Till innehåll på sidan

Beskattningsbar förvärvsinkomst 2019

Andelen personer efter inkomst och kön

Beskattningsbar förvärvsinkomst 2019[1]

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år
Antal[2]
10 660 000 6 052 253 5 271 041 2 936 484 5 388 698 3 115 769
därav i procent
           
0
27,6 9,9 26,9 9,7 28,3 10,2
1 kr–19
1,9 1,8 2,0 2,1 1,7 1,6
20–39
2,6 2,3 3,2 2,7 2,0 2,0
40–59
2,9 2,1 3,9 2,4 1,9 1,8
60–79
3,6 2,3 4,9 2,5 2,3 2,1
80–99
3,9 3,1 5,0 3,4 2,9 2,7
100–119
3,2 1,9 3,7 2,2 2,7 1,5
120–139
2,6 1,9 2,8 2,3 2,5 1,5
140–159
2,5 2,1 2,6 2,5 2,5 1,7
160–179
2,5 2,4 2,6 2,8 2,5 2,0
180–199
2,3 2,3 2,4 2,8 2,2 1,8
200–219
2,1 2,5 2,3 3,1 2,0 1,9
220–239
2,2 2,8 2,4 3,5 1,9 2,1
240–259
2,3 3,2 2,6 3,9 2,0 2,5
260–279
2,4 3,5 2,7 4,3 2,1 2,8
280–299
2,6 3,9 2,9 4,6 2,3 3,2
300–349
6,8 10,6 7,0 11,6 6,5 9,7
350–399
6,7 10,7 6,1 10,3 7,2 11,2
400–449
5,4 8,6 4,5 7,4 6,2 9,7
450–499
4,1 6,5 3,1 5,2 5,0 7,7
500–599
4,5 7,2 3,3 5,5 5,7 8,8
600–799
3,4 5,3 2,1 3,5 4,7 7,1
800–999
1,1 1,6 0,6 1,0 1,5 2,2
1000–
1,0 1,5 0,5 0,8 1,5 2,2
Totalt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
–455 300
89,4 83,3 93,0 88,4 85,9 78,4
455 301–662 300[3]
7,2 11,5 5,1 8,5 9,3 14,4
662 301–
3,4 5,2 1,9 3,1 4,8 7,2
Medelinkomst 1, tkr[4]
218,5 318,2 187,9 280,9 248,3 353,3
Medelinkomst 2, tkr[5]
301,7 353,3 257,0 311,2 346,4 393,2
Summa inkomster, mnkr
2 328 693 1 925 801 990 463 825 004 1 338 229 1 100 797
  1. Beskattningsbar förvärvsinkomst är fastställd förvärvsinkomst minskad med avdrag för allmän pensionsavgift, grundavdrag och sjöinkomstavdrag.
  2. De som någon gång under året var folkbokförda i Sverige. 
  3. De två skiktgränserna för statlig inkomstskatt går vid 490 700 kronor och 689 300 kronor. Inkomster över den lägre skiktgränsen beskattas med 20 procent och inkomster över den högre skiktgränsen beskattas med 25 procent.
  4. Medelvärden beräknade för samtliga.
  5. Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?