Till innehåll på sidan

Beskattningsbar förvärvsinkomst 2018

Andelen personer efter inkomst och kön

Beskattningsbar förvärvsinkomst[1]

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år
Antal[2]
10 558 136 6 005 491 5 226 096 2 918 963 5 332 040 3 086 528
därav i procent
           
0
27,5 9,7 26,7 9,4 28,3 10,0
1 kr–19
1,9 1,9 2,1 2,1 1,7 1,6
20–39
2,7 2,3 3,3 2,7 2,0 2,0
40–59
2,9 2,1 4,0 2,5 1,9 1,8
60–79
3,4 2,6 4,6 2,8 2,3 2,3
80–99
3,9 3,0 5,0 3,4 2,8 2,7
100–119
3,2 2,0 3,8 2,3 2,7 1,6
120–139
2,7 2,0 2,9 2,4 2,5 1,6
140–159
2,6 2,2 2,7 2,6 2,5 1,8
160–179
2,6 2,5 2,6 3,0 2,5 2,0
180–199
2,3 2,5 2,4 3,0 2,2 1,9
200–219
2,3 2,7 2,5 3,4 2,1 2,1
220–239
2,3 3,0 2,6 3,7 2,0 2,3
240–259
2,4 3,4 2,7 4,2 2,1 2,6
260–279
2,5 3,7 2,9 4,5 2,2 2,9
280–299
2,7 4,1 3,0 4,8 2,4 3,4
300–349
7,1 11,1 7,3 11,9 6,9 10,3
350–399
6,7 10,7 6,1 10,0 7,4 11,4
400–449
5,3 8,4 4,3 7,0 6,3 9,7
450–499
3,8 6,0 2,9 4,7 4,8 7,3
500–599
4,2 6,5 2,9 4,8 5,4 8,2
600–799
3,1 4,8 1,9 3,0 4,3 6,4
800–999
1,0 1,5 0,6 0,9 1,4 2,0
1000–
0,9 1,4 0,4 0,7 1,4 2,0
Totalt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
–455 300
87,6 80,7 91,8 86,5 83,5 75,1
455 301–662 300[3]
8,9 13,9 6,3 10,3 11,4 17,3
662 301–
3,5 5,4 2,0 3,2 5,1 7,5
Medelinkomst 1, tkr[4]
214,4 309,8 183,9 272,7 244,2 344,9
Medelinkomst 2, tkr[5]
295,6 343,2 250,8 301,1 340,4 383,3
Summa inkomster, mnkr
2 263 595 1 860 663 961 336 795 973 1 302 258 1 064 690
  1. Beskattningsbar förvärvsinkomst är fastställd förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
  2. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket.
  3. De två skiktgränserna för statlig inkomstskatt går vid 455 300 kronor och 662 300 kronor. Inkomster över den lägre skiktgränsen beskattas med 20 procent och inkomster över den högre skiktgränsen beskattas med 25 procent.
  4. Medelvärden beräknade för samtliga.
  5. Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?