Till innehåll på sidan

Fastighetsavgift 2018

Summa skatt i tkr, andel som betalar fastighetsskatt samt medelskatten för dessa efter kön och ålder, samt inkomstklass

 

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

Ålder

Summa avgift, tkr Andel avgifts-betalare Medelavgift, tkr [2] Summa avgift, tkr Andel avgifts-betalare Medelavgift, tkr [2] Summa avgift, tkr Andel avgifts-betalare Medelavgift, tkr [2]
Samtliga[1]
14 624 257 30,3 4,6 6 670 935 29,2 4,4 7 953 322 31,4 4,7
20–64
9 450 641 36,1 4,4 4 363 910 36,0 4,2 5 086 732 36,1 4,6
–19
2 397 0,0 2,3 1 126 0,0 2,2 1 271 0,0 2,4
20–24
30 139 1,6 3,1 13 680 1,7 2,8 16 459 1,5 3,4
25–34
817 267 15,1 3,6 403 226 16,3 3,4 414 042 14,0 3,8
35–44
2 161 931 40,4 4,0 1 032 920 41,6 3,9 1 129 010 39,3 4,2
45–54
3 328 267 53,5 4,5 1 509 404 52,0 4,3 1 818 863 55,0 4,7
55–64
3 113 037 55,1 4,7 1 404 680 52,8 4,5 1 708 357 57,4 4,9
65–74
3 104 720 55,6 4,9 1 390 307 51,0 4,7 1 714 413 60,3 5,0
75–
2 066 499 40,0 5,2 915 593 31,7 5,1 1 150 906 50,9 5,2
Dödsbon
102 435 4,8 4,4 . . . . . .
Summa förvärvs– och kapitalinkomst
                 
0 kr
104 619 1,4 4,2 43 181 1,2 3,9 61 437 1,4 4,4
1 kr–19 tkr
75 654 1,8 4,3 37 171 1,9 4,0 38 482 1,6 4,6
20–39
48 852 5,9 4,3 25 945 6,2 4,0 22 906 5,5 4,6
40–59
52 362 7,0 4,3 27 960 7,3 3,9 24 403 6,6 4,7
60–79
58 692 9,5 4,3 32 751 10,2 4,0 25 942 8,6 4,7
80–99
114 977 14,8 4,1 76 683 16,9 3,9 38 294 11,5 4,5
100–119
188 409 15,9 4,2 133 244 19,2 4,0 55 164 10,7 4,6
120–139
262 871 23,8 4,2 191 882 26,3 4,1 70 989 18,5 4,5
140–159
331 895 26,6 4,2 239 221 28,4 4,1 92 674 22,5 4,5
160–179
403 932 29,5 4,3 268 760 30,5 4,2 135 172 27,7 4,4
180–199
478 972 32,6 4,3 276 288 32,7 4,3 202 685 32,5 4,4
200–219
515 609 35,9 4,4 266 604 34,9 4,3 249 005 37,1 4,5
220–239
529 329 37,5 4,4 268 060 37,0 4,3 261 269 38,0 4,6
240–259
538 445 38,7 4,4 272 016 38,8 4,2 266 429 38,5 4,6
260–279
521 655 38,5 4,3 281 178 40,2 4,1 240 477 36,4 4,6
280–299
527 434 39,2 4,3 294 148 41,6 4,1 233 286 36,4 4,5
300–349
1 463 916 41,9 4,2 788 012 44,4 4,1 675 904 39,1 4,4
350–399
1 509 110 46,4 4,3 715 969 48,1 4,2 793 140 44,9 4,3
400–449
1 366 654 51,6 4,4 578 487 52,7 4,4 788 167 50,8 4,4
450–499
1 140 981 56,2 4,6 447 457 56,5 4,5 693 524 56,0 4,6
500–599
1 484 694 60,5 4,7 540 254 60,1 4,7 944 440 60,7 4,7
600–799
1 368 465 65,8 5,0 428 122 64,1 5,0 940 343 66,6 5,0
800–999
566 579 70,0 5,4 169 215 67,9 5,4 397 363 70,9 5,4
1000–
970 153 73,8 6,7 268 326 71,0 6,8 701 827 75,0 6,7
  1. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket. Innehåller även personer som fått skattereduktion för fastighetsavgift.
  2. Medelvärde beräknat för dem med fastighetsavgift.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?