Till innehåll på sidan

Taxerade kapitalvinster och kapitalförluster inkomstår 1991–2019 i mdkr kronor

Samtliga personer, dvs. inte endast folkförda, dödsbon ej medräknade

diagram

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?