Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster 2018. Antal personer i intervall av vinst/förlust samt medelvärde. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2018-01-01 och 2018-12-31

 

Antal personer

Medelvärde, kr

  Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
           
Samtliga med kapitalvinst/förlust
1 363 205 599 741 763 464 130 262 124 293 134 951
– -100 000 kr
19 223 7 008 12 215 ‑299 101 ‑267 107 ‑317 457
-99 999 – -50 000 kr
13 984 5 055 8 929 ‑71 071 ‑71 158 ‑71 022
-49 999 – -30 000 kr
11 482 3 809 7 673 ‑38 790 ‑38 864 ‑38 753
-29 999 – -10 000 kr
26 381 8 349 18 032 ‑18 016 ‑18 048 ‑18 002
-9 999 – -1 kr
176 388 71 874 104 514 ‑1 401 ‑1 146 ‑1 577
1 – 4 999 kr
494 606 223 406 271 200 1 221 1 240 1 205
5 000 - 9 999 kr
102 091 46 575 55 516 7 214 7 211 7 216
10 000 – 19 999 kr
101 796 45 984 55 812 14 411 14 411 14 411
20 000 – 29 999 kr
55 481 24 858 30 623 24 514 24 477 24 543
30 000 – 49 999 kr
64 514 28 407 36 107 38 832 38 781 38 871
50 000 – 99 999 kr
73 454 32 417 41 037 71 200 71 224 71 181
100 000 – 499 999 kr
139 283 62 827 76 456 241 225 242 589 240 104
500 000 – 999 999 kr
44 977 20 900 24 077 705 043 705 609 704 551
1 000 000 – 2 999 999 kr
32 483 15 464 17 019 1 597 683 1 595 327 1 599 823
3 000 000 – kr
7 062 2 808 4 254 7 982 959 6 126 539 9 208 352
Ingen kapitalvinst/förlust
8 594 265 4 361 130 4 233 135 0 0 0
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
           
Samtliga med real kapitalvinst/förlust
236 407 114 375 122 032 497 895 503 381 492 752
– -500 000 kr
895 420 475 ‑1 031 597 ‑997 098 ‑1 062 101
-499 999 – -300 000 kr
1 572 748 824 ‑376 520 ‑375 503 ‑377 443
-299 999 – -100 000 kr
8 549 4 143 4 406 ‑169 903 ‑170 021 ‑169 793
-99 999 – -50 000 kr
7 101 3 468 3 633 ‑71 538 ‑71 532 ‑71 543
-49 999 – -1 kr
17 114 8 091 9 023 ‑19 123 ‑19 212 ‑19 043
1 – 49 999 kr
28 907 13 671 15 236 23 084 23 075 23 092
50 000 – 99 999 kr
20 068 9 559 10 509 73 058 73 056 73 059
100 000 – 199 999 kr
29 770 14 228 15 542 145 881 145 899 145 864
200 000 – 299 999 kr
22 713 10 888 11 825 246 961 246 970 246 953
300 000 – 399 999 kr
17 167 8 355 8 812 347 450 347 523 347 381
400 000 – 499 999 kr
13 310 6 478 6 832 447 636 448 072 447 222
500 000 – 749 999 kr
23 469 11 379 12 090 614 655 614 536 614 767
750 000 – 999 999 kr
13 766 6 760 7 006 865 961 865 602 866 308
1 000 000 – 1 999 999 kr
21 733 10 997 10 736 1 375 728 1 377 557 1 373 854
2 000 000 – kr
10 273 5 190 5 083 4 015 923 3 815 736 4 220 324
Ingen kapitalvinst/förlust
9 721 063 4 846 496 4 874 567 0 0 0
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
           
Samtliga med finansiell kapitalvinst/förlust
1 175 070 505 116 669 954 50 948 33 595 64 032
– -100 000 kr
9 277 2 017 7 260 ‑345 244 ‑289 974 ‑360 600
-99 999 – -50 000 kr
7 568 1 792 5 776 ‑70 574 ‑70 435 ‑70 618
-49 999 – -30 000 kr
7 713 1 916 5 797 ‑38 415 ‑38 122 ‑38 512
-29 999 – -10 000 kr
21 131 5 602 15 529 ‑17 607 ‑17 357 ‑17 697
-9 999 – -1 kr
177 637 71 777 105 860 ‑1 320 ‑1 033 ‑1 514
1 – 4 999 kr
509 633 229 770 279 863 1 210 1 230 1 194
5 000 - 9 999 kr
102 821 46 785 56 036 7 207 7 205 7 210
10 000 – 19 999 kr
100 178 45 121 55 057 14 389 14 388 14 391
20 000 – 29 999 kr
50 895 22 488 28 407 24 571 24 546 24 590
30 000 – 49 999 kr
57 001 24 831 32 170 38 694 38 627 38 746
50 000 – 99 999 kr
56 055 23 951 32 104 70 469 70 408 70 515
100 000 – 499 999 kr
59 694 24 222 35 472 207 918 204 188 210 465
500 000 – 999 999 kr
8 103 2 856 5 247 692 002 689 151 693 553
1 000 000 – 2 999 999 kr
5 041 1 506 3 535 1 641 232 1 606 586 1 655 992
3 000 000 – kr
2 323 482 1 841 12 057 576 8 558 323 12 973 730
Ingen kapitalvinst/förlust
8 782 400 4 455 755 4 326 645 0 0 0
  1. Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?