Till innehåll på sidan

Sammansättning kapitalvinster och kapitalförluster 2018. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2018-01-01 och 2018-12-31

  Total-summa, mdkr Andel personer med vinst/ förlust, % Medianvärde för personer med vinst/ förlust, kr Medelvärde för personer med vinst/ förlust, kr Vinstens/förlustens andel av total inkomst, %[4]
Samtliga
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
177,6 13,7 3 226 130 262 6,6
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
117,7 2,4 216 042 497 895 4,3
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
59,9 11,8 1 705 50 948 2,2
Kvinnor
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
74,5 12,1 3 680 124 293 6,4
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
57,6 2,3 223 082 503 381 5,0
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
17,0 10,2 1 915 33 595 1,5
Män
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
103,0 15,3 2 889 134 951 6,6
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
60,1 2,4 209 404 492 752 3,9
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
42,9 13,4 1 541 64 032 2,8
  1. Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
  4. I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?