Till innehåll på sidan

Kapitalvinster och kapitalförluster efter inkomstdeciler 2019. Medelvärden (för alla) i kronor

Befolkningen 18 år och äldre. Personer folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31

Deciler efter inkomst[1]

Inkomst i intervallet, tkr[1]

Sammanräknad förvärvsinkomst, kr[2] Reala kapital-vinster-/förluster, kr[3] Finansiella kapital-vinster-/förluster, kr[4]
1
<57>
14 664 4 504 6 280
2
57–138
104 948 8 085 4 051
3
138–191
165 530 13 129 3 825
4
191–240
214 725 15 259 4 480
5
240–292
265 980 14 212 4 331
6
292–342
317 585 11 904 3 909
7
342–393
366 787 12 495 4 156
8
393–456
422 802 14 500 5 344
9
456–560
501 809 19 462 7 892
10
560<>
809 250 31 457 49 024
Totalt
 
318 408 14 500 9 329
  1. Kolumnen visar inkomstintervall. Exempel: i decil 1 finns personer med sammanräknad förvärvsinkomst understigande 57 000 kr, i decil 2 är inkomsten mellan 57 000 och 138 000 kr.
  2. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt skattepliktiga transfereringar.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  4. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?