Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster 2019 efter kön och ålder. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31

Kön, ålderTotal-summa, mnkrAndel personer med vinst/förlust, %Medianvärde för personer med vinst/förlust, krMedelvärde för personer med vinst/förlust, krVinstens/förlustens andel av total inkomst, %[4]
Samtliga
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
191 798 12,9 3 308 147 154 6,8
–17 år
394 1,7 2 859 11 210 10,9
18–24
1 650 13,8 3 069 15 202 1,6
25–34
10 573 14,4 1 123 52 131 2,6
35–44
20 327 15,1 1 213 107 008 4,1
45–54
36 214 17,5 2 141 154 899 5,8
55–64
41 393 17,3 4 877 202 375 8,0
65–74
44 086 17,2 7 997 233 321 11,2
75–
37 162 14,5 13 034 266 118 14,2
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
116 502 2,4 179 754 474 004 4,1
–17 år
31 0,0 121 531 614 375 0,9
18–24
284 0,7 8 471 51 196 0,3
25–34
7 760 3,8 60 496 144 888 1,9
35–44
11 972 3,3 141 636 285 867 2,4
45–54
18 708 3,1 202 091 447 674 3,0
55–64
25 173 3,5 255 627 600 807 4,8
65–74
25 903 3,1 346 705 751 285 6,6
75–
26 670 2,8 529 935 1 003 693 10,2
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
75 296 11,0 1 817 68 121 2,7
–17 år
363 1,7 2 849 10 333 10,1
18–24
1 366 13,2 2 985 13 125 1,3
25–34
2 813 11,2 593 17 720 0,7
35–44
8 355 12,4 575 53 621 1,7
45–54
17 506 15,1 1 120 87 182 2,8
55–64
16 220 14,5 2 237 94 605 3,1
65–74
18 183 14,7 4 207 112 593 4,6
75–
10 491 12,2 6 797 88 997 4,0
Kvinnor
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
76 964 11,4 3 698 134 342 6,4
–17 år
197 1,6 2 833 12 118 10,7
18–24
731 12,0 3 859 16 297 1,6
25–34
4 506 12,7 1 474 51 787 2,6
35–44
7 243 12,8 1 298 91 911 3,5
45–54
12 320 15,1 2 115 124 399 4,7
55–64
16 344 15,4 4 610 180 693 7,4
65–74
16 555 15,6 7 967 189 843 10,3
75–
19 069 12,8 13 849 275 081 15,4
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
57 724 2,4 186 261 484 230 4,8
–17 år
21 0,0 219 217 839 030 1,1
18–24
115 0,8 6 621 40 791 0,3
25–34
3 429 3,7 52 167 133 503 2,0
35–44
5 406 3,1 142 625 283 785 2,6
45–54
8 813 3,1 204 876 435 937 3,4
55–64
12 383 3,5 264 053 603 242 5,6
65–74
12 799 3,0 374 355 761 641 7,9
75–
14 760 2,6 590 549 1 047 251 11,9
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
19 240 9,4 1 994 40 633 1,6
–17 år
176 1,6 2 822 10 841 9,6
18–24
616 11,4 3 783 14 490 1,3
25–34
1 077 9,5 758 16 547 0,6
35–44
1 838 10,2 597 29 333 0,9
45–54
3 508 12,5 1 034 42 553 1,3
55–64
3 961 12,5 1 977 53 776 1,8
65–74
3 756 13,1 4 195 51 156 2,3
75–
4 309 10,6 7 050 74 890 3,5
Män
         
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
114 834 14,4 3 000 157 201 7,1
–17 år
197 1,8 2 887 10 432 11,1
18–24
919 15,3 2 537 14 430 1,5
25–34
6 067 16,0 923 52 390 2,6
35–44
13 083 17,3 1 158 117 712 4,5
45–54
23 894 20,0 2 163 177 314 6,6
55–64
25 050 19,2 5 090 219 565 8,4
65–74
27 531 18,9 8 018 270 586 11,9
75–
18 092 16,7 12 198 257 282 13,1
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
58 778 2,5 174 060 464 373 3,6
–17 år
10 0,0 118 766 398 360 0,6
18–24
170 0,7 11 439 61 874 0,3
25–34
4 332 3,9 69 155 155 375 1,9
35–44
6 566 3,6 140 680 287 604 2,3
45–54
9 896 3,2 200 487 458 672 2,7
55–64
12 790 3,6 246 412 598 468 4,3
65–74
13 104 3,3 321 125 741 439 5,7
75–
11 910 3,0 467 081 954 494 8,6
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
56 056 12,5 1 700 88 723 3,5
–17 år
187 1,8 2 879 9 897 10,5
18–24
750 14,8 2 451 12 182 1,3
25–34
1 736 12,9 491 18 536 0,7
35–44
6 517 14,5 557 69 953 2,3
45–54
13 998 17,5 1 193 118 263 3,9
55–64
12 260 16,5 2 500 125 350 4,1
65–74
14 427 16,3 4 224 163 823 6,2
75–
6 182 14,4 6 482 102 448 4,5
  1. Summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
  4. I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?