Till innehåll på sidan

Privat pensionssparande 2015

Privat pensionssparande[1] år 2015. Antalet inkomsttagare, andel pensionssparande samt medelvärde av pensionssparande efter kön och ålder

ÅlderKvinnor och mänKvinnorMän
 Antal[2]Andel med pensions-sparande[3]Medel-värde, tkr[4]Antal[2]Andel med pensions-sparande[3]Medel-värde, tkr[4]Antal[2]Andel med pensions-sparande[3]Medel-värde, tkr[4]
Samtliga
7 723 191 17,3 1,6 3 901 913 18,3 1,4 3 821 278 16,2 1,7
20–64
5 353 458 24,2 1,6 2 636 240 26,4 1,4 2 717 218 22,1 1,7
–19
349 860 0,0 2,0 176 496 0,0 2,3 173 364 0,0 1,8
20–24
582 003 1,6 1,6 287 422 1,5 1,5 294 581 1,7 1,8
25–34
1 208 292 15,0 1,5 590 075 15,6 1,4 618 217 14,5 1,7
35–44
1 201 626 31,3 1,6 589 024 33,9 1,4 612 602 28,8 1,7
45–54
1 256 127 33,4 1,6 618 655 36,5 1,4 637 472 30,3 1,7
55–64
1 105 410 28,1 1,5 551 064 31,7 1,4 554 346 24,6 1,7
65–
2 019 873 1,9 2,2 1 089 177 1,8 1,5 930 696 2,0 3,0
Sammanräknad förvärvsinkomst[5]
                 
1 kr–19 tkr
371 503 1,1 1,3 185 190 1,3 1,3 186 313 1,0 1,4
20–39
192 360 2,2 1,4 105 266 2,5 1,4 87 094 1,8 1,5
40–59
176 632 2,8 1,5 99 907 3,2 1,4 76 725 2,2 1,5
60–79
147 001 3,8 1,4 84 673 4,4 1,4 62 328 3,0 1,5
80–99
240 846 2,8 1,5 154 392 3,0 1,4 86 454 2,5 1,6
100–119
324 221 3,5 1,4 209 754 3,9 1,4 114 467 2,8 1,6
120–139
318 212 4,0 1,4 223 049 4,3 1,4 95 163 3,4 1,6
140–159
347 617 4,7 1,5 234 549 5,3 1,4 113 068 3,4 1,8
160–179
373 957 5,9 1,4 224 771 7,4 1,4 149 186 3,7 1,6
180–199
373 497 7,5 1,4 201 263 10,3 1,4 172 234 4,2 1,5
200–219
350 066 9,4 1,4 184 047 13,6 1,4 166 019 4,7 1,6
220–239
339 438 12,3 1,4 180 288 17,8 1,4 159 150 6,0 1,6
240–259
331 355 15,8 1,4 182 581 21,7 1,4 148 774 8,6 1,5
260–279
329 672 19,4 1,4 185 137 25,4 1,4 144 535 11,8 1,5
280–299
345 190 23,0 1,4 191 666 28,7 1,4 153 524 16,0 1,5
300–349
875 434 27,1 1,4 440 464 32,1 1,4 434 970 21,9 1,5
350–399
693 982 30,0 1,4 293 928 34,5 1,4 400 054 26,6 1,5
400–449
495 388 30,7 1,5 184 842 35,3 1,5 310 546 28,0 1,5
450–499
322 223 31,9 1,5 112 956 36,6 1,5 209 267 29,4 1,6
500–599
353 114 33,2 1,6 112 901 37,9 1,6 240 213 31,0 1,7
600–799
260 189 32,1 1,9 72 386 37,2 1,6 187 803 30,2 2,0
800–999
83 193 30,9 2,3 21 886 36,3 1,9 61 307 28,9 2,5
1 000–
78 101 27,2 6,0 16 017 32,8 3,4 62 084 25,8 6,8
  1. Allmänt avdrag avseende premie för pensionsförsäkring/pensionssparkonto och allmänt avdrag avseende periodiskt understöd.
  2. De som någon gång under 2015 var folkbokförda i riket och hade en sammanräknad förvärvsinkomst.
  3. Högsta avdrag är i de flesta fall 1 800 kr. Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet och den som helt saknar pensionsrätt i anställning får göra avdrag med 1 800 kr plus ett tillägg på 35 procent av närings- respektive anställningsinkomsten. Tillägget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, 445 000 kr.
  4. Medelvärde beräknat för dem som har pensionssparande.
  5. Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-01-31

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?