Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster 2019. Antal personer i intervall av vinst/förlust samt medelvärde. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31

 

Antal personer

Medelvärde, kr

  Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män
Totala kapitalvinster/förluster, netto[1]
           
Samtliga med kapitalvinst/förlust
1 303 388 572 897 730 491 147 154 134 343 157 201
– -100 000 kr
23 714 9 445 14 269 ‑295 765 ‑257 119 ‑321 345
-99 999 – -50 000 kr
16 155 6 371 9 784 ‑71 467 ‑71 828 ‑71 232
-49 999 – -30 000 kr
11 971 4 392 7 579 ‑39 319 ‑39 393 ‑39 276
-29 999 – -10 000 kr
25 793 8 671 17 122 ‑18 277 ‑18 396 ‑18 216
-9 999 – -1 kr
127 200 49 747 77 453 ‑1 689 ‑1 456 ‑1 839
1 – 4 999 kr
501 671 225 976 275 695 1 168 1 178 1 159
5 000 - 9 999 kr
96 329 43 527 52 802 7 219 7 209 7 228
10 000 – 19 999 kr
94 957 42 568 52 389 14 378 14 382 14 375
20 000 – 29 999 kr
54 774 24 508 30 266 24 577 24 579 24 575
30 000 – 49 999 kr
60 688 26 838 33 850 38 882 38 907 38 862
50 000 – 99 999 kr
71 474 31 655 39 819 71 159 71 159 71 159
100 000 – 499 999 kr
134 148 59 950 74 198 240 603 242 003 239 471
500 000 – 999 999 kr
43 790 20 433 23 357 706 397 707 859 705 118
1 000 000 – 2 999 999 kr
32 846 15 618 17 228 1 609 717 1 603 673 1 615 196
3 000 000 – kr
7 878 3 198 4 680 9 342 866 6 612 305 11 208 750
Ingen kapitalvinst/förlust
8 764 605 4 438 762 4 325 843 0 0 0
Kapitalvinster/förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
           
Samtliga med real kapitalvinst/förlust
245 783 119 208 126 575 474 004 484 230 464 373
– -500 000 kr
1 083 476 607 ‑1 024 576 ‑895 501 ‑1 125 793
-499 999 – -300 000 kr
2 178 1 079 1 099 ‑373 818 ‑373 940 ‑373 698
-299 999 – -100 000 kr
12 792 6 277 6 515 ‑169 451 ‑169 391 ‑169 509
-99 999 – -50 000 kr
9 810 4 817 4 993 ‑72 283 ‑72 373 ‑72 196
-49 999 – -1 kr
21 652 10 418 11 234 ‑20 013 ‑20 130 ‑19 905
1 – 49 999 kr
30 910 14 690 16 220 22 690 22 737 22 648
50 000 – 99 999 kr
20 281 9 642 10 639 72 851 72 944 72 767
100 000 – 199 999 kr
29 060 13 792 15 268 145 764 145 902 145 640
200 000 – 299 999 kr
21 080 10 110 10 970 246 828 247 107 246 572
300 000 – 399 999 kr
16 162 7 662 8 500 347 408 347 389 347 425
400 000 – 499 999 kr
12 852 6 243 6 609 447 975 447 775 448 164
500 000 – 749 999 kr
22 152 10 763 11 389 614 445 613 839 615 017
750 000 – 999 999 kr
13 497 6 786 6 711 864 427 864 297 864 558
1 000 000 – 1 999 999 kr
21 375 10 926 10 449 1 381 987 1 385 718 1 378 085
2 000 000 – kr
10 899 5 527 5 372 4 030 421 3 900 532 4 164 059
Ingen kapitalvinst/förlust
9 822 210 4 892 451 4 929 759 0 0 0
Finansiella kapitalvinster/förluster[3]
           
Samtliga med finansiell kapitalvinst/förlust
1 105 329 473 515 631 814 69 367 41 171 90 499
– -100 000 kr
10 561 2 625 7 936 ‑444 502 ‑397 068 ‑460 192
-99 999 – -50 000 kr
7 043 1 684 5 359 ‑70 253 ‑69 897 ‑70 364
-49 999 – -30 000 kr
6 549 1 668 4 881 ‑39 281 ‑39 420 ‑39 234
-29 999 – -10 000 kr
17 932 4 737 13 195 ‑17 796 ‑17 690 ‑17 834
-9 999 – -1 kr
125 046 48 226 76 820 ‑1 539 ‑1 248 ‑1 721
1 – 4 999 kr
516 464 232 359 284 105 1 157 1 167 1 149
5 000 - 9 999 kr
96 694 43 601 53 093 7 216 7 207 7 224
10 000 – 19 999 kr
92 646 41 334 51 312 14 346 14 345 14 347
20 000 – 29 999 kr
50 242 22 199 28 043 24 643 24 659 24 631
30 000 – 49 999 kr
52 465 22 892 29 573 38 756 38 781 38 738
50 000 – 99 999 kr
53 909 23 240 30 669 70 427 70 355 70 481
100 000 – 499 999 kr
58 507 23 528 34 979 208 748 205 569 210 886
500 000 – 999 999 kr
8 666 3 079 5 587 693 991 690 144 696 111
1 000 000 – 2 999 999 kr
5 727 1 714 4 013 1 643 569 1 602 133 1 661 267
3 000 000 – kr
2 878 629 2 249 15 739 755 10 983 780 17 069 906
Ingen kapitalvinst/förlust
8 962 664 4 538 144 4 424 520 0 0 0
  1. Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?