Till innehåll på sidan

Fastställd förvärvsinkomst 2019

Andelen personer efter inkomst och kön

Fastställd förvärvsinkomst [1]

Kvinnor och män

Kvinnor

Män

  Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år Samtliga 20–64 år
Antal [2]
10 660 000 6 052 253 5 271 041 2 936 484 5 388 698 3 115 769
därav i procent
           
0 kr
23,9 7,8 23,0 7,4 24,7 8,2
1 kr–19 tkr
3,5 2,2 3,6 2,3 3,4 2,0
20–39
1,8 1,8 2,0 2,1 1,6 1,6
40–59
1,7 2,0 1,9 2,3 1,5 1,7
60–79
1,3 1,7 1,5 1,9 1,2 1,5
80–99
1,7 1,6 2,0 1,8 1,3 1,4
100–119
2,7 2,9 3,3 3,1 2,1 2,7
120–139
2,5 1,9 3,4 2,3 1,6 1,6
140–159
2,8 2,0 4,0 2,4 1,7 1,6
160–179
3,1 2,2 4,1 2,6 2,1 1,7
180–199
3,3 2,5 3,9 3,0 2,7 2,1
200–219
3,1 2,5 3,4 3,0 2,9 2,0
220–239
3,0 2,6 3,2 3,3 2,9 2,1
240–259
3,0 3,0 3,1 3,7 2,8 2,3
260–279
2,9 3,4 3,1 4,2 2,7 2,6
280–299
2,9 3,8 3,2 4,6 2,6 3,0
300–349
7,7 11,3 8,3 12,8 7,2 9,8
350–399
7,3 11,3 7,0 11,2 7,7 11,3
400–449
6,0 9,3 5,1 8,2 6,9 10,3
450–499
4,5 6,9 3,5 5,7 5,4 8,0
500–599
5,3 8,2 3,9 6,3 6,7 10,0
600–799
3,8 5,8 2,4 3,8 5,2 7,7
800–999
1,2 1,7 0,7 1,1 1,6 2,4
1 000–
1,0 1,6 0,5 0,8 1,6 2,3
Totalt
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Medelinkomst 1, tkr [3]
243,6 335,8 214,7 299,5 271,8 370,0
Medelinkomst 2, tkr [4]
320,0 364,4 278,9 323,6 361,1 403,1
Summa inkomster, mnkr
2 596 327 2 032 326 1 131 655 879 613 1 464 671 1 152 714
  1. Fastställd förvärvsinkomst är summa inkomst av tjänst och näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag och förlustavdrag.
  2. De som någon gång under 2019 var folkbokförda i riket.
  3. Medelvärden beräknade för samtliga.
  4. Medelvärden beräknade för dem som har inkomst.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?