082 503 381 5,0
–17 år
11 0,0 151 632 463 027 0,6
18–24
205 0,7 24 885 73 904 0,4
25–34
4 440 3,5 106 169 188 935 2,7
35–44
5 974 3,0 179 728 325 598 2,9
45–54
9 193 3,0 221 898 462 736 3,6
55–64
11 778 3,4 285 288 601 969 5,6
65–74
12 379 2,9 370 810 743 345 7,8
75–
13 594 2,6 567 492 996 480 11,8
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
16 970 10,2 1 915 33 595 1,5
–17 år
184 1,9 2 718 9 852 10,6
18–24
649 12,0 3 472 14 249 1,4
25–34
1 121 10,0 621 16 677 0,7
35–44
1 411 11,0 517 20 923 0,7
45–54
2 646 13,3 920 30 350 1,1
55–64
3 388 13,3 1 977 44 326 1,6
65–74
3 753 14,5 4 163 45 746 2,4
75–
3 817 11,6 6 898 63 081 3,3
Män
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
103 030 15,3 2 889 134 951 6,6
–17 år
220 2,0 2 742 10 455 13,1
18–24
1 069 16,0 2 435 15 992 1,8
25–34
7 938 16,8 977 66 300 3,5
35–44
13 790 18,6 1 113 116 638 4,9
45–54
20 136 20,8 1 954 143 635 5,8
55–64
22 130 20,0 4 828 190 532 7,8
65–74
21 596 20,2 7 680 195 602 9,6
75–
16 150 17,8 11 003 227 870 12,8
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
60 132 2,4 209 404 492 752 3,9
–17 år
6 0,0 149 882 330 921 0,3
18–24
253 0,6 36 706 94 435 0,4
25–34
5 730 3,7 122 191 216 105 2,5
35–44
7 526 3,5 181 631 336 803 2,7
45–54
9 908 3,1 218 228 471 972 2,8
55–64
12 396 3,5 257 800 611 134 4,4
65–74
13 706 3,2 327 925 792 967 6,1
75–
10 607 3,0 464 280 890 154 8,4
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
42 898 13,4 1 541 64 032 2,8
–17 år
214 2,0 2 740 10 195 12,8
18–24
816 15,5 2 281 12 600 1,3
25–34
2 208 13,9 389 22 318 1,0
35–44
6 265 15,9 460 62 038 2,2
45–54
10 228 18,4 1 025 82 172 2,9
55–64
9 735 17,4 2 315 96 421 3,5
65–74
7 889 17,9 4 270 80 989 3,5
75–
5 543 15,4 5 922 90 260 4,4
  1. Summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
  4. I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?