Till innehåll på sidan

Inkomst av tjänst 2018

Antal inkomsttagare med olika inkomstslag[1] efter kön och ålder

Kön

Lön m.m.

Pension och livränta

Övriga ersättningar[4] Avdrag för resor till och från arbetet[5] Övriga avdrag[6] Inkomst av tjänst

Ålder

Kontant bruttolön m.m.[2] Kostnads-ersättnngar[3] Allmän pension /tjänste-pension Privat pension och livränta        
Samtliga
6 095 948 115 415 2 617 628 811 755 220 896 894 608 162 318 7 971 539
20–64
5 317 315 94 550 493 035 202 625 145 912 868 703 150 082 5 463 942
–19
347 175 1 358 21 495 2 295 51 811 3 487 918 387 853
20–24
524 688 6 228 21 737 2 679 17 431 51 847 11 324 539 012
25–34
1 311 244 20 212 50 925 21 889 33 601 176 267 37 154 1 340 496
35–44
1 186 437 20 569 53 403 34 241 34 997 206 719 35 227 1 207 620
45–54
1 252 162 26 265 91 791 39 758 35 504 248 142 38 188 1 271 868
55–64
1 042 784 21 276 275 179 104 058 24 379 185 728 28 189 1 104 946
65–
431 458 19 507 2 103 098 606 835 23 173 22 418 11 318 2 119 744
Kvinnor
2 993 396 60 921 1 406 063 412 236 88 344 382 492 64 027 4 005 299
20–64
2 617 987 50 298 271 427 103 953 53 592 372 502 58 556 2 680 300
–19
174 240 604 10 286 1 131 24 903 1 296 403 192 931
20–24
255 434 2 814 10 111 1 303 7 220 20 147 4 490 261 284
25–34
637 286 9 428 26 271 10 874 11 727 68 557 13 055 649 290
35–44
579 783 10 714 29 740 17 438 12 513 87 699 12 770 588 413
45–54
619 548 15 231 55 557 20 740 12 870 112 525 16 162 628 277
55–64
525 936 12 111 149 748 53 598 9 262 83 574 12 079 553 036
65–
201 169 10 019 1 124 350 307 152 9 849 8 694 5 068 1 132 068
Män
3 102 552 54 494 1 211 565 399 519 132 552 512 116 98 291 3 966 240
20–64
2 699 328 44 252 221 608 98 672 92 320 496 201 91 526 2 783 642
–19
172 935 754 11 209 1 164 26 908 2 191 515 194 922
20–24
269 254 3 414 11 626 1 376 10 211 31 700 6 834 277 728
25–34
673 958 10 784 24 654 11 015 21 874 107 710 24 099 691 206
35–44
606 654 9 855 23 663 16 803 22 484 119 020 22 457 619 207
45–54
632 614 11 034 36 234 19 018 22 634 135 617 22 026 643 591
55–64
516 848 9 165 125 431 50 460 15 117 102 154 16 110 551 910
65–
230 289 9 488 978 748 299 683 13 324 13 724 6 250 987 676
  1. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket.
  2. I lönebegreppet ingår kontant bruttolön, arvode och skattepliktiga förmåner (t.ex. traktamenten). Vidare ingår sjukpenning, ersättningar från försäkringskassa, arbetslöshetskassa och vuxen utbildningsnämnd samt delpension. Traktamentsersättning utöver schablon och bilersättningar över 18:50 kronor per mil behandlas som lön. Som kontant lön behandlas även reseersättning för resor mellan bostad och arbetsplats.
  3. Telefonersättningar och andra ersättningar för avdragsgilla kostnader i tjänsten.
  4. I övriga ersättningar ingår; inkomst som grundar egenavgifter/särskild löneskatt (hobby), andra inkomster som inte är pensionsgrundande samt inkomst från fåmansföretag som redovisas som inkomst av tjänst.
  5. Kostnaden för resor till och från arbetet är reducerad med icke avdragsgill del, 11 000 kronor
  6. I övriga avdrag ingår; avdrag för dubbel bosättning, avdrag för tjänsteresor samt övriga kostnadsavdrag som överstiger 5 000 kronor.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?