Till innehåll på sidan

Skatter – antal 2018

Antal med värde 2018 fördelat på ålder och kön

 

Inkomstskatt

Skatt på kapital-inkomster Fastighets-skatt, tomt Fastighets-avgift Kyrko- och begr. avgift Skatte-reduktioner Övrigt[2] Slutlig skatt
  Kommunal Statlig              
Samtliga[3]
7 658 380 1 307 363 2 468 061 162 421 3 201 246 7 542 624 6 969 133 351 014 8 059 915
20–64
5 421 243 1 159 847 1 203 659 110 348 2 165 108 5 319 536 5 445 215 270 536 5 518 726
–19
165 027 63 346 487 126 1 049 161 468 155 829 819 450 883
20–24
504 907 8 183 162 444 750 9 735 492 909 506 508 7 386 526 444
25–34
1 311 748 145 756 233 373 13 393 225 497 1 269 736 1 317 148 44 509 1 334 312
35–44
1 199 950 320 230 188 810 23 686 535 939 1 173 629 1 209 795 62 957 1 216 334
45–54
1 285 214 408 311 278 315 34 937 738 538 1 271 547 1 298 198 80 258 1 303 856
55–64
1 119 424 277 367 340 717 37 582 655 399 1 111 715 1 113 566 75 426 1 137 780
65–74
1 113 165 122 457 458 950 33 620 636 820 1 105 098 830 231 57 669 1 119 388
75–
958 945 24 996 458 965 18 327 398 269 956 522 537 858 21 990 970 918
Dödsbon
3 984 506 27 712 2 840 23 266 0 5 485 869 44 754
Kvinnor
3 832 875 430 294 1 204 543 64 749 1 524 563 3 797 721 3 418 875 131 560 4 022 417
20–64
2 643 766 392 638 547 518 44 789 1 050 379 2 613 562 2 653 614 105 131 2 687 897
–19
84 803 21 166 553 63 517 83 773 80 285 325 220 135
20–24
244 705 1 245 77 544 329 4 866 240 486 245 291 3 017 253 470
25–34
631 272 38 446 105 645 6 238 117 426 617 955 633 375 17 905 641 471
35–44
580 946 107 425 78 903 9 998 267 267 574 126 585 467 24 801 588 843
45–54
631 166 147 565 121 497 13 575 350 670 627 776 636 806 31 639 639 645
55–64
555 677 97 957 163 929 14 649 310 150 553 219 552 675 27 769 564 468
65–74
562 857 32 799 234 828 12 574 295 241 559 946 402 422 18 687 566 000
75–
541 449 4 836 255 644 7 323 178 426 540 440 282 554 7 417 548 385
Män
3 825 505 877 069 1 263 518 97 672 1 676 683 3 744 903 3 550 258 219 454 4 037 498
20–64
2 777 477 767 209 656 141 65 559 1 114 729 2 705 974 2 791 601 165 405 2 830 829
–19
80 224 42 179 934 63 532 77 695 75 544 494 230 748
20–24
260 202 6 938 84 900 421 4 869 252 423 261 217 4 369 272 974
25–34
680 476 107 310 127 728 7 155 108 071 651 781 683 773 26 604 692 841
35–44
619 004 212 805 109 907 13 688 268 672 599 503 624 328 38 156 627 491
45–54
654 048 260 746 156 818 21 362 387 868 643 771 661 392 48 619 664 211
55–64
563 747 179 410 176 788 22 933 345 249 558 496 560 891 47 657 573 312
65–74
550 308 89 658 224 122 21 046 341 579 545 152 427 809 38 982 553 388
75–
417 496 20 160 203 321 11 004 219 843 416 082 255 304 14 573 422 533
  1. De skatter som ingår i den slutliga skatten (exkl. allmän pensionsavgift).
  2. Övrigt är summan av egenavgifter och allmän löneavgift, särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, avkastningsskatt, särskild löneskatt på pensionskostnader samt expansionsfondsskatt.
  3. De som någon gång under 2018 var folkbokförda i riket och som har betalat skatt.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?