Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster efter inkomstdeciler 2018. Medelvärden (för alla) i kronor

Befolkningen 18 år och äldre. Personer folkbokförda i Sverige både 2018-01-01 och 2018-12-31

Deciler efter inkomst[1]

Inkomst i intervallet, tkr[1]

Sammanräknad förvärvsinkomst, kr[2] Reala kapital-vinster-/förluster, kr[3] Finansiella kapital-vinster-/förluster, kr[4]
1
<59>
15 767 4 935 4 602
2
59–136
104 124 8 923 2 996
3
136–187
162 502 13 207 3 595
4
187–234
210 439 15 414 3 978
5
234–285
259 575 14 030 3 914
6
285–333
309 580 12 433 3 383
7
333–382
357 379 13 051 3 748
8
382–444
411 561 15 078 4 458
9
444–545
487 266 19 659 7 514
10
545<>
789 806 31 216 36 570
Totalt
 
310 800 14 795 7 476
  1. Kolumnen visar inkomstintervall. Exempel: i decil 1 finns personer med sammanräknad förvärvsinkomst understigande 59 000 kr, i decil 2 är inkomsten mellan 59 000 och 136 000 kr.
  2. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt skattepliktiga transfereringar.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  4. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?