Till innehåll på sidan

Fastställd förvärvsinkomst 2018

Andelen personer efter inkomst och kön

Fastställd förvärvsinkomst [1]

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år
Antal [2]
10 558 136 6 005 491 5 226 096 2 918 963 5 332 040 3 086 528
därav i procent
           
0 kr
23,8 7,7 22,9 7,3 24,6 8,1
1 kr–19 tkr
3,5 2,1 3,6 2,3 3,5 2,0
20–39
1,8 1,8 2,0 2,1 1,6 1,6
40–59
1,7 2,0 1,9 2,3 1,5 1,7
60–79
1,4 1,7 1,6 2,0 1,2 1,5
80–99
1,9 1,7 2,3 1,9 1,4 1,5
100–119
2,8 3,1 3,5 3,3 2,2 2,8
120–139
2,6 2,0 3,6 2,3 1,6 1,7
140–159
2,9 2,1 4,1 2,5 1,8 1,7
160–179
3,2 2,3 4,2 2,7 2,2 1,8
180–199
3,4 2,6 3,9 3,1 2,8 2,2
200–219
3,2 2,6 3,5 3,2 3,0 2,1
220–239
3,1 2,9 3,3 3,6 3,0 2,2
240–259
3,1 3,2 3,2 4,0 2,9 2,5
260–279
3,0 3,7 3,3 4,5 2,7 2,8
280–299
3,0 4,1 3,4 5,0 2,7 3,2
300–349
8,0 11,8 8,4 13,2 7,6 10,4
350–399
7,3 11,3 6,8 11,0 7,8 11,6
400–449
5,8 9,0 4,8 7,8 6,8 10,2
450–499
4,4 6,7 3,3 5,3 5,4 8,0
500–599
4,7 7,2 3,4 5,4 6,0 8,9
600–799
3,4 5,3 2,1 3,4 4,8 7,1
800–999
1,0 1,6 0,6 1,0 1,5 2,2
1 000–
1,0 1,4 0,5 0,7 1,5 2,1
Totalt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Medelinkomst 1, tkr [3]
237,6 327,1 209,0 291,0 265,6 361,3
Medelinkomst 2, tkr [4]
311,6 354,5 270,9 313,8 352,4 393,3
Summa inkomster, mnkr
2 508 246 1 964 665 1 092 294 849 472 1 415 952 1 115 193
  1. Fastställd förvärvsinkomst är summa inkomst av tjänst och näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag och förlustavdrag.
  2. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket.
  3. Medelvärden beräknade för samtliga.
  4. Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?