Till innehåll på sidan

Sammansättning kapitalvinster och kapitalförluster 2019. Nettovinst/förlust

Personer folkbokförda i Sverige både 2019-01-01 och 2019-12-31

 Total-summa, mdkrAndel personer med vinst/ förlust, %Medianvärde för personer med vinst/ förlust, krMedelvärde för personer med vinst/ förlust, krVinstens/förlustens andel av total inkomst, %[4]
Samtliga
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
191,8 12,9 3 308 147 154 6,8
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
116,5 2,4 179 754 474 004 4,1
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
75,3 11,0 1 817 68 121 2,7
Kvinnor
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
77 11,4 3 698 134 343 6,4
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
57,7 2,4 186 261 484 230 4,8
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
19,2 9,4 1 994 40 633 1,6
Män
         
Kapitalvinster/-förluster, netto[1]
114,8 14,4 3 000 157 201 7,1
därav
         
Kapitalvinster/-förluster, fastighet och bostadsrätt[2]
58,8 2,5 174 060 464 373 3,6
Finansiella kapitalvinster/-förluster[3]
56,1 12,5 1 700 88 723 3,5
  1. Netto av kapitalvinster/förluster är summan av samtliga kapitalvinster minus summan av samtliga kapitalförluster. Nettot blir negativt om förlusterna är större än vinsterna.
  2. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av småhus, bostadsrätt eller näringsfastighet. Återföring av uppskovsavdrag inkluderas.
  3. Summan av vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder, andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i bolag.
  4. I inkomsterna ingår sammanräknad förvärvsinkomst och kapitalinkomster inklusive nettot av samtliga kapitalvinster/förluster.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?