Till innehåll på sidan

Inkomst av tjänst 2020

Antal inkomsttagare med olika inkomstslag[1] efter kön och ålder

KönLön m.m.Pension och livräntaÖvriga ersättningar[4]Avdrag för resor till och från arbetet[5]Övriga avdrag[6]Inkomst av tjänst
ÅlderKontant bruttolön m.m.[2]Kostnads-ersättnngar[3]Allmän pension /tjänste-pensionPrivat pension och livränta    
Samtliga
6 022 331 110 083 2 661 918 790 057 504 544 759 803 127 792 8 033 165
20–64
5 329 359 89 832 476 878 178 683 351 430 738 044 117 920 5 500 184
–19
285 271 1 207 21 985 2 055 97 791 2 859 634 350 419
20–24
481 312 5 296 19 672 2 093 61 018 42 454 7 547 502 421
25–34
1 323 840 18 917 51 611 14 180 91 061 153 564 27 421 1 359 205
35–44
1 198 737 19 545 54 147 26 972 69 963 166 912 27 176 1 223 520
45–54
1 243 197 24 755 86 927 36 605 72 129 204 917 30 806 1 265 713
55–64
1 082 273 21 319 264 521 98 833 57 259 170 197 24 970 1 149 325
65–
407 701 19 044 2 163 055 609 319 55 323 18 900 9 238 2 182 562
Kvinnor
2 953 950 57 409 1 420 227 398 995 236 887 320 575 50 027 4 028 851
20–64
2 617 681 47 033 259 508 89 050 161 031 312 103 45 604 2 690 815
–19
147 108 577 10 669 992 51 214 1 102 235 178 516
20–24
231 495 2 349 9 114 1 027 31 506 16 131 2 793 240 346
25–34
645 094 8 682 26 216 6 922 43 998 59 063 9 402 659 613
35–44
583 380 9 883 29 439 13 215 30 090 68 572 9 682 593 442
45–54
614 115 14 065 51 448 18 200 30 776 91 864 12 963 624 125
55–64
543 597 12 054 143 291 49 686 24 661 76 473 10 764 573 289
65–
189 161 9 799 1 150 050 308 953 24 642 7 370 4 188 1 159 520
Män
3 068 381 52 674 1 241 691 391 062 267 657 439 228 77 765 4 004 314
20–64
2 711 678 42 799 217 370 89 633 190 399 425 941 72 316 2 809 369
–19
138 163 630 11 316 1 063 46 577 1 757 399 171 903
20–24
249 817 2 947 10 558 1 066 29 512 26 323 4 754 262 075
25–34
678 746 10 235 25 395 7 258 47 063 94 501 18 019 699 592
35–44
615 357 9 662 24 708 13 757 39 873 98 340 17 494 630 078
45–54
629 082 10 690 35 479 18 405 41 353 113 053 17 843 641 588
55–64
538 676 9 265 121 230 49 147 32 598 93 724 14 206 576 036
65–
218 540 9 245 1 013 005 300 366 30 681 11 530 5 050 1 023 042
  1. Avser skattskyldiga fysiska personer med inkomst.
  2. I lönebegreppet ingår kontant bruttolön, arvode och skattepliktiga förmåner (t.ex. traktamenten). Vidare ingår sjukpenning, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa och vuxen utbildningsnämnd samt delpension. Traktamentsersättning utöver schablon och bilersättningar över 18:50 kronor per mil behandlas som lön. Som kontant lön behandlas även reseersättning för resor mellan bostad och arbetsplats.
  3. Telefonersättningar och andra ersättningar för avdragsgilla kostnader i tjänsten.
  4. I övriga ersättningar ingår; inkomst som grundar egenavgifter/särskild löneskatt (hobby), andra inkomster som inte är pensionsgrundande samt inkomst från fåmansföretag som redovisas som inkomst av tjänst.
  5. Kostnaden för resor till och från arbetet är reducerad med icke avdragsgill del, 11 000 kronor
  6. I övriga avdrag ingår; avdrag för dubbel bosättning, avdrag för tjänsteresor samt övriga kostnadsavdrag som överstiger 5 000 kronor.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?